Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

SRK:n päivänavaukset

Lappeen seurakunta tekee yhteistyötä kanssamme ja pitää syyslukukaudella koululla päivänavauksia seuraavasti:
- 13.9.
- .10.
- 10.11.
- 4.12. Adventtikirkko koululla

Päivänavaukset ovat tunnustuksellisia.

Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on mahdollisuus valita, osallistuuko oppilas tilaisuuteen. Päivänavauksista pois jääville oppilaille järjestetään vaihtoehtoista toimintaa.

Tiedottakaa luokanopettajaa, mikäli ette halua lapsenne osallistuvan seurakunnan järjestämiin päivänavauksiin. Koululla voidaan järjestää myös muita vastaavia tilaisuuksia esim. adventti- tai pääsiäishartaus. Myös näiden suhteen toivomme huoltajan olevan yhteydessä kouluun, jos ette halua lapsenne niihin osallistuvan.