Chapters 1-4

Jakso 1-4

Kertaa kokeeseen:

SANASTO:
- kappalekohtaiset sanastot
- sukulaissanat BB e.8. p. 15
- soittimet BB e.6. p. 23
- ruoka- ja juomasanat

KIELIOPPIASIAT

OLLA-verbi
I am I am not
You are You are not (aren't)
He / she / it is He / She / it is not (isn't)
We are We are not (aren't)
You are You are not (aren't)
They are They are not (aren't)
Subjekti I play football.
Predikaatti I play football.

Kysymys tehdään vaihtamalla subjektin ja predikaatin paikkaa.

HAVE-verbi

I have / I 've got I haven't (has not)
You have / You've got You haven't (has not)
He has / He's got He hasn't (has not)
She has / She's got She hasn't (has not)

HAVE tarkoittaa olla jollakin tai omistaa. Sitä voidaan käyttää kahdella eri tavalla kieltolauseessa.

I have I don't have
You have You don't have
He has He doesn't have
She has She doesn't have

Kun kerrot, mitä joku (hän, se) tekee lisää verbiin pääte -s tai -es.

MYÖNTEINEN KIELTEINEN
I read a book. I don't read a book.
You drink milk. You don't drink milk.
He walks to school. He doesn't walk to school.
She eats spaghetti. She doesn't eat spaghetti.

Yksikössä olevan substantiivin edessä on artikkeli a.
Mikäli substantiivi alkaa äännettäessä vokaalilla, artikkeli on an.
Artikkelia a tai an käytetään, kun sanaa käytetään ensimmäisen kerran.
Kun substantiivi mainitaan uudestaan tai se on muuten tuttu, käytetään artikkelia the.