Koulurauhan julistus ja KiVa-koulu

Koulurauhan julistus 2018: Sinäkin voit vaikuttaa - Hymykin auttaa!

Koulurauhan julistusteksti 2019 (MLL)

Miten sinä vaikuttaisit? Tiedätkö, miten suuri vaikutus pienillä teoilla voi olla? Oletko koskaan miettinyt, mihin kaikkeen voit vaikuttaa?

Koulurauha julistetaan jo 28. kerran. Tänä vuonna teemana on vaikuttaminen ja se, miten pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus. Myös päiväkodit on kutsuttu mukaan julistamaan Päiväkotirauhaa. Vaikuttamiskeinoja on monia. Ehkä tutuin vaikuttamiskeino on melkein jokaisessa koulussa tai oppilaitoksessa toimiva oppilaskunnan hallitus, jossa voi vaikuttaa koulun sisäisiin asioihin.

Monissa alakouluissa on kummioppilaat, jotka auttavat uusia koululaisia koulun aloittamiseen liittyvissä haasteissa. Kummioppilaat toimivat myös roolimallina useille nuoremmille oppilaille. Yläasteella tukioppilastoiminnalla voi parantaa koulun viihtyvyyttä ja ilmapiiriä auttamalla uusia oppilaita sopeutumaan kouluun. Toisella asteella vastaava vaikuttamismuoto on tutortoiminta.

Kaikki eivät välttämättä halua lähteä mukaan vaikuttamistoimintaan näin isosti. Kuitenkin myös koko koulun henkilökunnan ja luokkatovereiden pienillä teoilla on suuri vaikutus ja esimerkiksi hymyilemällä vastaantulevalle tai tervehtimällä luokkakaveria voi tehdä jonkun päivästä paremman.

Sillä, ettei kiusaa, on kaikkien kaveri ja hyväksyy kaikki sellaisina kuin he ovat, on iso merkitys päiväkodin ja koulun ilmapiiriin. Myös sosiaalisessa mediassa voi levittää hyvää mieltä ja vaikuttaa muiden päivään, vaikka kommentoimalla mukavasti jonkun kuvaan.

Nämä kaikki ovat arkipäivän vaikuttamiskeinoja, joista mikään ei ole toista tärkeämpi. Vaikutitpa sitten tekemällä aloitteita tai hymyilemällä, on tekosi tärkeä.

Sinä voit vaikuttaa. – Hymykin auttaa.

Koulurauhapuu

KiVa-käsittely

Kiusaamisen suhteen koulussamme on nollatoleranssi, kiusaamiseen puututaan. Mikäli kiusaamistapauksia ilmenee, on niistä ilmoitettava luokanopettajalle viipymättä.

Koulumme on mukana KiVa –koulu ohjelmassa, joka on kiusaamisen ehkäisemiseksi laadittu toimintamalli.

Jokaisella koulussa opiskelevalla ja työskentelevällä on ehdoton oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Kiusaamista on:
• mikä tahansa sellainen toiminta, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista
• toistuva henkinen tai ruumiillinen väkivalta, jonka yksi tai useampi henkilö kohdistaa yhteen tai useampaan henkilöön.

Miten kiusaamistapaukset selvitetään:
- Ensisijaisesti kiusaamiset pyritään selvittämään heti niiden ilmentyessä oppilaan oman ryhmänohjaajan kanssa.
- Mikäli kiusaaminen jatkuu asia siirtyy Kiva-tiimille. Tieto tästä KiVa-tiimille tulee oppilaalta itseltään, huoltajalta tai luokanopettajalta.
- Tämän jälkeen KiVa-tiimi:
• Keskustelee sekä kiusaajan/kiusaajien että kiusatun/kiusattujen ja tarpeen mukaan myös tilanteessa mukana olleiden kanssa.
• Kirjaa ylös esitetyt asiat ja ilmoittaa ne tarvittaessa koulun oppilashuollolle.
• Rankaisee kiusaajan/t.
• On yhteydessä sekä kiusaajan/kiusaajien että kiusatun/kiusattujen koteihin joko puhelimitse tai kirjallisesti.
• Seuraa opiskelu- ja välituntitilanteita tarkkaan ja jos kiusaaminen jatkuu kutsuu kiusaajan/kiusaajat ja hänen/heidän vanhempansa sekä kiusatun/t vanhempineen koululle selvittämään asiaa.
• Kehottaa tarvittaessa vanhempia ottamaan yhteyttä lapsia hoitaviin asiantuntijoihin
• Vakavat kiusaamistapaukset ja pahoinpitelyt ilmoitetaan poliisille. Ennen ilmoitusta otetaan yhteys kotiin, jotta vanhemmat voivat osallistua kuulusteluun.

Koulurauhan julistus 2017: Oikeus olla ja unelmoida!

Koulurauhan julistusteksti 2017

Olisiko pieni hymy pahitteeksi? Entä kohtelias tervehdys? Ystävälliset teot parantavat mielialaa ja ne myös vähentävät kiusaamista. Mitä sinun mielestäsi koulurauha tarkoittaa?

Tämän vuoden Koulurauha-teemana on ”Oikeus olla ja unelmoida”. Edelleen liian moni oppilas kokee itsensä kiusatuksi ja vain osa näistä oppilaista kertoo siitä koulussa tai koulun ulkopuolella. Tätäkö me haluamme? Mitä jos tehdään yhdessä koulusta sellainen, jossa kaikilla on mahdollisuus tuntea itsensä tärkeäksi ja pyrkiä kohti omia unelmia?

Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ilmapiiriin koulussa. Jokaisen pitää voida tuntea itsensä arvokkaaksi ja uskaltaa sanoa oma mielipiteensä. Kaikkien kuunteleminen on tärkeää, myös niiden, jotka ovat arkoja tuomaan itseänsä esiin isossa tai äänekkäässä joukossa. Uudet ideat voivat löytyä hiljaisenkin mielestä. Ethän tuomitse ihmistä minkään syyn, kuten ulkonäön, sukupuolen tai luonteenpiirteiden perusteella.

Jokainen voi tehdä jotain, jotta kaikki tuntisivat kuuluvansa porukkaan. Koeta itsekin vetää yksin jääneet mukaan toimintaan. Huomaa myös joukossa syrjityt. Näin jokainen saa olla omalla tavallaan erilainen, eikä tarvitse esittää sellaista, mitä ei ole.

Kun ketään ei kiusattaisi, niin kaikki pystyisivät keskittymään paremmin kouluun ja saisivat parempia arvosanoja ja ehkä jopa paremman tulevaisuuden. Arvostetaan pieniä, mutta suuria asioita, esimerkiksi mahdollisuutta ruokailuun, lepohetkiin ja mukavaan tekemiseen välitunneilla. Ollaan kiitollisia hyvästä ja turvallisesta oppimisympäristöstä. Uskalletaan yhdessä vastustaa kiusaamista ja puolustaa kiusattuja kavereita.

Tehdään yhdessä sellainen koulu, jossa kaikilla on oikeus olla ja unelmoida!

________________________________________________________________________________________________

Koulurauhan julistustekstin tarkoituksena on tuoda oppilailta oppilaille viesti ja muistutus siitä, että viihtyisä ja turvallinen koulu syntyy kaikkien oppilaiden yhteistyöllä.

Mikä tekee koulusta mukavan? -video

Koulurauhan julistus 2016: Jokainen on arvokas!

Koulurauhan julistusteksti 2016

Onko joku parempi kuin muut, jos hänellä on kalliimmat vaatteet? Onko joku parempi jos hän on suosittu tai jos hän saa koulussa parempia arvosanoja? Onko kukaan edes täydellinen?
Ei, sillä jokainen on yhtä arvokas.

Tämän vuoden Koulurauha-teema on "Jokainen on arvokas". Se tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan erilaisuutta eikä ketään saa syrjiä koulussa minkään syyn takia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tämä lukuvuoden aikana kouluissa tullaan toteuttamaan teemapäiviä ja tapahtumia, jotka parantavat yhteishenkeä.
Jos jokainen oppilas pyrkisi olemaan rehellinen, auttavainen, reilu, kuunteleva, rakastava, mukava ja luotettava, kouluista tulisi parempia paikkoja ja jokainen saisi tuntea olevansa arvokas.

Jos jokainen pitää huolta siitä, ettei itse kiusaa muita niin kiusaamista ei olisi.
Kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla äidinkielestä tai ihonväristä riippumatta. Ketään ei saisi syrjiä erilaisuudesta. Eli siis ottakaa kaikki mukaan leikkiin.

Muistakaa puuttua asiaan, jos kaveria kiusataan!

Jokainen on arvokas!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jokainen on arvokas -teemalla halutaan nostaa esiin erityisesti keskusteluun sitä, miten toisten kunnioittaminen ja huomioiminen on tärkeää koulun arjessa. Teeman taustalla on lasten ja nuorten ajatus siitä, että me kaikki olemme erilaisia ja se on rikkaus. Erilaisuutta tulisi arvostaa ja kunnioittaa. Oppilaat pitävät myös tärkeänä, että kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin samanarvoisesti erilaisuudesta huolimatta.

Koulurauhan julistus 2015: Yhdessä vahvaksi!

Koulurauha viettää 25:ttä juhlavuottaan. Tämän vuoden teemaksi valikoitui "Yhdessä vahvaksi".

Koulurauhan valtakunnallinen julistusteksti
Mielestämme se tarkoittaa sitä, että ei ajattele vain itseään, ottaa kaikki mukaan porukkaan, ryhmässä pystyy vaikuttamaan asioihin paremmin kuin yksin, myös muualla kuin koulussa (vapaa-ajalla, töissä, harrastuksissa), uskaltaa ilmaista mielipiteensä yksin ja kaveriporukassa, tulee toimeen myös ihmisten kanssa joista ei pidä.

Jalkapallokentällä et pysty kuljettamaan yksin palloa koko kentän läpi, vaan sinun täytyy syöttää myös joukkuekavereille. Tämä vertauskuva pätee myös kaikkialla missä olet muiden ihmisten kanssa.

Tästä herää kysymys voisimmeko me kaikki hymyillä toisillemme, voisimmeko kaikki halata toisiamme ja pitää kädestä kiinni, voisimmeko puuttua kiusaamiseen, voisimmeko lopettaa kiusaamisen? Mitä mieltä olette voimmeko? "Kyllä"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koulurauhan julistustekstin tarkoituksena on tuoda oppilailta oppilaille viesti ja muistutus siitä, että viihtyisä ja turvallinen koulu syntyy kaikkien oppilaiden yhteistyöllä.

Koulurauhan tueksi on valmistunut STOP -kappale, jonka ovat ideoineet Kouvolan Koulurauhatyöryhmän oppilaat yhdessä suomalaisten musiikkialan ammattilaisten kanssa.

Koulurauhatehtävä lapselle ja aikuiselle yhdessä työstettäväksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä