Tiedotteet

Alakoulun yhteinen vanhenpainilta 5.2.

Vanhempien toiveesta järjestämme alakoulun yhteisen vanhempainillan aiheesta Lapset ja sosiaalinen media.

Ajankohta on tiistaina 5.2.2019 kello 18.00, paikkana lukion auditorio.

Saamme nuorisotoimesta Roope Litmasen valottamaan lasten keskuudessa suosittuja sovelluksia / nettipalveluita. Roope käy läpi mistä missäkin palvelussa on kyse, mitä hyviä ja huonoja puolia niihin liittyy - mitä meidän aikuisten on ylipäätään hyvä tietää ja ymmärtää lasten seilatessa sosiaalisessa mediassa. Iltaan kannattaa varata aikaa noin puolisentoista tuntia. Ajassa on otettu huomioon loppupuolella oleva mahdollisuus esittää kysymyksiä tai keskustella aiheesta.

Olette tervetulleita!

Terveisin

Matin ja Liisan koulun alakoulun väki

Monarin tuulikaapin remontti

Monarin tuulikaapissa alkaa remontti 21.1. Tuulikaapin rakenteissa on aiemmin havaittu mikrobivaurio, jota ei olla saatu korjaamalla kuntoon. Tuulikaapin ulkoseinät, yläpohjan eristetila ja lattia puretaan. Lattia ja yläpohja tehdään uusiksi. Tuulikaappia pienennetään ja tuulikaapin ulkoseinä tehdään rakennuksen seinälinjan tasalle. Työmaa eristetään suojaseinillä sisältä ja ulkoa. Alustava arvio työn kestosta n. 3 viikkoa.

Vaikutukset koulutyöhön:

- tulikaapin kautta ei voi kulkea korjaustyön aikana, oppilaille ohjeistetaan korvaavat käytännöt

- lattianpiikkauksesta voi tulla ajoittain meluhaittaa, jotka pyritään minimoimaan koulutyön osalta.

- sisäpihalle tulee jätelava purkujätettä varten

- sisäpihalle tulee jonkin verran työmaaliikennettä

Tarvittaessa tilanteesta voi kysellä suoraan rehtorilta 040-4883251 tai tekniseltä johtajalta Eero Mykkäseltä 040-4883701

Matin ja Liisan koulun rakentamisen ja remontoimisen aikataulujen tarkentuminen

Matin ja Liisan koulun kiinteistöissä tehtyjen kuntotutkimusten sekä haitta-ainetutkimusten pohjalta kiinteistöihin on laadittu mittava korjaus ja uudisrakentamissuunnitelma.

Monarin kaksikerroksisen keittiön ja ruokalan korvaajaksi tilaksi rakennetaan uudisrakennus, joka valmistuu 31.12.2020. Sirenin rakennuksen peruskorjaustyöt aloitetaan välittömästi uudisrakennuksen valmistuttua. Monarin tiloja käytetään Sirenissä ja D-talossa opiskelevien väistötiloina. Sirenin peruskorjaus valmistuu syyslukukauden 2021 aikana. D-talon remontti valmistuu syyslukukauden 2021 loppuun mennessä. Monarin liikuntasalin remontti valmistuu syyslukukaudelle 2022.

Nykyisiä tiloja tullaan käyttämään uusien tilojen ja remonttien valmistumiseen saakka. Jotta nykyisissä tiloissa pystyttäisiin työskentelemään, tullaan kaikkiin tiloihin tekemään sisäilmaa parantavia toimenpiteitä jo ennen suurempia remontteja.

Monari

 • Monarin kiinteistöstä tiivistetään kaikki lattioiden ja ulkoseinien liittymäkohdat sekä ikkunoiden ja seinärakenteiden liitokset.
 • Hajuhaittoja aiheuttanut tuulikaappi puretaan pois.
 • Ilmanvaihtojärjestelmästä tarkastetaan, ettei järjestelmän kautta tule kuituja sisäilmaan. Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään ja järjestelmän ylipaineistamista tutkitaan.
 • Luokista poistetaan kaikki tarpeeton materiaali ja luokat siivotaan perusteellisesti tiivistämisen jälkeen.
 • Monarin tiivistysremontti aloitetaan joulukuussa 2018.

D-talo

 • D-talolla tiivistystyöt aloitetaan musiikkiluokasta joululoman aikana.
 • Muiden luokkien korjaustoimenpiteet tarkentuvat Monarilta saatujen kokemusten perusteella.
 • Luokista poistetaan kaikki tarpeeton materiaali ja luokat siivotaan perusteellisesti tiivistämisen jälkeen.
 • Ilmanvaihtojärjestelmästä poistetaan mahdolliset kuitulähteet ja ilmanvaihto tasapainotetaan.

Siren

 • Sirenin kiinteistössä tehdään merkkisavututkimukset joululoman aikana. Tutkimuksella selvitetään ilmavuotoreittejä rakenteissa. Tiivistystyöt suunnitellaan tutkimustulosten perusteella.
 • Luokista poistetaan kaikki tarpeeton materiaali ja luokat siivotaan perusteellisesti tiivistämisen jälkeen.
 • Ilmanvaihtojärjestelmästä poistetaan mahdolliset kuitulähteet ja ilmanvaihto tasapainotetaan.

Tiedotustilaisuus Matin ja Liisan koulun remonteista ja uudisrakentamisesta järjestetään tammikuussa. Alustava päivämäärä tiedotustilaisuudelle on 16.1. klo 18:00.

 

Yhteistyöterveisin

Sivistysosaston osastopäällikkö
Rainer Leskinen
040 4883 221
rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Matin ja Liisan koulun peruskorjauksen hankesuunnittelun tilanne

Hyvät Matin ja Liisan koulun oppilaiden huoltajat!

Matin ja Liisan koululla on nyt saatu tehtyä kaikkien kolmen koulurakennuksen (Siren, D-talo, Monari) kuntokartoitukset. Tulokset osoittavat, että kaikkien kolmen rakennuksen osalta rakenteissa on ongelmia, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Nämä ongelmat ovat sellaisia, jotka pystytään korjaamaan raskaalla peruskorjauksella. Kussakin talossa ongelmien syyt eroavat toisistaan ja yhtä selittävää rakenteellista tekijää sisäilmaongelmille ei ole.

Tällä hetkellä käynnissä on hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa rajataan tehtävät toimenpiteet sekä tehdään alustavia suunnitelmia toimintojen sijoittamisesta. Hankesuunnittelun yhteydessä on todettu, että ennen kaikkea alakoulu tarvitsee lisätilaa, jotta opetus vastaa nykyistä oppimiskäsitystä. Näin ollen peruskorjauksen lisäksi tuleva remontti sisältää pienessä määrin uudistilan rakentamista. Hankesuunnittelun toteuttaa arkkitehtitoimisto Sweco.

Alustavan arvion mukaan hanke etenee seuraavasti:

 • Hankesuunnittelu saadaan valmiiksi vuoden -18 alkupuolella.
 • Varsinaisen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus ja arkkitehtisuunnittelijan valinta.
 • Arkkitehtisuunnittelu toteutetaan kesän -18 ja syksyn -18 aikana.
 • Rakennuttajan kilpailutus ja valinta.
 • Remontin aloitus alkuvuonna -19.

Remontti/uudisrakentaminen toteutetaan porrastetusti. Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa siitä, missä järjestyksessä remontti etenee. Koska kyseessä on iso kiinteistömassa, niin remontille on varattava aikaa noin kaksi vuotta. Tämän hetkisen käsityksen mukaan remontin aikana opiskelu tapahtuu väistötiloissa.

Kuntotutkimusten mukaan kaikki tilat tarvitsevat korjausta. Tutkimuksissa ei tullut kuitenkaan ilmi mitään sellaista, että tilat pitäisi laajamittaisesti poistaa välittömästi käytöstä. Koulun eri tiloihin on asennettu ilmanpuhdistimia. Kokemuksen mukaan näillä on positiivinen vaikutus sisäilmaan ja puhdistimien avulla selvitään siirtymäkausi ennen kuin remontti on valmis.

Matin ja Liisan koulun remonttia varten kunnanjohtaja on nimennyt ohjausryhmän. Ryhmään kuuluvat tekninen johtaja Eero Mykkänen, kiinteistöpäällikkö Risto Tikkanen, sivistysosaston osastopäällikkö Antti Jokikokko, Matin ja Liisan koulun rehtori Juhani Sammallahti, ruokapalvelupäällikkö Marja Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen ja palvelulautakunnan puheenjohtaja Katri Rantsi.

Huoltajille järjestetään info-tilaisuus asiasta siinä vaiheessa, kun arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt ja meillä on käytettävissä ensimmäisiä luonnoksia. Tässä vaiheessa ajatuksia remontista voi kertoa kaikille ohjausryhmän jäsenille.

Ystävällisin terveisin

Antti Jokikokko

sivistysosaston osastopäällikkö, 040 488 3211 tai antti.jokikokko@lapinlahti.fi

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan Lapinlahden kunnan kaikille 1.vuosiluokan lapsille,erityistä hoitoa tarvitseville lapsille,erityisen tuen piirissä oleville sekä 2. Vuosiluokan lapsille. 3. vuosiluokan - 6. vuosiluokan lapsia otetaan myös toimintaan mukaan,jos ryhmässä on tilaa.. Kerhot noudattavat koulujen loma-aikoja.

Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa samaan aikaan syksyllä kuin koulut alkavat perjantaina 11.8.2017 ja toimintakausi päättyy kun koulut keväällä loppuvat.

Iltapäiväkerhot toimivat Alapitkällä, Nerkoolla, Martikkalassa, Varpaisjärvellä, Paloisten koululla sekä Matin ja Liisan koululla.

Iltapäiväkerhot ovat avoinna arkikoulupäivinä maanantaista perjantaihin. Kerhotoiminta alkaa koulupäivän loputtua ja kerhopäivä päättyy viimeistään klo 17.00.

Iltapäivätoiminta liikuntaan ja käden taitoihin. Kerhossa tarjotaan terveellinen ja maukas välipala.

Iltapäiväkerhomaksu

Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa. Osallistumismaksuilla katetaan mm. välipala-, askartelu- ja liikuntavälineiden kustannuksia.

Iltapäiväkerhon uudet hinnat 1.8.2016 alkaen

1-3krt/kk 5€/kerta

4-10krt/kk alle 4h/päivä 34€/kk,yli 4h/pvä 45€/kk

11-20krt/kk alle 4h/pvä 68€/kk,yli 4h/pvä 90€/kk

Sisaralennus 50%

Liikunnallisesta päiväleiristä perittävä maksu on 10€ /lapsi/päivä.

Koulujen ja liikuntalaitoksen järjestämä aamuhoito sisältyy toimintamaksuun.

Aamuhoitoa Matin ja Liisan koulun iltapäiväkerho tiloissa arkisin klo. 6.45-10.00

Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäiväkerhoon

Ilmoittautuminen kerhotoimintaan tapahtuu sähköisesti Lapinlahden kunnan aamu- ja iltapäiväkehon Internetsivuilla:

www.lapinlahti.fi -> Liikunta ja ulkoilu -> Aamu- ja iltapäiväkerho -> Kerhopaikka johon haluatte ilmoittautua.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, ota yhteys vastaavaan ohjaajaan, puh. 040 488 3783.

Matin ja Liisan koulun peruskorjauksen ja muutostyön ohjausryhmä

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.6. Monarin kuntotutkimuksen tulosten infotilaisuuden jälkeen suunnittelelemaan jatkotoimia. Peruskorjausten ja muutostöiden osalta käynnistetään hankesuunnittelu ja samalla kiirehditään Sirenin ja D-talon kuntotutkimuksia niin, että niiden tulokset saadaan käyttöön suunnittelussa, joka alkaa syksyllä.

Monarin kuntotutkimuksen tulokset

Matin ja Liisan koulusta, Monitoimitalo-rakennuksesta on valmistunut kuntotutkimus keväällä 2017. Tutkimuksen tuloksista pidetään tiedotustilaisuus Lapinlahden Lukion auditoriossa, Lapinlahti-salissa.

Tilaisuudessa ovat mukana kuntotutkimuksen tekijä WSP Finland Oy:sta, Jyväskylän toimistosta sekä kunnan virkamiesten, luottamushenkilöiden, koulun henkilökunnan, työterveyshuollon ja työsuojelun edustajat.

Tilaisuus pidetään

tiistaina 13.6.2017 klo 18.00

Lapinlahti-salissa
Lapinlahden Lukio
Kivistöntie 2
73100 Lapinlahti

Lapinlahdella 31.5.2017

Eero Mykkänen

Tekninen johtaja

Monarin tuleva kuntotutkimus

Kunnanhallitus on myöntänyt 50 000 € rahaa Monarin kuntotutkimuksen tekemistä varten. Monari on rakennettu vuonna 1985, joten tarvetta korjaustarpeen selvittämiselle on etenkin ilmanvaihdon suhteen, joka on suunniteltu nykyistä pienemmälle käyttäjämäärälle. Kuntotutkimusta valmistelee kunnan kiinteistöpäällikkö ja se tehdään kuluvan kevään aikana. Tutkimukseen sisältyy sekä rakenteiden tutkimista että materiaalinäytteitä. Toimenpiteiden ei pitäisi haitata koulun toimintaa, mutta normaalia enemmän liikettä koululla saattaa ajoittain olla. Tutkimustulosten perusteella käynnistetään suunnittelu tarvittavista korjauksista, joihin päästään mahdollisesti ensi vuoden aikana.

Vuoden 2016 aikana Monarilla on jo tehty toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi. Kesän aikana ilmanvaihto puhdistettiin ja säädettiin. Samalla luokkahuoneiden ikkunatiivistyksiä parannettiin. Myös tuulikaappien lattiat ja seinärakenteet tarkistettiin ja havaitut vauriot korjattiin. Joulun ja uudenvuoden välissä asennettiin erilliset ilmanpuhdistimet luokkien ilmanvaihtokanaviin ja huonekohtaisia yksikköpuhdistimia. Näiden toimenpiteiden vaikutuksia seurataan kevään aikana, seuraavan kerran 24.1.

Lapinlahden kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka seuraa säännöllisesti kunnan kiinteistöjen tilannetta ja koordinoi mahdollisia korjaustarpeita. Ryhmässä on edustus mm. työterveyshuollosta, työsuojelusta ja teknisestä toimesta. Jos oppilaalla epäillään olevan sisäilmasta johtuvia oireita, on tärkeää, että hän käy kouluterveydenhoitajan luona, jotta tiedot mahdollisesta sisäilmaoireesta siirtyvät sisäilmatyöryhmän käyttöön.

Koulu tiedottaa jatkossa kuntotutkimuksen etenemisestä ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden alkamisesta. Tarvittaessa asiasta voi kysyä lisätietoa rehtorilta tai kiinteistöpäälliköltä.

Juhani Sammallahti

Rehtori

040-4883251

juhani.sammallahti@lapinlahti.fi

Risto Tikkanen

Kiinteistöpäällikkö

040-4883721

risto.tikkanen@lapinlahti.fi