Chapters 5-8

Chapters 5-8

Jaksossa käsitellään seuraavia kielioppiasioita ja sanastoa:

- maat ja kielet (Busy Book s.59 teht.9.)
- säätila-sanasto (Busy Book s.65 teht.9.)
- ammattisanat (Busy Book s.72 teht.6.)
- luontosanasto (Busy Book s.74 teht.11)
- suunnan kertominen (Busy Book s.81 teht.6)
ja
- kappalekohtaiset sanastot (kpl 5-8)

Chapter 5 ja 6

Kun kerrot, mitä joku (hän, se) ei tee, lisäät lausesseen doesn't.
Pääverbissä ei käytetä s-päätettä doesn't -apuverbin jälkeen.

Kun kerrot, mitä joku / jotkut (minä, sinä, me, te, he) ei / eivät tee, lisätään kielteiseen lauseeseen don't.

Persoonamuoto KIELTEINEN MYÖNTEINEN
y.1.p. I don't English. I speak German.
y.2.p. You don't play the piano. You play football.
y.3.p. He doesn't play basketball. She plays the violin.
m.1.p. We don't go to swimming bath. We go to the movies.
m.2.p. You don't look sad. You look happy.
m.3.p. They don't collect stamps. They collect stickers.


Chapter 7 ja 8

DOES
-apuverbin käyttö kysymyslauseessa:

KYSYMYSLAUSEET VASTAUS
Does Laura play the piano? Yes, she does.
No, she doesn't.
Does Bill play basketball? Yes, he does.
No, he doesn't.

DOES-apuverbin edessä voi käyttää erilaisia kysymyssanoja, joilla tarkennetaan kysymystä.

ESIM. who, what, where, when, why, how

What does Jill's father do? He is a policeman.
When does the bus come? It comes at nine.

HUOM!
Kun teet kysymyksiä englanniksi, tarvitset usein sanan do tai does.
Apuverbiä ei kuitenkaan suomenneta.

ESIM.
Do you like football? = Pidätkö jalkapallosta?
Does Jill read a book? = Lukeeko Jill kirjaa?Chapter 8

- substantiivi-sanojen yksikkö ja monikko
  • substantiivin monikko muodostetaan yleisimmin lisäämällä yksikköön pääte –s
  • jos sanan lopussa on jo yksikössä –s, -sh, -ch, -x, -z tai sitä muistuttava äänne, monikon pääte on –es
  • myös, kun substantiivi päättyy o-kirjaimeen, monikon pääte voi olla –es
  • kun substantiivi päättyy konsonantin jälkeen y-kirjaimeen, y muuttuu kirjaimiksi -ie ja siihen lisätään monikon tunnus –s (HUOM! Poikkeus vokaalin jälkeen y säilyy ja siihen lisätään vain –s-pääte: vok. + y → -ys)
  • jotkin –f– tai –fe-loppuiset substantiivit saavat monikossa päätteen –ves
  • joillakin sanoilla on epäsäännöllinen eli poikkeava monikko. Ne pitää opetella ulkoa!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä