Iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen 2019 – 2020

Lappeenrannan kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa peruskoulun 1.—2. luokkien oppilaille sekä lisäksi 3.—9. luokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Osa iltapäivätoiminnan ryhmistä toteutetaan kaupungin omana toimintana ja osa ryhmistä on järjestöjen ylläpitämiä. 

Iltapäivätoiminnan paikkaa täytyy hakea lukuvuosittain. Myös erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle tulee hakea iltapäivätoiminnan paikkaa hakuaikana. Lukuvuoden 2019—2020 iltapäivätoimintaan tulee hakea 15.4.2019 mennessä.
Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Hakemus tehdään sähköisesti Wilmassa valitsemalla Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Iltapäivätoimintaan hakeminen. Steinerin ja Itä-Suomen koulujen iltapäivätoimintaan haetaan näiden koulujen omassa Wilma-järjestelmässä. 

Lapsivalinnat iltapäivätoimintaan tekee asiakasmaksusihteeri Marjukka Thil 31.5.2019 mennessä. Päätökset julkaistaan Wilmassa ja Wilma-tunnuksen omaava huoltaja saa päätöksestä sähköpostiviestin.

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoimintaan otetaan kaikki hakuaikana hakeneet erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin vapaita paikkoja, ovat etusijalla 1. luokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltava painava seikka. Tällaisena pidetään yksinhuoltajuutta, vanhempien iltatyötä tai mahdollisia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia.

Kaikkien alakoulujen iltapäivätoimintaan voi hakea. Kaupungilla on sopimus iltapäivätoiminnan tuottamisesta useimmille kouluille. Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu näille kouluille, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta.

Kasukkalan, Korkea-ahon, Nuijamaan, Simolan ja Ylämaan kouluilla sekä Joutsenon koulun Parjalan ja Ravattilan toimipisteissä ei ole iltapäivätoiminnan palveluntuottajaa. Myös näiden koulujen iltapäivätoimintaan voi kuitenkin hakea. Jos hakijoita on vähintään 12, kuuluttaa hyvinvointi- ja sivistyspalvelut järjestöjä tai muita toimijoita tarjoutumaan koulun iltapäivätoiminnan tuottajaksi kaupungin maksamaa avustusta vastaan. Jos ulkopuolista palveluntuottajaa ei löydy, ei iltapäivätoiminnan ryhmää voida perustaa.

Jos iltapäivätoiminnan ryhmää ei muodostu, voi koululaiselle hakea varhaiskasvatuspaikkaa koulun yhteydessä tai koulun läheisyydessä olevasta päiväkotiryhmästä. Koululainen voidaan ottaa varhaiskasvatukseen, jos ryhmässä on tilaa. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Esioppilaiden, 1. vuosiluokan ja 2.-6.vuosiluokan erityisen tuen oppilaiden huoltajille jaetaan Wilman kautta yksityiskohtaisempi tiedote iltapäivätoimintaan hakemisesta. Tiedote on luettavissa myös kaupungin kotisivuilla.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta saa kaupungin kotisivuilta (www.lappeenranta.fi), Lappeenrannan Peda.net -sivuilta (https://peda.net/lappeenranta/peruskoulut/kai) sekä asiakasmaksusihteereiltä puh. 040 182 2083 ja 040 634 1414, sähköposti ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi.