Jakso (chapters 9-13)

Jaksossa käsiteltäviä asioita

Jaksossa käsitellään seuraavia asioita:

Chapter Nine
Substantiivit (esine, asia, henkilö, paikka)
- yksikössä substantiivin edessä artikkeli a tai an: vokaalialkuisien tai vokaaliäänteisien edessä artikkeli an

Chapter Ten
Substantiivi (esine, asia, henkilö, paikka)
- monikossa substantiivin lopussa -s tai -es -pääte, artikkelia ei käytetä

- vaatesanat

Chapter Eleven
- do- apuverbillä alkavat kysymyslauseet ja vastaus:
Do you speak English? Yes, I do. No, I don't.

- kielet

Chapter Twelve
- kehotukset ja käskyt
Don't speak. Sit down, please.

- kuukaudet

Chapter Thirteen
- kerrottaessa kenen jokin asia on (s-genetiivi) lisätään sanan perään ' ja s-kirjain

-vaatesanasto