Matin ja Liisan koulu

Opetus valmiuslain aikana

Valmiuslain aikainen perusopetus on osa perusopetusta, jonka suorittamisesta vastaa huoltaja. Koulu tarjoaa opetusta annettujen ohjeistusten mukaisesti, mutta viimekädessä huoltaja vastaa siitä, että opinnot tulevat suoritettua. Kyseessä ei siis ole loma vaan perusopetuksen ajanjakso, jonka aikana suoritetaan arviointia ja lukuvuoden päätteeksi annetaan todistus aivan normaalisti.

Opetusjärjestelyt oppilaalle:

 • Oppilaille tarjotaan ohjeistusta ja tehtäviä lähtökohtaisesti normaalin lukujärjestyksen mukaisessa rytmissä. Opettaja voi tietyiltä osin ohjeistaa asian myös toisin, jolloin toimitaan hänen ohjeensa mukaisesti.
 • Opettaja on opetusryhmänsä tavoitettavissa lukujärjestyksen mukaisesti ja ohjeistaa tavan, jolla yhteyden parhaiten saa.
 • Opettaja voi antaa etäopetusta, ohjeistusta tai tehtäviä.
 • Oppilas voi myös olla häneen yhteydessä tarvittaessa.
 • Ensisijaisina ohjeiden ja tehtävien välityskanavina toimivat O365 -sovellukset eli sähköposti, Teams, Skype for Business sekä Wilma niillä oppilailla, joilla tunnus jo on.
 • Jos oppilas ei muista tunnustaan O365 ympärisöön, sitä voi ensin tiedustella luokanopettajalta tai sitten olla yhteydessä Päivi Jokikokkoon (040-4883252), joka pystyy uusimaan salasanoja. Sovellukset toimivat älypuhelimella, tableteilla ja tietokoneilla.
 • Muiss teknisissä ongelmatilanteissa ole ensisijaisesti yhteydessä luokanopettajaan tai omaan aineenopettajaan, joka ohjeistaa asiaa eteenpäin.

Opetusjärjestelyt huoltajalle:

 • Koska monissa perheissä voi olla tilanteita, joissa kaikki oppilaat eivät pääse samanaikaisesti tekemään tehtäviä koneelle, jolloin tehtävää ei tietenkään voi itse tunnin aikana tehdä. Sitä varten päivän tehtävät koostetaan ja tiedotetaan huoltajille Wilmassa joko viestillä (alakoulussa) tai tuntipäiväkirjan läksymerkinnöillä (yläkoulussa). 
 • Opettajat ovat huoltajien tavoitettavissa pääsääntöisesti virka-aikana eli esimerkiksi viestiä voi laittaa normaalisti esimerkiksi Wilmassa. Opetuksen aikana on hyvä kutenkin huomata, että poikkeusjärjestelyn aikana iso osa oppilaan oppimisen ohjauksesta siirtyy kodeille.
 • Opettajat seuraavat oppilaiden edistymistä. Ensisijaisena tiedotuskanavana kotiin toimii Wilma, jonne opettajat merkitsevät tiedot opintojen etenemisestä.
 • Oppilaan sairaus on hyvä merkitä Wilmaan, vaikka olisikin etäopetuksessa. Tällöin luokanopettaja tai -ohjaaja näkee helposti syyn mahdollisille tehtävien viivästymisille.
 • Teknisissä ongelmatilanteissa voi ensisijaisesti olla yhteydessä luokan- tai aineenopettajaan, joka ohjeistaa asiassa eteenpäin.

Lainalaite:

Koululta saa tarvittaessa lainaan laitteen. Niitä ei välttämättä kaikille halukkaille riitä eikä mahdollisesti sellaista laitetta kuin toivoisi. Laitteen saamiseksi huoltajan tulee käydä koululla täyttämässä lomake, jossa yksilöidään laite ja huoltaja sitoutuu laitteen korvaamiseen, jos se käytössä hajoaa. Monet tehtävistä on tehtävissä esimerkiksi älypuhelimen avulla, mutta varsinkin pidempää kirjoitusta vaativissa tehtävissä on parempi, jos käytössä on tietokone. Noudosta ja aikataulusta voi tiedustella etukäteen Mirvalta joko Wilmassa tai soittamalla (040-4883172).

Lähiopetus:

Lähiopetukseen ovat oikeutettuja 1-3 luokan ja pidennetyn opivelvollisuuden oppilaat. Lähiopetuksessa opetus voi olla yhdistetty muiden oppilaiden kanssa, jolloin lähiopetusta antava opettaja tukee varsinaisen opettajan antamien tehtävien tekemistä. Lähiopetuksessa oppilaalla on lukujärjestyksen mukaiset tunnit.

Lähiopetusken aikana järjestetään IP-toiminta ainoastaa Taton oppilaille. Kuljetusoppilailla kyydit järjestellään noin viikko etukäteen. Jos oppilas on siirtymässä etäopetuksesta lähiopetukseen, siitä tulee ilmoittaa koululle viikkoa aikaisemmin, jotta koulukyyti voidaan järjestää. Kyydistysasioista voi tiedustella tarkemmin Kati Sammallahdelta (040-4883212). Oppilaan siirtyessä lähiopetuksesta etäopetukseen tai toisinpäin, informoidaan asiasta rehtoria Wilmassa.