Englannin opiskeluohjeita

Englannista on aina kotitehtäviä:
- kappaleen lukemista ääneen,
- keskeisten lauseiden ja sanojen opiskelua,
- tehtäväkirjan tehtäviä tai
- vihkotyöskentelyä.

Kotitehtävien avulla pyritään tukemaan sanojen mieleen painumista ja mielessä pysymistä.

Kotiväki voi parhaiten olla mukana lapsen opiskelussa kannustamalla ja seuraamalla, että lapsi tekee kotitehtävät.

Oppitunnilla pyritään tekemään mahdollisimman paljon suullisia tehtäviä.

Kirjalliset tehtävät tehdään pääosin kotona.

Englannista kotitehtäviä tulee useimmiten molemmista kirjoista.