Jakso (chapters 1-4)

Jaksossa käsiteltäviä asioita

Jaksossa (chapters 1-4) käsitellään seuraavia asioita:

- tervehtimistilanteeseen sopivat keskustelu esim. BusyBook p.10 e.3.
- BE-verbin (olla-verbin) käyttöä ja taipumista persoonapronominin mukaan BusyBook p.34 e.8
- DO-apuverbin käyttöä kysymyslauseissa (chapter 2, keskeiset lauseet)
- HAVE-verbin käyttöä (kysymyksissä, kerrottaessa, vastatessa) esim. BusyBook p.18 e.8
- CAN-verbin käyttöä lauseen osana (kysymyksissä, kerrottaessa, vastatessa) BusyBook p.27 e.9

SANASTO:
- harrastesanoja (BB p.10)
- eläinsanoja (BB p.17)
- adjektiiveja
- verbejä