Tiedotteet

Viisu-koulurakennuksen virtuaaliavajaiset 30.3.2021 klo 8.30

Uuden Viisu-koulurakennuksen viralliset virtuaaliavajaiset pidetään 30.3.2021 klo 8.30 alkaen. Tapahtuma kestää noin 40-60 minuuttia. Tälle sivulle päivitetään tarvittaessa lisätietoa ja myöhemmin noin vartti ennen avajaisia linkki tapahtuman YouTube-lähetykseen. Lämpimästi tervetuloa tapahtumaan!

Lähetystä seuraavien luokkien kannattaa seurata lähetystä luokan televisiosta koneelta HDMI-liitännän kautta.

Lähetys löytyy osoitteesta https://youtu.be/3t3SESoEJ-s. Lähetys ei ole valitettavasti katsottavissa jälkikäteen tekijänoikeussyistä johtuen.

Hammashoito

Oppilaille järjestettävä hammashoito on koulun ulkopuolista toimintaa. Hoidon järjestämiseksi vanhemmilla on ollut kaksi vaihtoehtoa: ensimmäinen vaihtoehto on, että vanhemmat järjestävät itse lasten hammashoidon ajan varauksesta hammashoidossa käyttämiseen koulun ulkopuolisella ajalla. Toinen vaihtoehto on, että vanhemmat pyytävät lapselle vapaata koulusta hammaslääkärissä käynnin ajaksi. Kutsut hammashoitoon tulevat suoraan koteihin.

Lapselle varattu aika hammashoitoon tulee perua, jos lapsi ei pääse varatulle ajalle.

 

Oikomishoito tapahtuu syyslukukaudella pääasiallisesti lauantaisin. Kevätlukukauden ajoista ilmoitetaan erikseen. Oikomishoito on erikoishammaslääkäripalvelua ja aikoja on rajoitetusti, siksi lapsille annetuista ajoista on pidettävä kiinni ja hoitoon on sitouduttava.

 

Koulussa tapahtuneet suun aluetta koskevat tapaturmat hoidetaan hammashoitolassa.

 

Kansanterveyslain mukaan vieraspaikkakuntalaiset oppilaat voivat saada suun terveydenhuollon Lapinlahdelta tai he voivat käyttää halutessaan myös oman kotikuntansa hammaslääkäripalveluita.

 

Lisätietoja voi saada vastaavalta hammaslääkäriltä Marja Liisa Lappalaiselta, marjaliisa.lappalainen@lapinlahti.fi

0404883573, 0404883577

Matin ja Liisan koulun sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt ja tulevat toimenpiteet

D-talon musiikkiluokkaan on tehty tiivistykset ja varastotilaan joka on otettu opetuskäyttöön on lisätty koneellinen tuloilma. Työt valmistuneet vko1/2019

Monarilla on tehty merkkikaasukoe jolla on paikallistettu vuotokohdat. Vko 1/2019

Monarin pihanpuoleinen tuulikaapin ulkoseinänlinjan ulkopuolinen osa on purettu ja jäljelle jääneen osan lattiarakenne on uusittu. Työt valmistuneet vko 6/2019

Monarilla on tehty tiivistyskorjaukset kaikkiin luokkatiloihin, opettajan huoneisiin ja henkilökunnan sosaalitiloihin. Työt valmistuneet vko 10/2019

Iltapäiväkerhon tilojen tiivistyskorjaukset. Työt valmistuneet vko 10/2019

Kiillon asiantuntija konsultoi uusista tiivistys materiaaleista, joilla saadaan parempi tiiveys ja materiaalinen kuivumisaika on nopeampi vko 9/2019

Sirenillä on tehty merkkisavukokeita vuotopaikkojen selvittämiseksi. 1/2019

Sirenille on asennettu alipaineistajat huoltotunneliin, alipaineistajalla varmistetaan, ettei huoltotunnelista pääse nousemaan ilmavirtausten mukana epäpuhtauksia ylempiin kerroksiin vko 7/2019

Tiivistyskorjaukset alkoivat Sirenillä vko10/2019

16.4. Monarilla tehdään merkkikaasukoe jolla varmistetaan tiivistyskorjausten onnistuminen. Samalla Monarille ja D taloon asennetaan alipaineplokkerit joilla seurataan tilojen painesuhteita n. 1viikon ajan. Mittaustulosten perusteella ilmanvaihdon paine-ero säädetään mahdollisimman lähelle ± 0 pascalia.

Monarin sisäilmasta on otettu mikrobinäytteitä 10.1.2019 viidestä eri luokasta. Ainoastaan M19-luokasta otetussa näytteessä oli epäily mikrobilähteestä rakennuksessa. Sisäilman mikrobinäytteitä otetaan uudelleen kevään aikana tiivistyskorjausten ja tilojen loppusiivousten jälkeen. D-talon luokasta D2 otetussa VOC-ilmanäytteessä TVOC-pitoisuus oli hyvin pieni (20 mikrogrammaa/m³). Yksittäisistä VOC-yhdisteistä ei nouse mitään erityisesti esille. (Koko raportti tulee myöhemmin tämän tekstin liitteeksi)

Sirenin tiivistykset tehdään loppuun kevään/kesän aikana, sampoin tiivistetään D- talon tiivistämättömät luokat ja Monarin ruokasali ja keittiö. Tiivistysten valmistumisen jälkeen seurantamittaukset ilmanvaihdon tasapainoitus.

Sisäilman laatua seurataan jatkossa mittauksin.

Mikko Riekki
Kiinteistöpäällikkö

Alakoulun yhteinen vanhenpainilta 5.2.

Vanhempien toiveesta järjestämme alakoulun yhteisen vanhempainillan aiheesta Lapset ja sosiaalinen media.

Ajankohta on tiistaina 5.2.2019 kello 18.00, paikkana lukion auditorio.

Saamme nuorisotoimesta Roope Litmasen valottamaan lasten keskuudessa suosittuja sovelluksia / nettipalveluita. Roope käy läpi mistä missäkin palvelussa on kyse, mitä hyviä ja huonoja puolia niihin liittyy - mitä meidän aikuisten on ylipäätään hyvä tietää ja ymmärtää lasten seilatessa sosiaalisessa mediassa. Iltaan kannattaa varata aikaa noin puolisentoista tuntia. Ajassa on otettu huomioon loppupuolella oleva mahdollisuus esittää kysymyksiä tai keskustella aiheesta.

Olette tervetulleita!

Terveisin

Matin ja Liisan koulun alakoulun väki

Monarin tuulikaapin remontti

Monarin tuulikaapissa alkaa remontti 21.1. Tuulikaapin rakenteissa on aiemmin havaittu mikrobivaurio, jota ei olla saatu korjaamalla kuntoon. Tuulikaapin ulkoseinät, yläpohjan eristetila ja lattia puretaan. Lattia ja yläpohja tehdään uusiksi. Tuulikaappia pienennetään ja tuulikaapin ulkoseinä tehdään rakennuksen seinälinjan tasalle. Työmaa eristetään suojaseinillä sisältä ja ulkoa. Alustava arvio työn kestosta n. 3 viikkoa.

Vaikutukset koulutyöhön:

- tulikaapin kautta ei voi kulkea korjaustyön aikana, oppilaille ohjeistetaan korvaavat käytännöt

- lattianpiikkauksesta voi tulla ajoittain meluhaittaa, jotka pyritään minimoimaan koulutyön osalta.

- sisäpihalle tulee jätelava purkujätettä varten

- sisäpihalle tulee jonkin verran työmaaliikennettä

Tarvittaessa tilanteesta voi kysellä suoraan rehtorilta 040-4883251 tai tekniseltä johtajalta Eero Mykkäseltä 040-4883701

Matin ja Liisan koulun rakentamisen ja remontoimisen aikataulujen tarkentuminen

Matin ja Liisan koulun kiinteistöissä tehtyjen kuntotutkimusten sekä haitta-ainetutkimusten pohjalta kiinteistöihin on laadittu mittava korjaus ja uudisrakentamissuunnitelma.

Monarin kaksikerroksisen keittiön ja ruokalan korvaajaksi tilaksi rakennetaan uudisrakennus, joka valmistuu 31.12.2020. Sirenin rakennuksen peruskorjaustyöt aloitetaan välittömästi uudisrakennuksen valmistuttua. Monarin tiloja käytetään Sirenissä ja D-talossa opiskelevien väistötiloina. Sirenin peruskorjaus valmistuu syyslukukauden 2021 aikana. D-talon remontti valmistuu syyslukukauden 2021 loppuun mennessä. Monarin liikuntasalin remontti valmistuu syyslukukaudelle 2022.

Nykyisiä tiloja tullaan käyttämään uusien tilojen ja remonttien valmistumiseen saakka. Jotta nykyisissä tiloissa pystyttäisiin työskentelemään, tullaan kaikkiin tiloihin tekemään sisäilmaa parantavia toimenpiteitä jo ennen suurempia remontteja.

Monari

 • Monarin kiinteistöstä tiivistetään kaikki lattioiden ja ulkoseinien liittymäkohdat sekä ikkunoiden ja seinärakenteiden liitokset.
 • Hajuhaittoja aiheuttanut tuulikaappi puretaan pois.
 • Ilmanvaihtojärjestelmästä tarkastetaan, ettei järjestelmän kautta tule kuituja sisäilmaan. Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään ja järjestelmän ylipaineistamista tutkitaan.
 • Luokista poistetaan kaikki tarpeeton materiaali ja luokat siivotaan perusteellisesti tiivistämisen jälkeen.
 • Monarin tiivistysremontti aloitetaan joulukuussa 2018.

D-talo

 • D-talolla tiivistystyöt aloitetaan musiikkiluokasta joululoman aikana.
 • Muiden luokkien korjaustoimenpiteet tarkentuvat Monarilta saatujen kokemusten perusteella.
 • Luokista poistetaan kaikki tarpeeton materiaali ja luokat siivotaan perusteellisesti tiivistämisen jälkeen.
 • Ilmanvaihtojärjestelmästä poistetaan mahdolliset kuitulähteet ja ilmanvaihto tasapainotetaan.

Siren

 • Sirenin kiinteistössä tehdään merkkisavututkimukset joululoman aikana. Tutkimuksella selvitetään ilmavuotoreittejä rakenteissa. Tiivistystyöt suunnitellaan tutkimustulosten perusteella.
 • Luokista poistetaan kaikki tarpeeton materiaali ja luokat siivotaan perusteellisesti tiivistämisen jälkeen.
 • Ilmanvaihtojärjestelmästä poistetaan mahdolliset kuitulähteet ja ilmanvaihto tasapainotetaan.

Tiedotustilaisuus Matin ja Liisan koulun remonteista ja uudisrakentamisesta järjestetään tammikuussa. Alustava päivämäärä tiedotustilaisuudelle on 16.1. klo 18:00.

 

Yhteistyöterveisin

Sivistysosaston osastopäällikkö
Rainer Leskinen
040 4883 221
rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Matin ja Liisan koulun peruskorjauksen hankesuunnittelun tilanne

Hyvät Matin ja Liisan koulun oppilaiden huoltajat!

Matin ja Liisan koululla on nyt saatu tehtyä kaikkien kolmen koulurakennuksen (Siren, D-talo, Monari) kuntokartoitukset. Tulokset osoittavat, että kaikkien kolmen rakennuksen osalta rakenteissa on ongelmia, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Nämä ongelmat ovat sellaisia, jotka pystytään korjaamaan raskaalla peruskorjauksella. Kussakin talossa ongelmien syyt eroavat toisistaan ja yhtä selittävää rakenteellista tekijää sisäilmaongelmille ei ole.

Tällä hetkellä käynnissä on hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa rajataan tehtävät toimenpiteet sekä tehdään alustavia suunnitelmia toimintojen sijoittamisesta. Hankesuunnittelun yhteydessä on todettu, että ennen kaikkea alakoulu tarvitsee lisätilaa, jotta opetus vastaa nykyistä oppimiskäsitystä. Näin ollen peruskorjauksen lisäksi tuleva remontti sisältää pienessä määrin uudistilan rakentamista. Hankesuunnittelun toteuttaa arkkitehtitoimisto Sweco.

Alustavan arvion mukaan hanke etenee seuraavasti:

 • Hankesuunnittelu saadaan valmiiksi vuoden -18 alkupuolella.
 • Varsinaisen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus ja arkkitehtisuunnittelijan valinta.
 • Arkkitehtisuunnittelu toteutetaan kesän -18 ja syksyn -18 aikana.
 • Rakennuttajan kilpailutus ja valinta.
 • Remontin aloitus alkuvuonna -19.

Remontti/uudisrakentaminen toteutetaan porrastetusti. Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa siitä, missä järjestyksessä remontti etenee. Koska kyseessä on iso kiinteistömassa, niin remontille on varattava aikaa noin kaksi vuotta. Tämän hetkisen käsityksen mukaan remontin aikana opiskelu tapahtuu väistötiloissa.

Kuntotutkimusten mukaan kaikki tilat tarvitsevat korjausta. Tutkimuksissa ei tullut kuitenkaan ilmi mitään sellaista, että tilat pitäisi laajamittaisesti poistaa välittömästi käytöstä. Koulun eri tiloihin on asennettu ilmanpuhdistimia. Kokemuksen mukaan näillä on positiivinen vaikutus sisäilmaan ja puhdistimien avulla selvitään siirtymäkausi ennen kuin remontti on valmis.

Matin ja Liisan koulun remonttia varten kunnanjohtaja on nimennyt ohjausryhmän. Ryhmään kuuluvat tekninen johtaja Eero Mykkänen, kiinteistöpäällikkö Risto Tikkanen, sivistysosaston osastopäällikkö Antti Jokikokko, Matin ja Liisan koulun rehtori Juhani Sammallahti, ruokapalvelupäällikkö Marja Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen ja palvelulautakunnan puheenjohtaja Katri Rantsi.

Huoltajille järjestetään info-tilaisuus asiasta siinä vaiheessa, kun arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt ja meillä on käytettävissä ensimmäisiä luonnoksia. Tässä vaiheessa ajatuksia remontista voi kertoa kaikille ohjausryhmän jäsenille.

Ystävällisin terveisin

Antti Jokikokko

sivistysosaston osastopäällikkö, 040 488 3211 tai antti.jokikokko@lapinlahti.fi

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan Lapinlahden kunnan kaikille 1.vuosiluokan lapsille,erityistä hoitoa tarvitseville lapsille,erityisen tuen piirissä oleville sekä 2. Vuosiluokan lapsille. 3. vuosiluokan - 6. vuosiluokan lapsia otetaan myös toimintaan mukaan,jos ryhmässä on tilaa.. Kerhot noudattavat koulujen loma-aikoja.

Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa samaan aikaan syksyllä kuin koulut alkavat perjantaina 11.8.2017 ja toimintakausi päättyy kun koulut keväällä loppuvat.

Iltapäiväkerhot toimivat Alapitkällä, Nerkoolla, Martikkalassa, Varpaisjärvellä, Paloisten koululla sekä Matin ja Liisan koululla.

Iltapäiväkerhot ovat avoinna arkikoulupäivinä maanantaista perjantaihin. Kerhotoiminta alkaa koulupäivän loputtua ja kerhopäivä päättyy viimeistään klo 17.00.

Iltapäivätoiminta liikuntaan ja käden taitoihin. Kerhossa tarjotaan terveellinen ja maukas välipala.

Iltapäiväkerhomaksu

Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa. Osallistumismaksuilla katetaan mm. välipala-, askartelu- ja liikuntavälineiden kustannuksia.

Iltapäiväkerhon uudet hinnat 1.8.2016 alkaen

1-3krt/kk 5€/kerta

4-10krt/kk alle 4h/päivä 34€/kk,yli 4h/pvä 45€/kk

11-20krt/kk alle 4h/pvä 68€/kk,yli 4h/pvä 90€/kk

Sisaralennus 50%

Liikunnallisesta päiväleiristä perittävä maksu on 10€ /lapsi/päivä.

Koulujen ja liikuntalaitoksen järjestämä aamuhoito sisältyy toimintamaksuun.

Aamuhoitoa Matin ja Liisan koulun iltapäiväkerho tiloissa arkisin klo. 6.45-10.00

Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäiväkerhoon

Ilmoittautuminen kerhotoimintaan tapahtuu sähköisesti Lapinlahden kunnan aamu- ja iltapäiväkehon Internetsivuilla:

www.lapinlahti.fi -> Liikunta ja ulkoilu -> Aamu- ja iltapäiväkerho -> Kerhopaikka johon haluatte ilmoittautua.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, ota yhteys vastaavaan ohjaajaan, puh. 040 488 3783.

Matin ja Liisan koulun peruskorjauksen ja muutostyön ohjausryhmä

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.6. Monarin kuntotutkimuksen tulosten infotilaisuuden jälkeen suunnittelelemaan jatkotoimia. Peruskorjausten ja muutostöiden osalta käynnistetään hankesuunnittelu ja samalla kiirehditään Sirenin ja D-talon kuntotutkimuksia niin, että niiden tulokset saadaan käyttöön suunnittelussa, joka alkaa syksyllä.

Monarin kuntotutkimuksen tulokset

Matin ja Liisan koulusta, Monitoimitalo-rakennuksesta on valmistunut kuntotutkimus keväällä 2017. Tutkimuksen tuloksista pidetään tiedotustilaisuus Lapinlahden Lukion auditoriossa, Lapinlahti-salissa.

Tilaisuudessa ovat mukana kuntotutkimuksen tekijä WSP Finland Oy:sta, Jyväskylän toimistosta sekä kunnan virkamiesten, luottamushenkilöiden, koulun henkilökunnan, työterveyshuollon ja työsuojelun edustajat.

Tilaisuus pidetään

tiistaina 13.6.2017 klo 18.00

Lapinlahti-salissa
Lapinlahden Lukio
Kivistöntie 2
73100 Lapinlahti

Lapinlahdella 31.5.2017

Eero Mykkänen

Tekninen johtaja

Monarin tuleva kuntotutkimus

Kunnanhallitus on myöntänyt 50 000 € rahaa Monarin kuntotutkimuksen tekemistä varten. Monari on rakennettu vuonna 1985, joten tarvetta korjaustarpeen selvittämiselle on etenkin ilmanvaihdon suhteen, joka on suunniteltu nykyistä pienemmälle käyttäjämäärälle. Kuntotutkimusta valmistelee kunnan kiinteistöpäällikkö ja se tehdään kuluvan kevään aikana. Tutkimukseen sisältyy sekä rakenteiden tutkimista että materiaalinäytteitä. Toimenpiteiden ei pitäisi haitata koulun toimintaa, mutta normaalia enemmän liikettä koululla saattaa ajoittain olla. Tutkimustulosten perusteella käynnistetään suunnittelu tarvittavista korjauksista, joihin päästään mahdollisesti ensi vuoden aikana.

Vuoden 2016 aikana Monarilla on jo tehty toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi. Kesän aikana ilmanvaihto puhdistettiin ja säädettiin. Samalla luokkahuoneiden ikkunatiivistyksiä parannettiin. Myös tuulikaappien lattiat ja seinärakenteet tarkistettiin ja havaitut vauriot korjattiin. Joulun ja uudenvuoden välissä asennettiin erilliset ilmanpuhdistimet luokkien ilmanvaihtokanaviin ja huonekohtaisia yksikköpuhdistimia. Näiden toimenpiteiden vaikutuksia seurataan kevään aikana, seuraavan kerran 24.1.

Lapinlahden kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka seuraa säännöllisesti kunnan kiinteistöjen tilannetta ja koordinoi mahdollisia korjaustarpeita. Ryhmässä on edustus mm. työterveyshuollosta, työsuojelusta ja teknisestä toimesta. Jos oppilaalla epäillään olevan sisäilmasta johtuvia oireita, on tärkeää, että hän käy kouluterveydenhoitajan luona, jotta tiedot mahdollisesta sisäilmaoireesta siirtyvät sisäilmatyöryhmän käyttöön.

Koulu tiedottaa jatkossa kuntotutkimuksen etenemisestä ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden alkamisesta. Tarvittaessa asiasta voi kysyä lisätietoa rehtorilta tai kiinteistöpäälliköltä.

Juhani Sammallahti

Rehtori

040-4883251

juhani.sammallahti@lapinlahti.fi

Risto Tikkanen

Kiinteistöpäällikkö

040-4883721

risto.tikkanen@lapinlahti.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä