Jakso (chapters 14-18)

Jaksossa käsiteltäviä asioita

Jaksossa käsitellään seuraavia asioita:

Chapter 14
- kehonosat
- substantiivi-sanojen yksikkö ja monikko
  • substantiivin monikko muodostetaan yleisimmin lisäämällä yksikköön pääte –s
  • jos sanan lopussa on jo yksikössä –s, -sh, -ch, -x, -z tai sitä muistuttava äänne, monikon pääte on –es
  • myös, kun substantiivi päättyy o-kirjaimeen, monikon pääte voi olla –es
  • kun substantiivi päättyy konsonantin jälkeen y-kirjaimeen, y muuttuu kirjaimiksi -ie ja siihen lisätään monikon tunnus –s (HUOM! Poikkeus vokaalin jälkeen y säilyy ja siihen lisätään vain –s-pääte: vok. + y → -ys)
  • jotkin –f– tai –fe-loppuiset substantiivit saavat monikossa päätteen –ves
  • joillakin sanoilla on epäsäännöllinen eli poikkeava monikko. Ne pitää opetella ulkoa!
Chapter 15
-
kotiin liittyvä sanasto
- prepositioita (in, on, under,behind, next to, in front of)
- kerronta: There is.... There are...
- kerrataan OLLA-verbin taipuminen

Chapter 16
- verbejä
- KESTOPREESENS = mitä joku tekee juuri nyt (OLLA-verbi ja pääverbin -ing pääte)
I am reading a book. You are jumping up and down. He is writing a letter.

Chapter 17
- eläinsanoja
- omistuspronominit (Kenen? Whose?)

Chapter 18
- ammattisanoja
- paikkasanoja
- verbin pääte kerrottaessa mitä joku (hän, se) tekee
I play the piano. He plays football. You read a book. She sings a song.