Liikkuva koulu

Liikkuva koulu Matin ja Liisan koulussa

Matin ja Liisan koulussa pyritään edistämään liikunnallisuutta ja toiminnallisuutta kehittämällä koulua Liikkuvaksi kouluksi. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Joka vuosi koulumme opettajista koostuu tiimi, jotka omalta osaltaan pyrkivät ylläpitämään ja edistämään Liikkuvaa koulua. Lukuvuonna 2018-2019 liikkuva koulu-tiimiin kuuluvat alakoulun puolelta Aki Rossi ja Leena Huusko ja yläkoulun puolelta Petri Nousiainen, Laura Kankkunen ja Sari Kuutsa-Kettunen