Iltapäivätoiminta Lappeenrannassa

Koululaisten iltapäivätoimintaLappeenranta tarjoaa perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 760 tuntia kouluvuoden aikana. Valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaa on kunnan joko itse järjestettävä tai hankittava toiminta ulkopuoliselta palvelun tuottajalta. Iltapäivätoimintaan tulee hakeutua siinä kunnassa, missä lapsi on perusopetuksessa.

Lappeenrannassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana että avustamalla lapsi- ja nuorisotyötä tekevien yhteisöjen ylläpitämää iltapäivätoimintaa. Kunta tekee päätöksen lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan. Toimintapaikkoina voi olla joko koulut tai muut toimintaan sopivat paikat koulun välittömässä läheisyydessä.

Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala.

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain. Hakuun liittyvät tiedot ja aikataulu löytyvät peda.netistä. 

Lautakunnan päätöksen mukaan iltapäivätoimintaan otetaan kaikki hakuaikana hakeneet erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Mikäli hakijoita on tämän jälkeen enemmän kuin vapaita paikkoja, ovat etusijalla 1. luokan oppilaat sekä ne oppilaat, joiden kohdalla on jokin toiminnan piiriin pääsyä puoltaja painava seikka. Tällaisena pidetään yksinhuoltajuutta, vanhempien iltatyötä tai mahdollisia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Mikäli iltapäivätoiminnan paikkoja jää vapaaksi, voidaan lapsia ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä vielä hakuajan jälkeen.

Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta. Jos iltapäivätoiminnan ryhmää ei muodostu, voi koululaiselle hakea varhaiskasvatuspaikkaa koulun yhteydessä tai koulun läheisyydessä olevasta varhaiskasvatusryhmästä. Koululainen voidaan ottaa varhaiskasvatukseen, jos ryhmässä on tilaa. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä