Kasukkalan arvot

Kasukkalan koulun arvot

Kasukkalan koulussa toimitaan Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen linjaaman arvoperustan mukaisesti.

Koulun tasolla on linjattu myös arvoja, jotka viitoittavat arkipäivän toimintaamme ja sille asetettuja tavoitteita. Arvokeskustelua käydään tarpeen mukaan ja arvoperustan painotuksia muokataan ja kehitetään.

Kasukkalan koulun arvojen laadintaan ovat osallistettu oppilaat, huoltajat ja henkilökunta.

Kasukkalan koulun toiminta-ajatuksena on ohjata oppilaita yhteisöllisesti oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittamiseen ja arvostamiseen. Kasukkalan koulussa toiminnan päätarkoituksena on oppiminen ja ihmisenä kasvaminen.

Kasukkalan koulun toimintaa tukevat arvot, joiden avulla oppilaista kasvaisi

- yhteistyökykyisiä,

- rehellisiä,

- vastuullisia,

- oppimishaluisia,

- elämänmyönteisiä,

- erilaisuuden hyväksyviä ja

- hyvät käytöstavat hallitsevia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä