Jakso (chapters 5-8)

Jaksossa käsiteltäviä asioita

Jaksossa käsitellään seuraavia asioita:

- kellonajat (tasatunnit, puolet tunnit, yli ja vaille), BB p.45
- viikonpäivät, BB p.47
- HAVE-verbin taipuminen (y.3.p.), BB p.55

I have got a pencil.
You have got a book.
She/he has got a rubber.
Has she/he got a ruler?

- prepositiot (in, on, under, behind, in front of, next to), BB p.65
- osataan kertoa säätilasta, BB p.73

SANASTO:
- koulusanasto (BB p.54)
- oppiainesanasto (BB p.56)
- sairaudet (BB p.57)
- maatilaneläinsanasto (BB p.62)
- kulkuneuvosanasto (BB p.70)
- luontosanasto (BB p.72)