Lappajärven lukion toimintasuunnitelma Pohjalta pintaan-hankkeessa lukuvuonna 2018-2019

 

1) Valokuvausta Valtteri Salon ohjauksessa alkaville, jatkaville ja abeille 2h syksyllä ja kevään teemaviikolla alkaville lisää. Tarkoituksena innostaa osallistumaan Pohjalta pintaan - hankkeen koko lukuvuoden kestävään valokuvauskilpailuun.

 

2) Näytelmä ”Myrskyluodon Maija” alkaville ja jatkaville Vaasan teatterissa 11.10.2018.

 

3) Teemaviikko huhtikuussa

 

4) Vesiteema eri oppiaineissa ja kursseissa:

Terveystieto:

Vesi näkyy oppiaineessa tärkeässä, fysiologisessa merkityksessä elimistölle (esim. vesi ja aivot; vesi ja veri; vesi ja iho; vesi ja solut; vesi ja luusto; vesi ja sydän; vesi ja munuaiset; vesi ja maksa; vesi ja keuhkot). Myös puhtaan veden merkitys tulee esille.

Biologia:

Pakollisilla kursseilla vesi tulee esille seuraavasti: vesi elämän edellytyksenä, elämän synty vedessä sekä vesiekosysteemin ympäristöongelmat. Syventävillä kursseilla painottuu veden merkitys solun toiminnassa sekä veden fysiologinen merkitys elimistölle.

Maantiede:

Sekä pakollisilla että syventäville kursseilla tulee esille vesi luonnonvarana ja veteen liittyvät riskit (luonnonriskit ja ympäristöriskit).

Historia:

HI1:

 • ympäristöongelmia jo Vanhalla ajalla: Egyptin Niilin hedelmällinen liete satojen perustana ja Mesopotamian turvautuminen keinokasteluun
 • Antiikin Kreikan ja Rooman valtakuntien elämä Välimeren ympärillä(siirtokunnat,alueet,kauppa, akveduktit)
 • Keskiajalla esim. kaupunkien epähygieenisyys: ihmiset ja eläimet ottivat vetensä samoista kaivoista
 • Teollistumisen ajan vesien saastuminen: kaikki roskat jokiin ja meriin
 • nykyajan kerskakulutus käyttää liikaa vettä; vesistöjen saastuminen/puhdistusyritykset

HI2:

 • Kansainvälisen politiikan kurssilla käsittelemme vesiomavaraisuuden tärkeyttä kriisitilanteissa
   -joet, järvet, meret sotien taistelualueina
   -vesi sotien ja konfliktien aiheena(esim. Lähi-itä)

HI3:

 • Suomen historian kurssilla vesialueiden käyttö kriisitilanteissa
   -joet, järvet, meret sotien taistelualueina
   -puhtaan veden merkitys nykyaikana

HI4:

 • kulttuurihistorian kurssilla veteen törmätään esim. maalauksien aiheissa

HI5:

 • Suomen esihistorian ja Ruotsin vallan ajan- kurssilla vesiteemaa käsitellään heti aluksi: kun viimeisin jääkausi suli, tänne voitiin 
   muuttaa asumaan pysyvästi
   -rannikkoalueet, joet, järvet ensimmäisinä asumispaikkoina
   -veden ja vesialueiden tärkeys kalastukselle ja kaupankäynnille esim. liikenneväylinä
   -puhdas vesi, parempi hygienia

HI6:

 • vesiteema erilaisten kulttuurien tavoissa ja perinteissä(mm. erilaiset puhdistautumisrituaalit)

Yhteiskuntaoppi:

YH1:

 • vesi tulee esille ihmisten elämän välttämättömyytenä(kurssi on valtio-oppia, politiikkaa, sosiaalijuttuja, vaikuttamisen keinoja...)

YH2:

 • Taloustiedossa sivutaan joskus vesiteemaa esim vertailemalla/kyseenalaistamalla pullovesien hintaa vertaamalla sitä tavalliseen 
   hanaveteeen tms

Kemia:

Vesiaihetta käsitellään kurssilla Ke1 käymällä veden erikoisominaisuudet (korkea kiehumispiste, pintajännitys, laajeenee jäätyessään jne.) ja selitetään niitä kemiallisten sidosten avulla. Tarkempaa vesitutkimusta ei tällä kertaa ehditty tekemään (samoja mittauksia kuin lukiolaiset tekivät viime keväänä hankkeen yhteydessä).

Fysiikka:

Vesi on isohkona elementtinä lähinnä alkavien fysiikan 2 kurssilla, Lämpö. Kurssilla tarkastelemme mm. veden painetta sekä erityisesti veteen liittyviä olomuodonmuutoksia ja niihin liittyviä systeemin energian muutoksia. Vesi on esillä myös lämmönsiirtotavoista puhuttaessa, esim. kotien lämmitysjärjestelmät. Lisäksi tutustutaan veden rooliin energiantuotannossa.

Lyhyt matematiikka:

Kurssilla MAB5 pyritään käyttämään itse kerättyä (jonkinlaista) vesiaineistoa kun harjoitellaan aineiston käsittelyä (diagrammien piirtäminen, frekvenssijakauman tekeminen, tunnuslukujen laskeminen)

Pitkä matematiikka:

Matematiikassa vesi on esillä lähinnä käsien pesun yhteydessä ennen ruokailua.

Englanti:

Vesi tulee esille lähinnä luontokurssilla ENA 7, jossa käsitellään säätä ja muita luonnonilmiöitä jään sulamisesta tulviin. Kurssilla 3 kirjoitetaan pieniä runoja vesiteemasta. 

Äidinkieli:

Myrskyluodon Maija-näytelmä. Eri kursseilla tarjolla vesiaiheisia kirjoja (sekä tieto- että kaunokirjallisuuden puolelta).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä