Matin ja Liisan koulun peruskorjauksen hankesuunnittelun tilanne

Hyvät Matin ja Liisan koulun oppilaiden huoltajat!

Matin ja Liisan koululla on nyt saatu tehtyä kaikkien kolmen koulurakennuksen (Siren, D-talo, Monari) kuntokartoitukset. Tulokset osoittavat, että kaikkien kolmen rakennuksen osalta rakenteissa on ongelmia, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Nämä ongelmat ovat sellaisia, jotka pystytään korjaamaan raskaalla peruskorjauksella. Kussakin talossa ongelmien syyt eroavat toisistaan ja yhtä selittävää rakenteellista tekijää sisäilmaongelmille ei ole.

Tällä hetkellä käynnissä on hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa rajataan tehtävät toimenpiteet sekä tehdään alustavia suunnitelmia toimintojen sijoittamisesta. Hankesuunnittelun yhteydessä on todettu, että ennen kaikkea alakoulu tarvitsee lisätilaa, jotta opetus vastaa nykyistä oppimiskäsitystä. Näin ollen peruskorjauksen lisäksi tuleva remontti sisältää pienessä määrin uudistilan rakentamista. Hankesuunnittelun toteuttaa arkkitehtitoimisto Sweco.

Alustavan arvion mukaan hanke etenee seuraavasti:

  • Hankesuunnittelu saadaan valmiiksi vuoden -18 alkupuolella.
  • Varsinaisen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus ja arkkitehtisuunnittelijan valinta.
  • Arkkitehtisuunnittelu toteutetaan kesän -18 ja syksyn -18 aikana.
  • Rakennuttajan kilpailutus ja valinta.
  • Remontin aloitus alkuvuonna -19.

Remontti/uudisrakentaminen toteutetaan porrastetusti. Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa siitä, missä järjestyksessä remontti etenee. Koska kyseessä on iso kiinteistömassa, niin remontille on varattava aikaa noin kaksi vuotta. Tämän hetkisen käsityksen mukaan remontin aikana opiskelu tapahtuu väistötiloissa.

Kuntotutkimusten mukaan kaikki tilat tarvitsevat korjausta. Tutkimuksissa ei tullut kuitenkaan ilmi mitään sellaista, että tilat pitäisi laajamittaisesti poistaa välittömästi käytöstä. Koulun eri tiloihin on asennettu ilmanpuhdistimia. Kokemuksen mukaan näillä on positiivinen vaikutus sisäilmaan ja puhdistimien avulla selvitään siirtymäkausi ennen kuin remontti on valmis.

Matin ja Liisan koulun remonttia varten kunnanjohtaja on nimennyt ohjausryhmän. Ryhmään kuuluvat tekninen johtaja Eero Mykkänen, kiinteistöpäällikkö Risto Tikkanen, sivistysosaston osastopäällikkö Antti Jokikokko, Matin ja Liisan koulun rehtori Juhani Sammallahti, ruokapalvelupäällikkö Marja Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen ja palvelulautakunnan puheenjohtaja Katri Rantsi.

Huoltajille järjestetään info-tilaisuus asiasta siinä vaiheessa, kun arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt ja meillä on käytettävissä ensimmäisiä luonnoksia. Tässä vaiheessa ajatuksia remontista voi kertoa kaikille ohjausryhmän jäsenille.

Ystävällisin terveisin

Antti Jokikokko

sivistysosaston osastopäällikkö, 040 488 3211 tai antti.jokikokko@lapinlahti.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä