Arviointi

Arviointi ja todistukset

Sanallisen ja numeroarvioinnin käytänteissä Kasukkalan koulussa noudatetaan Lappeenrannan kaupungin linjauksia ja ohjeita. Lukuvuositodistus annetaan aina vuosiluokan päättyessä.

1.-2. luokilla arviointi on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan että 2. luokan A1-kielen osalta kolmiportainen (tarvitset tukea , osaat keskeiset asiat, osaat kiitettävästi). Muiden oppiaineiden kohdalla tulee lukuvuositodistukseen merkintä hyväksytystä suorituksesta.

3. luokalla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka sekä ympäristöoppi että A1-kieli arvioidaan numerolla asteikolla 4-10. Muissa oppiaineissa arviointi on viisiportainen (tarvitset runsaasti tukea, tarvitset tukea, osaat keskeiset asiat, osaat hyvin, osaat kiitettävästi).

4. luokalla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, A1-kieli, A2-kieli ja ympäristöoppi arvioidaan numerolla asteikolla 4-10. Muissa oppiaineissa arviointi on viisiportainen (tarvitset runsaasti tukea, tarvitset tukea, osaat keskeiset asiat, osaat hyvin, osaat kiitettävästi).

5. ja 6. luokilla
kaikki oppiaineet arvioidaan asteikolla 4-10.

Valinnaiset aineiden
kohdalla 3.-6. luokkien lukuvuositodistukseen tulee merkintä hyväksytystä suorituksesta.


Käyttäytymisen arviointi
on kolmiportainen vuosiluokilla 1.-4. (harvoin, vaihtelevasti, useimmiten) ja siinä arvioitavat osa-alueet ovat:

  • Noudatat hyvä tapoja
  • Noudatat yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä
  • Huomioit muut ihmiset ja ympäristön
5. ja 6. luokilla käyttäytymistä arvoidaan asteikolla 4-10 perustuen käyttäytymisen tavoitteisiin.

 

Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelut pidetään vähintään kerran lukuvuodessa, loka-maaliskuun välisenä aikana.

Mikäli oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS, arviointikeskustelu voidaan pitää HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalavereiden yhteydessä marraskuun loppuun mennessä ja samalla päivitetään oppilaan pedagogiset suunnitelmat.

Arviointikeskusteluissa annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen palautetta oppilaan edistymisestä oppimisessa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Lisäksi arviointikeskustelujen yhteydessä huomioidaan oppilaan edistyminen laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja luokanopettaja. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muita henkilöitä kuten muita oppilasta opettavia opettajia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä