Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilas arvio omaa käyttäytymistään vähintään kerran lukuvuodessa itsearviointina. Arviointikeskustelun yhteydessä luokanopettaja arvioi oppilaan käyttäytymistä. Käyttäytymisestä keskustellaan myös huoltajan kanssa.

6. luokalla oppilas saa käyttäytymisestään numeroarvosanan väli- ja lukuvuositodistukseen.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

10 (erinomainen)

Oppilas käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti, osoittaa esimerkillistä käytöstä myös koulun ulkopuolelle suuntautuvassa toiminnassa

Tervehtii ystävällisesti, käyttää asiallista kieltä, noudattaa aina yhteisiä sopimuksia, uskaltaa puuttua epäkohtiin ja esittää mielipiteensä perustellen

Tulee toimeen kaikkien kanssa ja auttaa apua tarvitsevia

Aktiivinen, pitkäjänteinen ja positiivinen ote koulutyöhön

Arvostaa ja pitää huolta oppimisympäristöstään sekä huolehtii yhteisistä välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti

Pyrkii vaikuttamaan myönteisesti luokan ilmapiiriin ja luo ympärilleen sekä ylläpitää työrauhaa

Puolustaa kiusattua

9 (kiitettävä)

Oppilas käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti

Tervehtii ystävällisesti, käyttää asiallista kieltä, noudattaa aina yhteisiä sopimuksia

Tulee toimeen kaikkien kanssa ja auttaa apua tarvitsevia

Aktiivinen, yritteliäs ja positiivinen ote koulutyöhön

Arvostaa ja pitää huolta oppimisympäristöstään sekä yhteisistä välineistä tunnollisesti

Pyrkii vaikuttamaan myönteisesti luokan ilmapiiriin ja ylläpitää työrauhaa

Tukee kiusattua

8 (hyvä)

Oppilas käyttäytyy yleensä hyvin ja kohteliaasti

Tervehtii ystävällisesti, käyttää asiallista kieltä, noudattaa lähes aina sopimuksia, ottaa opiksi virheistä

Tulee toimeen kaikkien kanssa

Hoitaa koulutyönsä hyvin ja suhtautuu positiivisesti

Huolehtii pääsääntöisesti oppimisympäristöstään ja yhteisistä välineistä

Huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

Ei osallistu kiusaamiseen

7 (tyydyttävä)

Oppilaan käyttäytymiseen joudutaan toisinaan puuttumaan

Tervehtii yleensä, käyttää joskus epäasiallista kieltä, noudattaa osittain yhteisiä sopimuksia

Tulee yleensä toimeen toisten kanssa, valikoi yhteistyökaverit

Koulutyössä ja asenteessa koulua kohtaan on parantamisen varaa

Pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään ja yhteisistä välineistä

Luo kielteistä ilmapiiriä ja häiritsee työrauhaa

On saattanut olla mukana kiusaamisessa, on saattanut saada rangaistuksia

6 (kohtalainen)

Oppilaan käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan usein

Tervehtii harvoin, käyttää epäasiallista kieltä usein, rikkoo yhteisiä sopimuksia toistuvasti

Hankaluuksia yhteistyössä toisten kanssa, ei tee yhteistyötä kaikkien kanssa

Suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen, koulutehtävät ovat usein tekemättä

On välinpitämätön oppimisympäristöään ja yhteisiä välineitä kohtaan

Luo asenteellaan ja toiminnallaan kielteistä ilmapiiriä ja häiritsee työrauhaa usein

On ollut mukana kiusaamisessa, on saanut rangaistuksia, on luvatta poissa koulusta

5 (välttävä)

Oppilaan käytös on kouluyhteisöön sopimatonta

Ei tervehdi, kiroilee ja käyttää epäasiallista kieltä, rikkoo yhteisiä sopimuksia jatkuvasti ja tahallaan

Ei tule toimeen toisten kanssa

Ei arvosta koulutyötä eikä kouluyhteisöä, laiminlyö koulutehtävät

Laiminlyö yhteistä oppimisympäristöä ja yhteisiä välineitä

Estää muiden työskentelyn