Arviointi ja todistukset

Sanallisen ja numeroarvioinnin käytänteissä Kasukkalan koulussa noudatetaan Lappeenrannan kaupungin linjauksia ja ohjeita. Lukuvuositodistus annetaan aina vuosiluokan päättyessä.

1.-2. luokilla arviointi on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan että 2. luokan A1-kielen osalta kolmiportainen (tarvitset tukea , osaat keskeiset asiat, osaat kiitettävästi). Muiden oppiaineiden kohdalla tulee lukuvuositodistukseen merkintä hyväksytystä suorituksesta.

3. luokalla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka sekä ympäristöoppi että A1-kieli arvioidaan numerolla asteikolla 4-10. Muissa oppiaineissa arviointi on viisiportainen (tarvitset runsaasti tukea, tarvitset tukea, osaat keskeiset asiat, osaat hyvin, osaat kiitettävästi).

4. luokalla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, A1-kieli, A2-kieli ja ympäristöoppi arvioidaan numerolla asteikolla 4-10. Muissa oppiaineissa arviointi on viisiportainen (tarvitset runsaasti tukea, tarvitset tukea, osaat keskeiset asiat, osaat hyvin, osaat kiitettävästi).

5. ja 6. luokilla
kaikki oppiaineet arvioidaan asteikolla 4-10.

Valinnaiset aineiden
kohdalla 3.-6. luokkien lukuvuositodistukseen tulee merkintä hyväksytystä suorituksesta.


Käyttäytymisen arviointi
on kolmiportainen vuosiluokilla 1.-4. (harvoin, vaihtelevasti, useimmiten) ja siinä arvioitavat osa-alueet ovat:

  • Noudatat hyvä tapoja
  • Noudatat yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä
  • Huomioit muut ihmiset ja ympäristön
5. ja 6. luokilla käyttäytymistä arvoidaan asteikolla 4-10 perustuen käyttäytymisen tavoitteisiin.