Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelut pidetään vähintään kerran lukuvuodessa, loka-maaliskuun välisenä aikana.

Mikäli oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS, arviointikeskustelu voidaan pitää HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalavereiden yhteydessä marraskuun loppuun mennessä ja samalla päivitetään oppilaan pedagogiset suunnitelmat.

Arviointikeskusteluissa annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen palautetta oppilaan edistymisestä oppimisessa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Lisäksi arviointikeskustelujen yhteydessä huomioidaan oppilaan edistyminen laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja luokanopettaja. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muita henkilöitä kuten muita oppilasta opettavia opettajia.