Sosiaalityö koulussa

Sosiaalitoimen työntekijä on tarpeen mukaan kutsuttuna mukana erilaisissa koulujen oppilashuoltotyön ryhmissä. Koulun henkilökunta voi huolen herätessä konsultoida sosiaalitoimen edustajaa myös siten, että lapsen nimeä ei mainita.

Sosiaalihuoltolain perusteella lapsiperheille tarjottavia tukitoimia ovat esimerkiksi taloudellinen tuki, ohjaus ja neuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, päihdetyö, kasvatus- ja perheneuvonta (Sosiaalihuoltolaki 14 §). Jos opetustoimen palveluksessa oleva henkilö havaitsee lapsen/nuoren tarvitsevan näitä palveluja, hänen on ohjattava perhettä palvelujen piiriin tai tarvittaessa ilmoitettava sosiaalitoimeen tuen tarpeessa olevasta nuoresta. Myös lapsi ja nuori itse tai hänen vanhempansa voivat pyytää palveluja sosiaalitoimelta.

Kun koulun työntekijä huolestuu jonkun oppilaan henkilökohtaisesta tilanteesta tai perhetilanteesta niin paljon, että arvioi lastensuojelutarpeen selvittämisen olevan tarpeellista, hän on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen (Lastensuojelulaki 25 §). Lapsi/nuori tai vanhempi voi myös yhdessä koulun työntekijän kanssa pyytää tuen tarpeen arvioimista.

Sosiaalitoimessa ratkaistaan lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, miten asiassa edetään. Jokaiseen ilmoitukseen reagoidaan; perheeseen otetaan yhteyttä ja sovitaan tapaamisaika. Mahdollisesti käynnistetään palvelutarpeen arviointi, jolloin lasta/nuorta ja vanhempia tavataan yhdessä ja erikseen ja tilannetta kartoitetaan eri näkökulmista. Arvioinnin perusteella ratkaistaan, mille palveluille lapsen/nuoren tilanteessa on tarvetta ja onko tarpeen aloittaa lastensuojelun asiakkuus vai tuetaanko perhettä muilla tavoin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä