Arkisto: Vanhat etätehtävät 0-2. luokalla

Etäopetus Pe 24.4.2020

Tehtävät: Pe 24.4.  

Moi! Tästä vielä perjantain tehtävät ja sitten viikonlopun viettoon! Tänään ainoastaan ympäristöopin tehtävistä täytyy laittaa kuva Erikille. Ympäristöopista luettavana on vähän pidempi teksti, mutta sen sijaan katsomusaineissa ei ole tällä kertaa luettavaa. Katsomusaineiden tehtävät ovat enemmänkin pohdintatehtäviä, eli ei tarvitse kirjoittaa vastauksia ylös. Lisäksi soittamistehtävän voi suorittaa myös viikonlopun aikana, eli ei tarvitse alkaa heti aamusta soittelemaan ihmisiä läpi. Mukavaa viikonloppua kaikille! -Erik 

Ym--ris--op-pi: 

 1. Lue tai pyy-dä jo-ta-kin per-heen-jä-sen-tä-si lu-ke-maan teks-ti ym--ris--o-pin kir-jan s. 110-111. Jos eskarilainen osaa lukea, voi hän lukea itse niin pitkän pätkän kuin osaa!

2. Piir- ku-va kyy-käär-mees-tä jo-ko vih-koon tai pa-pe-ril-le. 
3. 1.-2. luok-ka-lai-set kir-joit-ta-vat ku-van vie-reen: Mis- kyy-käär-meen tun-nis-taa? 
4. Lai-ta ku-vas-ta ja vas-tauk-ses-ta va-lo-ku-va E-ri-kil-le. 

 

Lii-kun-ta: 

 • Käy ul-koi-le-mas-sa vä-hin-tään tun-ti! 

 

Us-kon-to ja E--män-kat-so-mus-tie-to: 

1. Poh-di it-sek-se-si tai van-hem-pa-si kans-sa: 
 • Mi- tar-koit-taa toi-sen ih-mi-sen kun-ni-oit-ta-mi-nen? 
 • Mik-si toi-si-a ih-mi-si-ä täy-tyy kun-ni-oit-taa? 
 • Mi-ten si-nä voit pi-tää huol-ta it-ses-tä-si ja muis-ta? 
2. Soi-ta tä-nään tai vii-kon-lo-pun ai-ka-na pu-he-lu jol-le-kin su-ku-lai-sel-le-sijol-le et ole soit-ta-nut pit-kään ai-kaan. 
 • Ky-sy, mi- hä-nel-le kuu-luu? 
 • Ker-ro, mi- si-nul-le kuu-luu. 
 • Voit ky-sy-ä hä-nel-tä myös 1. teh-tä-vän ky-sy-myk-set. 

 

Etäopetus Pe 17.4.2020

Tehtävät: Pe 17.4.  

Moi! Tämän päivän tehtäviin 1.-2. luokkalaiset tarvitsevat irtopaperin tai vihkon sivun. Eskareiden ei tarvitse palauttaa tehtäviä kirjallisina, mutta jos kirjoittaminen sujuu, niin ilman muuta voi tehdä tehtävät myös kirjallisesti! Ympäristöopissa luetaan yksi sivu (löytyy myös kuvana täältä) ja vastataan yhteen kysymykseen. Uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa tehdään testi kirjan sivuilta (sivut löytyvät myös kuvana täältä). Vaikka kyseessä on uskonnon oppikirja, aihe ei ole uskonnollinen. Nämä siis tehdyksi ja viikonlopun viettoon! -Erik 

Ym--ris--op-pi: 

 1. Lue tai jo-ku per-heen--se-nis- lu-kee ym--ris--o-pin kir-jas-ta s. 109. 
 2. Kir-joi-ta ir-to pa-pe-ril-le tai vih-koon: 1. Mik-si huuh-ka-jaa sa-no-taan pe-to-lin-nuk-si? 
 3. Voit kir-joit-taa sekä ypin että us-kon-non ja e--män-kat-so-mus-tie-don teh-tä-vät myös sa-mal-le pa-pe-ril-le. 

 

 

Lii-kun-ta: 

 • Käy tä-nään ul-koi-le-mas-sa vä-hin-tään tun-ti. 

 

Us-kon-to ja E-lä-män-kat-so-mus-tie-to: 

 1. Eskareille riittää, että vastaa/keskustelee s. 18-19 valintoihin suullisesti kotona jonkun kanssa.
 2. 1.-2. luok-ka-lai-set lu-ke-vat ja sel-vit-tä-vät us-kon-non kir-jan s. 18-19 (ku-va a-la-puo-lel-la) ku-van a-vul-la, mil-lai-sia va-lin-to-ja te teet-te päi-vän ai-ka-na.
 3. Seu-raa reit-ti-ä va-sem-mal-ta oi-ke-al-le "On kou-lu-aa-mu. He-rään" koh-das-ta "Me-nen nuk-ku-maan" koh-taan. Mer-kit-se y-lös, va-lit-set-ko si-ni-sen ruu-dun vai pu-nai-sen soi-ki-on.
 4. Kir-joi-ta pa-pe-ril-le tai vih-koon: 2. Kuin-ka mon-ta pis-tet-tä sait? 
 5. Lai-ta lo-puk-si teh-tä-vis-tä ku-va Erikille.  

Hyvää viikonloppua! :)

Etätehtävät koko 0-2.-luokalle vapun aatoksi, torstaiksi 30.4.2020

Tänä päivänä juhlistamme huomista vappua ja siksi en anna palautettavia tehtäviä, vaan olen koonnut tehtäväkavalkadin toteutettavaksi. Tässä sinulle valinnanvaraa.

Raija soittaa aamupäivällä eskareille. Laittakaa viestiä Raijalle, jos toivotte minun soittavan esim. ensi maanataina mieluummin kuin vapunaattona,

Miksi vappua vietetään?

 1. Tämä seuraava video kertoo vapun historiasta ja nykypäivästä. Filmi sopii parhaiten 1-2-luokalle.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/05/17/vappu-15

2. Vähän helpompi tapa tutustua vappuun on ekaluokan aapisessa kerrottu vapputarina, jonka voit kuunnella tästä.

 

Tietovisa
Vappuna on mukava visailla. Voit testata omat tietosi tai pitää nämä kaksi tietokilpailua vaikka perheellesi.

Visa 1. tietovisa 1.pdf

Visa 2. Tietovisa 2.pdf

Oikeat vastaukset löytyvät tämän päivän ohjelman alta.

 

Vitsit, maskit ja pallot

Ja tällaisia vitsejä te laitoitte tulemaan.
Vitsejä.pdf

Ja viereen on koottu lähettämänne vappupallot ja -naamiot: Ketähän on naamioiden takana?

 

Liikunnallista ohjelmaa:

 1. Joko osaat eilen harjoitellun vapputanssin:

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE

 2. Ilmapalloilla ja sanomalehdellä on myös mukava temppuilla. Sanomalehti pysyy paremmin torvena, jos laitat vähän ympärille esim. maalarinteippiä.

 

Elokuvat: Sitten istahda sohvalle katselemaan joku hyvä lasten elokuva. Esimerkiksi

Onneli. Anneli ja salaperäinen muukalainen

https://areena.yle.fi/1-4000523

tai Supermarsu

https://areena.yle.fi/1-3993701

 

Ja ennen kaikkea Iloista ja mukavaa vappua koko perheellenne!

 

t. Raija ja Sanna

 

Vappuvisan vastaukset:

Visa 1. vastaukset tietovisaan 1.pdf

Visa 2. vastaukset tietovisaan 2.pdf

ISO KIITOS!

Iso kiitos kaikille oppilaille ahkerasta tekememisestä kahdeksan etäopetusviikon aikana. Samoin kiiitos teille kaikille huoltajille avusta ja tuesta, jota olette antaneet lapsellennen tehtävien tekemisessä.

On aika tehdä tänään viimeiset etäopetustehtävät ja siirtyä lähiopetukseen!

Parhain terveisin

Raija ja Sanna

Musiikkia 0-2 -luokat

Moikka kaikille!


Toivottavasti teillä oli mukava pääsiäisloma :)

Musiikissa tällä viikolla on vielä hieman pääsiäisteemaa tuolla videolla, mutta ei anneta sen haitata.
Tänään voit rakentaa oman soittimen, jos tarpeita kotoa löytyy.

https://www.youtube.com/watch?v=xlooL9evTX4
Katso oheinen video ja rakenna oma rytmimuna, jonka jälkeen voit katsoa videon uudelleen ja kokeilla soittaa itse videon ohjeiden mukaan.
Soita myös jokin oma lempikappale ja soita rytmimunalla sen rytmiin. Voit keksiä oman rytmin. tai kokeilla pysytellä samassa rytmissä koko kappaleen ajan.

Jos rytmimunaan ei ole rakennustarpeita, niin soita rytmit jollakin muulla tavoin, taputtaen, tömistäen, vatsaa taputtaen - KEKSI ITSE LISÄÄ ERILAISIA RYTMITTELYTAPOJA!

Tässä esimerkki tasatahdista.
Lasketaan neljään, jokainen Ti-Ti vastaa yhtä numeroa.


Voit myös kokeilla tällaisia rytmejä:

Vielä ennen vappua Kiti Kokkosen terveiset :DLöysimme tuon Kiti Kokkosen videon vähän myöhässä, keskiviikkona alkaa jo nimittäin seitsemäs viikko etäoppimista. Mutta voimme yhtyä hänen sanoihinsa: "Kiitos, miten hienosti me ollaan kaikki pärjätty ja miten upeita me ollaan kaikki yhdessä! Ja jaksettu! "

Raija soittaa tokaluokkalaisille keskiviikkona ja eskareille torstaina. Sanna soittaa ekaluokkalaisille keskiviikkona.

Jäädään odottamaan, mitä hallitus päättää koulujen avaamisesta. Mutta mukavaa Vapun odotusta ja kevään seurantaa kaikille!

Raija ja Sanna

Viimeinen etäopetuksen puolikasviikko alkaa

Hei!
Olemme pääsemässä toukokuun puoliväliin ja tämän viikon torstaina alkaa lähiopetus. Tehdään siis vielä kolme päivää etäopetustehtäviä.
Me henkilökunta valmistaudumme koululla huolella lähiopetukseen, jotta voisimme mahdollisimman turvallisesti aloittaa koulunkäynnin ja muistaa pitää turvavälit, sillä OPH:n pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen piti Helsingin Sanomien haastatelussaan mahdollisena, että tämä on vain harjoitusta ja syksyllä jatkamme koulua myös koronatilanteessa.

Pyydämme teitä vanhempia lukemaan koulun kotisivujen etusivun ohjeet tarkasti ainakin keskiviikkona, sillä päivitämme ohjeita vielä tämän viikon alussa. Puhukaa lapsillenne myös koulukuljetuksista, vaikka siellä on hyvin hankala saada aikaan turvavälejä.

Mutta vielä jotain mukavampaa:
Koulussamme on tapana jakaa keväisin stipendejä ja hymypatsaita. Stipendin voi saada 1-6-luokan koulutyössä hyvin menestynyt oppilas tai oppilas, joka on nostanut suoritustasoaan kouluvuoden aikana huomattavasti (Eskareille ei stipendejä eikä hymypatsaita jaeta, koska koulutie on alussa ja kaikki harjoittelevat vasta taitoja). Vanhempainyhdistyksen tuella jaamme myös hymypatsaita.

Hymypatsaita on jaettu vuodesta 1954 lähtien yhteensä jo yli 300 000 lapselle ja nuorelle, joille koulutoverit ovat halunneet antaa tunnustusta hyvästä kaveruudesta, avuliaisuudesta, toisten huomioon ottamisesta ja muista ystävyyden ja hyvän sosiaalisen toiminnan arvoista.

Nyt oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa hymypatsaan saajaan. Kaikki 0-2-luokkalaiset voivat nyt miettiä, kuka meidän 1.-2-luokkalaisista ansaitsisi hymypatsaan ja lähettää Raija-opelle WhatsApp-viestin maanatain kuluessa, kenelle haluaisit tuon patsaan antaa. (Eskarit siis voivat osallistua myös äänestykseeen, vaikka eivät voi patsasta saada.) Jonne (2 lk) ei myöskään voi saada hymypatsasta, sillä sen voi saada vain kerran Martikkalan koulun kouluaikana. Jonne sai sen viime vuonna.

Terv. Raija ja Sanna

Ps. Sanna tarkastaa tällä viikolla 2. luokan tehtävät. Raija Tarkastaa eskarien ja ekaluokkalisten tehtävät.

0.-2.-luokan läksyt viimeiselle kouluviikolle 25.5.-30.5.20200 lk
Tällä viikolla saat tehdä sekä Pikku Tuhattaiturista että Taikamaan esiopetuksesta tekemättömiä sivuja haluamassasi järjestyksessä.
Villestä on avattu kirjaimet E ja R.

Ympäristötieto
Katsotaan ekolokerosta jaksot
3/8 Missä pesä?
4/8Ulkonäkö kertoo elintavoista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/19/luonto-heraa-kevaaseen

1 lk
Matematiikka
Tee kirjasta viimeiset kappaleet sivulta 204 alkaen:
Kpl 51 Kerrataan vähennyslaskua 0-20
Kpl 52 Kerrataan lukuja 0-100

Äidinkieli
Nyt lopettelemme äidinkielen kirjaa. Lue loput tarinat aapisesta s. 170-181.
Työkirjasta saat tehdä niin monta tekemätöntä sivua valintasi mukaan kuin haluat.

Englanti
Kertaa tänä vuonna opittuja lauluja.

Ympäristötieto
Katsotaan ekolokerosta jaksot
3/8 Missä pesä?
4/8Ulkonäkö kertoo elintavoista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/19/luonto-heraa-kevaaseen


2 lk
Matematiikka: 
Tee kirjasta viimeiset kappaleet sivulta 204 alkaen:
Kpl 51 Kerrataan kertolaskua
Kpl 52 Kerrataan kellonaikoja

Äidinkieli:
Nyt jätämme hyvästit Seikkailujen lukukirjalle ja Rinkelinmäelle.
(Muista paluttaa syksyllä lukukirja koululle).
Lue tarinat sivuilta 138-153.
Työkirjasta saat tehdä niin monta tekemätöntä sivua valintasi mukaan kuin haluat.

Englanti
Kertaa tänä vuonna opittuja lauluja.

Ympäristötieto
Katsotaan ekolokerosta jaksot
3/8 Missä pesä?
4/8Ulkonäkö kertoo elintavoista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/19/luonto-heraa-kevaaseen

Ekaluokan etätehtävät 11.-13.5.2020

Ohjeet keskiviikoksi 13.5.2020
Matematiikka
Tee Villessä kertaustehtäviä jaksossa Kevään kertaustehtäviä 1: Yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-100, ei kymmenylitystä.

Äidinkieli
Lue aapisesta s. 160-161: Katastrofi galleriassa. Lue sivu kaksi kertaa ja ota kellolla aikaa, kuinka kauan viivyit lukemisessa. Laita ajat Raijalle.
Tee työkirjasta sivu 56.

Englanti
Pelaa seuraavasta linkistä peliä Who am I? Kuka minä olen? Voit kuunnella myös ääntämystä.

https://www.starfall.com/h/me/?sn=fun-to-read&mg=k

 

I am a girl/boy Minä olen tyttö/poika.

I am ___ years old. Minä olen__vuotta vanha.

My hair is like this. Tukkani on tällainen.

My face looks like this Kasvoni näyttävät tältä.

I dress like this Pukeudun näin.

This is me. Tämä olen minä.Ohjeet tiistaiksi 12.5.

Matematiikka
Tänään testataan ja toimitaan. Katso ensin kertausvideo.

Tee matematiikan kirjasta sivut 188-189 ja jos sinulla on kotona pelikaveri, niin suosittelen pelaamaan myös Kirahvipeliä sivulta 191.


Äidinkieli
Lue aapisesta sivu 159 kaksi kertaa.
Tee työkirjasta sivut 54-55.


Liikunta
Tänään tehdään toinen osa Villen ja Saran kotiarestijumpasta.

https://www.youtube.com/watch?v=7mKSccvPMtEOhjeet maanantaiksi 11.5.2020

Äidinkieli 
Lue aapisesta Ahkerat apulaiset (sivu 158) ja vastaa sitten kysymyksiin

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUMjkzTlNLSDRNWldUWDdIQUFOMlAzQkRMMC4u

Tee työkirjasta sivu 53.

Matematiikka
Tänään tutustutaan sentteihin. Katso video.

Tee matematiikan kirjasta sivut 184-185 ja kotitehtävälokero 46 sivulta 187.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliinjääneet tehtävät sivuilta 186-187

Liikunta
Tänään tehdään Villen ja Saran kotiarestijumppa
https://youtu.be/Sm4y-RRRD8Q

 

Etäopetus päättyy 14.5.2020

Hei!
Viime viikolla hallitus teki päätöksen, että peruskoulujen etäopetus päättyy torstaina 14.5. Olemme alkaneet jo miettiä, kuinka voimme annettujen ohjeiden mukaan toteuttaa koulussamme lähiopetusta ja lisätä esimerkiksi 24 oppilaan 0-2.-luokassamme väljyyttä.
Odotamme myös lisäohjeita mm. koulukuljetuksen toteuttamiseen.

Mutta etäopetus jatkuu vielä puolitoista viikkoa ja totuttuun tapaan tällä sivulla ohjeet.

Tällä viikolla Sanna-ohjaaja huolehtii eskareiden tehtävien tarkastuksesta ja Raija-ope 1-2.-luokkalaisten tehtävien tarkastuksesta.
Sanna soittaa torstaina eskareille. Raija keskiviikkona 2. luokkalaisille ja torstaina 1. luokkalaisille.

Mukavaa äitienpäivän odotus -viiikkoa!

Raija ja Sanna

Hei taas!

Muistattehan vanhemmat käydä vastaamassa Wilmassa etäopetuksen ateriakorvauksen osto-oikeuskyselyyn viimeistään tämän viikon keskiviikkkona 22.4.2020. Huomaattehan, että korvaus on hyväksyttävä jokaisen lapsen kohdalla erikseen.

Muuten etäopetus kulkee tuttuja latuja. Olemme huomanneet, että osa oppilaista on parantanut etäopetuksessa suoritustasoaan, osa oppilaista osaa ja jaksaa tehdä tehtävät yhtä hyvin kuin koulussa, mutta jollakin oppilaista olisi jo kaipuu kouluun ja he pääsevät parhaimpiin suorituksiin luokan sosiaalisessa ilmapiirissä.  Muistattehan oppilaat, että opelle ja Sannalle voi aina soittaa ja kysyä neuvoa. Yksin ei kannata murehtia tehtävien tekoa.

Erityiskiitos kuitenkin teille vanhemmille! Te kaikki olette jaksaneet oman työnne ohella auttaa, tsempata ja palauttaa lapsenne tehtäviä. Meistä on mukava kuulla kuulumisia ja tehdä yhteistyötä kanssanne!

Tällä viikolla Raija ottaa vastaan eskarien ja 1. luokkalaisten tehtävät Whatsappilla ja soittaa 1. luokkalaisille keskiviikkona ja eskareille torstaina.

2. luokka lähettää tehtävät Sannalle ja Sanna soittaa teille torstaina.


Mukavia ja aurinkoisia päiviä tähän viikkoon!

Raija ja Sanna

1. luokan etätehtävät 27.4.2020-30.4.2020 (kopio)

LÄHETTÄKÄÄ EKALUOKKALAISET VASTAUKSET JA KUVAT TÄLLÄ VIIKOLLA SANNALLE. SANNA NEUVOO MYÖS TARVITTAESSA TEKEMISTÄ.

Ohjeet keskiviikoksi 29.4.2020
Sanna soittaa tänään teille.

Matematiikka
Katso ensin video. Kerrataan sataruudukkoa.

Tee sitten matematiikan kirjasta sivut 164-165 ja kotitehtävälokero 41 sivulta 167.

Äidinkieli
Lue aapisesta sivu 149 kaksi kertaa ja tee sitten työkirjasta sivut 47-48.

Englanti
Nyt pistetään vauhtia ja opetellaan tanssi vapuksi.
Muista FREEZE tarkoittaa jäätymistä (=ole paikallasi liikkumatta)
Laulun suomennus liitteessä. Tanssi vapuksi.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE


Liikunta
Miten rope skipping eli hyppynarulla hyppääminen sujuu sinulta? Älä lannistu, jos joku hyppy ei onnistu heti, sillä hyppynarulla kannatta harjoitella useana päivänä. Kaikkea ei opi heti😊.

https://www.youtube.com/watch?v=vjvNvJzbOhA

Etätehtävät tiistaiksi 28.4.2020

Äidinkieli
Hauskuutetaan luokkakavereita. Tiedätkö hyviä vitsejä? Kirjoita vitsi tai useampikin alla olevan linkin lomakkeelle. Kokoan ne sitten yhteen ja laitan vapunaattona luettavaksi. Julkaisen vitsit ilman kirjoittajan nimeä. Muista iso alkukirjain ja virkkeen loppumerkit sekä, että vitsisi ovat koulun sivulle sisällöltään sopivia:D

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUNEpOT0lDREtQRTZENkUwN0FKRTVTSkZORi4u

Lue sitten aapisesta sivu 148 (Kiusallista salailua) ainakin kaksi kertaa ja vastaa kysymyksiin:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUNVNMTU0wQlUwQU83TVI1V1RNNVUxU1NLVy4u

 

Matematiikka 
Tänään tutustutaan sataruudukkoon. Opettele sataruudukon käytön periaatteet. Katso ensin videot.

Laske sitten sivut 160-161 ja kotitehtävälokero 40 sivulta 163. Saat tietysti laskea myös väliin jääneet tehtävät vapaaehtoisina lisätehtävinä.

 

Kuvataide

Kokeilepa tehdä kotona olevista tavaroista itsellesi uudenlainen ilmapallo. Alla on yksi mahdollisuus, mutta voit tehdä sen mistä vain kotoa löytyvistä esineistä. Ota siitä sitten kuva ja lähetä Sannalle.Tehtävät maanantaiksi 27.4.2020

Matematiikka
Tänään opetellaan vertaamaan lukuja 0-100. Katso ensin video.

Tee sitten tehtävät kirjastasi s. 156-157 ja kotitehtävälokero 39 sivulta 159.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee myös väliin jääneet tehtävät sivuilta 158-159.

 

Äidinkieli
Nopeuslukua
Lue aapisestasi mahdollisimman nopeasti kolme kertaa sivu 147 ja pyydä vanhempaasi/sisartasi (tai jos osaat itse ottaa puhelimellasi aikaa) ottamaan aikaa, kuinka kauan sivun lukemiseen menee. Laita ajat paperille ja laita siitä kuva Sannalle.

Tee sitten työkirjasta sivut 45-46. Katso tarkasti, miten kysymysmerkki tehdään.


Masked Martikkala 0-2 lk

Perjantaina on vappu ja usein olemme koululla viettäneet vapunaattoa naamiaisten merkeissä. Tehdäänkö nyt yhdessä Masked Martikkala 0-2 -luokka? Eli ota itsestäsi kasvokuva vappu- tai naamiaisasussa ja laita se opettajalle viimeistään keskiviikko aamupäivällä. Laitan sitten kuvat meidän sivuilla ja saamme arvailla torstaina, kuka kunkin maskin taakse piiloutuu. Alla yksi kuva. Kukahan on piiloutunut maskin taakse? Ps. Näytäthän kuvasi äidille ja isälle,että se on sopiva ja sen saa julkaista netissä täällä meidän sivuilla. Tehtävä on vapaaehtoinen.

Liikunta
Tänään kokeillaan joogaliikkeitä. Nämä liikkeet vaativat hyvää vartalon hallintaa ja keskittymistä. Kokeile näitä hitaasti ja rauhallisesti. Voit laittaa taustalle rauhallista musiikkia. Mitä liikkeitä osaat tehdä?

2. luokan etätehtävät 11.5.-13.5.2020

Lähettäkää tehtävät tällä viikolla Sannalle tarkastettavaksi.

Ohjeet keskiviikoksi 13.5.2020
Matematiikka
Tee kaksi kertausmonistetta. Jos et voi tulostaa, voit lähettää vastaukset myös paperille kirjoitettuna.
harjoituksia testin tehtäviin 1.pdf

Harjoituksia testin tehtäviin 2.pdf

Äidinkieli
Kuuntele laulu ja seuraavan jakson aloitustarina videoista.


Tee yksi aukeama oranssista kirjasta Matkaopas oikeinkirjoitukseen.

Englanti
Pelaa seuraavasta linkistä peliä Who am I? Kuka minä olen? Voit kuunnella myös ääntämystä.

https://www.starfall.com/h/me/?sn=fun-to-read&mg=k

I am a girl/boy Minä olen tyttö/poika.

I am ___ years old. Minä olen__vuotta vanha.

My hair is like this.  Tukkani on tällainen.

My face looks like this Kasvoni näyttävät tältä.

I dress like this  Pukeudun näin.

This is me.  Tämä olen minä.

 

Ohjeet tiistaiksi 12.5.

Matematiikka 
Tänään tehdään kevään kertaustehtäviä Ville.utu.fi sivulta kohta Kertolaskun ja jakolaskun yhteys ja samalla valmistaudutaan torstaina pidettävään matematiikan kokeeseen.

Äidinkieli
1. Tee työkirjasta sivut 51-52. Tehtävässä 4 (sivulla 52) ei kuitenkaan tarvitse tehdä vihkotehtävää.
2. Tee vihkoon tai erilliselle paperille seuraava tehtävä ja laita sitten kuva Sannalle: 
Keksi kolme virkettä. Yksi päättyy kysymysmerkkiin, toinen pisteeseen ja kolmas huutomerkkiin. Kaikissa virkkeissä on sana metsä. Metsä sanaa saa taivuttaa.

Liikunta
Tänään tehdään toinen osa Villen ja Saran kotiarestijumpasta.

https://www.youtube.com/watch?v=7mKSccvPMtE

 

Ohjeet maanantaiksi 11.5.2020

Matematiikka
Tänään testataan ja toimitaan.

Tee matematiikan kirjasta sivut 188-189.
Jos kotoa löytyy sinulle kertolaskut taitava pelipari, voit pelata kilparatapelin, sivulta 191

Äidinkieli 
Lue lukukirjasta kappale Pepin ja isän päivä (sivut 124-125).

Tee sitten Kahoo-haaste: 
https://kahoot.it/challenge/05877594?challenge-id=2aa051af-c60f-4c5d-83fe-7f1a4eda71c9_1589112188091

tai pelaa appin PIN-koodilla 05877594

Tee työkirjasta sivu 50.

Liikunta
Tänään tehdään Villen ja Saran kotiarestijumppa
https://youtu.be/Sm4y-RRRD8Q

Etäopetus Pe 3.4.2020

Tehtävät Pe 3.4. 

Moi! Tänään tuleekin tietoa joutsenista niin tietotekstin kuin sadunkin muodossa. Huomioikaa, että vastaukset kaikkiin kysymyksiin voi kirjoittaa samalle paperille! -Erik 

Ym--ris--op-pi: 

Eskareille riittää, että he katsovat sadun "Ruma ankanpoikanen". Linkki löytyy Uskonnon ja Elämänkatsomustiedon ohjeistuksesta. Lapsen kanssa voi kuitenkin pohtia tarinan opetusta ja keskustella alta löytyvistä kysymyksistä, jos vain on aikaa. 

 • Lue tai pyy- lu-ku-tai-tois-ta per-heen--sen-tä-si lu-ke-maan si-nul-le teks-ti si-vul-ta 108. (pelkkä s. 108 riittää, luetaan seuraavalla kerralla s. 109!) 
 • 1.-2. luok-ka-lai-set vas-taa-vat myös ky-sy-myk-seen 
 1. Mik-si jout-sen-ta sa-no-taan ve-si-lin-nuk-si? 
 • Voit kir-joit-taa us-kon-non ja e--män-kat-so-mus-tie-don teh-tä-vät sa-mal-le pa-pe-ril-le. 

 

Lii-kun-ta: 

 • Käy tä-nään-kin reip-pai-le-mas-sa vä-hin-tään 45 mi-nuut-ti-a. 

 

Us-kon-to ja E-lä-män-kat-so-mus-tie-to: 

 • Kat-so seu-raa-va sa-tu (Ruma ankanpoikanen):

https://www.youtube.com/watch?v=oYaQrm2oas4  

 • 1.-2. -luok-ka-lai-set kir-joit-ta-vat vas-tauk-set pa-pe-ril-le seu-raa-viin ky-sy-myk-siin: 
 1. Mik-si muut an-kat ei-vät pi-tä-neet ru-mas-ta an-kan-poi-ka-ses-ta? 
 2. Mil-tä ru-mas-ta an-kan-poi-ka-ses-ta tun-tui, kun muut kiu-sa-si-vat si-tä? 
 3. Mi-ten si-nä voit pi-tää huo-len sii-tä, et-tei ke-tään kiu-sa-ta tai syr-ji-tä si-nun kou-lus-sa-si? 
 • -he- vas-tauk-sis-ta ku-va E-ri-kil-le. 

Mukavaa pääsiäisen jälkeistä kouluviikkoa!

Tervetuloa aloittamaan jälleen koulutyö! Toivottavasti vietitte voimia antavan pääsiäisloman. Tässä kuussa on meillä vielä 13 etäoppimispäivää ja sitten saamme maistella vapun simaa ja mukkia.

Tällä viikolla eskarilaiset (0. luokka) palauttavat koulutyönsä Sanna-ohjaajalle ja 1.-2.-luokkalaiset Raijalle. Raija soittaa kuulumisia keskiviikkona 2. luokkalaisille ja 1. luokkalaisille torstaina. Sanna soittaa puolestaan eskarilailaisille torstaina.

Pysytään terveinä ja jaksetaan yhdessä!

Raija ja Sanna

1. luokan etätehtävät 14.4.-17.4.2020

 

Tehtävät torstaiksi 16.4.2020
Yritän soittaa tänään kaikille 1. luokkalaisille aamupäivällä.

Matematiikka
Tänään on vuorossa koe. Jos saat tulostettua kokeen paperille, niin voit tehdä sen niin kuin koulussa. Ja lähettää sitten kokeen opettajalle tarkastettavaksi. Kodin aikuiset voivat tarvittaessa auttaa lukemalla tehtävien ohjeet, sillä kokeen tarkoituksena on mitata matematiikan osaamista, ei luetun ymmärtämistä.

Jos et saa tulostettua koetta, voit merkitä tehtävän numeron ja vastaukset paperille ja lähettää sitten minulle.
Matikan koe 1 lk _sivu 2.pdf

Matiakan koe 1 lk_sivu 1.pdf
Äidinkieli

Tee ensin sanelu. Lähetä kuva sitten vihkosi sivusta tai paperista opettajalle. Muista iso alkukirjan ja piste virkkeen loppuun. Voit katkaista sanelun välillä ja kuunnella sen useampaan kertaan.

Kuvataide 
Kättä avuksi käyttämällä saa aikaan kivoja piirroksia. Katso alla olevasta linkistä seuraavaa videota sen alusta 2 ja puoli minuuttia ja kokeile piirtää ainakin yksi eläin. Lähetä kuva piirroksestasi opelle. Muista piirtää ja värittää huolella.

https://www.youtube.com/watch?v=GdzfUog6oqk

 

Keskiviikon 15.4.2020 tehtävät

Äidinkieli
Lukeminen:
Lue perheenjäsenillesi tai pehmoleluillesi aapisesta sivu 143 (lyhyt läksy puoleen väliin sivua, pitkä läksy koko sivu).

Kirjoita sitten paperille luitko pitkän vai lyhyen läksyn ja pyydä läksyn kuuntelijoilta nimikirjoitus. Pehmolelujen nimet voit kirjoittaa itse. Laita kuva paperista sitten opettajalle, niin näen kenelle kaikille luit.

Tee sitten äidinkielen työkirjasta sivut 38-39.

Matematiikka 
Nyt kerrataan. Tee sivut 140-141: Testataan ja toimitaan.

 

Englanti 
Kertaa ensin englannin numerot tutun laulun avulla:How many fingers?

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&feature=youtu.be

Tee sitten Ville-tehtäviä Englannin-kurssista: Numerot - NumbersTehtävät tiistaiksi 14.4.2020

Matematiikka
Katso video. 


Tee sitten kirjastasi sivut 136-137 ja kotitehtävälokero 34 sivulta 139. 
Valinnainen lisätehtävä: Tee myös sivuilta 138-139 väliin jääneet tehtävät.

Liikunta
Pidä välitunti. Etsi vessapaperirulla ja tee videon innostama sisätemppurata.
https://www.youtube.com/watch?v=klvsa-g1sJI

Äidinkieli
Lue ainakin kaksi kertaa aapisesta s. 142: Täpärä tilanne. Jos luettava näyttää pitkältä kuuntele se ensin Otsosta.
Vastaa sitten kysymyksiin:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQUxFNDRKVzNYOERVQ09GS09RMEIxVzZTNi4u

2. luokan etätehtävät 27.4.-30.4.2020 (kopio)

Ohjeet keskiviikoksi 29.4.2020
Raija soittaa aamupäivällä teille.

Matematiikka 
Tänään kerrataan kertolaskun vaihdannaisuus ja kolmen kertotaulu.Katso ensin video.

Tee sitten tehtävät sivulta 168-169 ja kotitehtävälokero 42 sivulta 171.


Äidinkieli
Lue aapisesta sivu 119 (loput kappaleesta Meeri-Liisi ja Leka-lisko).
Tee sitten työkirjasta sivut 41-42.

 

Englanti
Nyt pistetään vauhtia ja opetellaan tanssi vapuksi.
Muista FREEZE tarkoittaa jäätymistä (=ole paikallasi liikkumatta)
Laulun suomennus liitteessä. Tanssi vapuksi.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE


Liikunta
Miten rope skipping eli hyppynarulla hyppääminen sujuu sinulta? Älä lannistu, jos joku hyppy ei onnistu heti, sillä hyppynarulla kannatta harjoitella useana päivänä. Kaikkea ei opi heti😊.

https://www.youtube.com/watch?v=vjvNvJzbOhA

 

Etätehtävät tiistaiksi 28.4.2020

Äidinkieli
Hauskuutetaan luokkakavereita. Tiedätkö hyviä vitsejä? Kirjoita vitsi tai useampikin alla olevan linkin lomakkeelle. Kokoan ne sitten yhteen ja laitan vapunaattona luettavaksi. Julkaisen vitsit ilman kirjoittajan nimeä. Muista iso alkukirjain ja virkkeen loppumerkit sekä, että vitsisi ovat koulun sivulle sisällöltään sopivia:D

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUNEpOT0lDREtQRTZENkUwN0FKRTVTSkZORi4u

Nopeuslukua: Lue lisäksi lukukirjan sivu 118: tarina Meeri, Liisi ja Leka-lisko eka sivu mahdollisimman nopeasti ja pyydä vanhempaasi/sisartasi (tai jos osaat itse ottaa puhelimellasi aikaa) ottamaan aikaa, kuinka kauan sivun lukemiseen menee. Laita ajat paperille ja laita siitä kuva opelle.

 

Matematiikka
Tänään harjoitellaan sanallisia tehtäviä sekä 2:n ja 4:n kertotauluja. Katso video.

Tee sitten tehtävät sivulta 164-165 ja kotitehtävälokero 40 sivulta 167.
Kuten aina, voit vapaaehtoisena lisätehtävänä laskea väliin jääneet tehtävät sivuilta 166-167.

 

Kuvataide

Kokeilepa tehdä kotona olevista tavaroista itsellesi uudenlainen ilmapallo. Alla on yksi mahdollisuus, mutta voit tehdä sen mistä vain kotoa löytyvistä esineistä. Ota siitä sitten kuva ja lähetä opelle
.

 

Etätehtävät maanantaiksi 27.4.2020

Matematiikka 
Tänään kerrataan kertolaskua. Katso ensin video.

Tee sitten matematiikan kirjasta sivut 160-161 ja kotitehtävälokero 40 sivuta 163.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee myös väliin jääneet tehtävät sivuilta 162-163.

 

Äidinkieli 
Nyt päästään äidinkielessä jaksoon, jossa aletaan vertailla asioita.
Lue ensin aapisesta sivu 117.
Mene sitten Villeen (ville.utu.fi) ja valitse sieltä sinisestä vasemmasta yläkulmasta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, opintopolku 2. luokka 2019-2020 (pilottiversio) ja tee näitä tehtäviä. Sielä on auki tehtävät Vuodenajat (vertailu).

 

Masked Martikkala 0-2 lk 
Perjantaina on vappu ja usein olemme koululla viettäneet vapunaattoa naamiaisten merkeissä. Tehdäänkö nyt yhdessä Masked Martikkala 0-2 -luokka? Eli ota itsestäsi kasvokuva vappu- tai naamiaisasussa ja laita se opettajalle viimeistään keskiviikko aamupäivällä. Laitan sitten kuvat meidän sivuilla ja saamme arvailla torstaina, kuka kunkin maskin taakse piiloutuu. Alla yksi kuva. Kukahan on piiloutunut maskin taakse? Ps. Näytäthän kuvasi äidille ja isälle, että se on sopiva ja sen saa julkaista netissä täällä meidän sivuilla. Tehtävä on vapaaehtoinen.

 

Liikunta
Tänään kokeillaan joogaliikkeitä. Nämä liikkeet vaativat hyvää vartalon hallintaa ja keskittymistä. Kokeile näitä hitaasti ja rauhallisesti. Voit laittaa taustalle rauhallista musiikkia. Mitä liikkeitä osaat tehdä?

Etäopiskelu, 2.4. torstai MUSIIKKI 0-2

Musiikki 0-2

Mene Papunetin-sivuille: 

Valitse peli Musavisa, kuuntele ensin soittimet, jonka jälkeen pelaa tunnistamispeliä.
http://papunet.net/pelit/pelit

Mieti sitten, millaisia ääniä tässä
alla olevassa kuvassa kuuluu:  Millaisia ääniä sinusta lähtee? Millaisia äänitehosteita osaat tehdä?

 

Millainen ääni näistä olennoista lähtee?
Kuuntele tämä kappale.
Mitä soittimia kuulet ja mitähän ääntä säveltäjä on yrittänyt luoda?

https://www.youtube.com/watch?v=PONHfnKYw3E

Hyvää Pääsiäistä kaikille!

Tämä kulunut etäkouluaika on ollut vaativaa meille kaikille. Te oppilaat olette ahkerasti opetelleet aivan uusia tapoja oppia asioita ja te huoltajat olette jaksaneet auttaa lastanne! On ollut hienoa nähdä, miten hyvin kaikki on mennyt ja olette jaksaneet! Paljon kiitoksia!

Nyt on aika levätä muutaman päivä.

Pysytään terveinä! Tsemppiä!

Raija ja Sanna

Musiikki 0-2 luokille

Moikka moi!


Viime viikolla tutustuimme rytmisoittimiin, ja nyt tehdään kehorytmejä ja rumpurytmejä!

Katso linkki ja harjoittele rytmi.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UlWFYblc6u8&feature=emb_logo

Rakenna omat rummut ja kokeile soittaa rytmiä niillä.
Muista kysyä vanhemmilta lupa, mitä saat käyttää omissa rummuissa, ei ole pakko olla noin montaa asiaa.
Tärkeintä on, että on kapulat, joilla voi soittaa ja jokin sellainen purkki/purnukka, josta lähtee ääni.

Älä käytä lasia tai muuta mikä rikkoutuu helposti! Ja tämän voi tehdä ulkonakin :)

Lähetä Terhi-opelle WhatsApp-kuva rummuista, tai vaikka lyhyt video soitostasi. Voit kokeilla myös itsekeksimiä rummutuksia.
Terhin numero: 040-4883106

Tässä esimerkki:

0.-2.-luokan läksyt ajalle 18.5.- 20.5. (ma-ke)

Hei!
Tässä tehtäviä kolmelle päivälle. Sitten onkin helatorstai ja perjantai on vapaapäivä, koska vietimme Talventaittajaisia lauantaina.
Aurinkoisia päiviä toiseksi viimeisen viikon aherrukseen!

T. Raija ja Sanna

0 lk
Äidinkieli
Harjoitellaan tunnistamaan vierasperäisiä kirjaimia.
1. Aikuinen piirtää kirjaimen lapsen selkään ja lapsi näyttää sen kirjasta tai kertoo kirjaimen nimen.
2. vierasperäiset kirjaimet 1.jfif
3. Tehdään Taikamaan esiopetuksesta sivut 88-89.
4. Monisteita printattavaksi
Tyhjä ruudukko.pdf
Tyhjään ruudukkoon piirrettäviä kuvia.pdf
Tyttö ja pupu, piirrä toinen puoli samanlaiseksi.pdf

Tyttö ja pupu, piirrä toinen puoli samanlaiseksi.pdf


Matematiikka
Tehdään Pikku Tuhattaiturista sivut 65 - 67
sekä sivut 32-35


Ympäristötieto
Luonto herää kevääseen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/19/luonto-heraa-kevaaseen

Katsotaan jaksot :
1/8 Kevään ensimmäiset
2/8 Lintuja harrastamaan


1 lk
Matematiikka
Kirjasta kappaleet:
Kpl 49: Kohti koodausta 2, s. 196-199
Kpl 50: Kerrataan yhteenlaskua 0-20, s. 200- 204

Ville.utu.fi
Kevään kertaustehtäviä 3: Kymmenylityksen kertaaminen, luvut 0-20

Äidinkieli
Lue aapisesta kappaleet: 
Anteeksi, anteeksi s. 164-165
Uusi koulu s. 168-169
Tee työkirjasta sivut 61- 66

Ympäristötieto
Luonto herää kevääseen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/19/luonto-heraa-kevaaseen

Katsotaan jaksot :
1/8 Kevään ensimmäiset
2/8 Lintuja harrastamaan

Englanti
What will I wear? = Mitä laitan päälleni?
https://www.starfall.com/h/me/me-costume/?sn=me--fun-to-read

Kertaa numeroita
https://www.abcya.com/games/connect_the_dots

Villestä on avattu jakso
Ruoka - Food


2 lk
Matematiikka
Kirjasta kappaleet
Kpl 47: Kohti koodausta 2, s. 188-191
Kpl 48 :Lisättän ja vähennetään kymmeniä, s. 200-203

Ville.utu.fi: ViLLE vinksin, vonksin ja väärinpäin

Äidinkieli
Lue lukukirjasta s. 134 - 139
ja tee valintasi mukaan työkirjasta sivut 62, 63-64 , 66-67

Ympäristötieto
Luonto herää kevääseen
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/19/luonto-heraa-kevaaseen

Katsotaan jaksot :
1/8 Kevään ensimmäiset
2/8 Lintuja harrastamaan

Englanti
What will I wear? = Mitä laitan päälleni?
https://www.starfall.com/h/me/me-costume/?sn=me--fun-to-read

Kertaa numeroita
https://www.abcya.com/games/connect_the_dots

Villestä on avattu jakso
Ruoka - Food

1. luokan etätehtävät 20.4-25.4.2020

Etätehtävät torstaiksi 23.4.2020

Äidinkieli 
Lue lukukirjasta sivu 145 ainakin kaksi kertaa. (Sankareita ja faneja tarinan loppuosa)
Etsi sitten samalta sivulta 145 sanoja, joissa on aa (6 kpl), uu (2 kpl), ii (1 kpl) ja oo (1 kpl). Kirjoita sanat paperille ja lähetä paperista kuva opelle.

Kuvataide 
Katso ensin satu Hiiritytön häät

https://www.youtube.com/watch?v=gRu6HqShlkE

Mutta hiiriä pyytää kissa ja nyt tehtävänäsi on piirtää satukissa. Alla on yksi malli, mutta tee sellainen satukissa kuin sinä itse keksit. Mieti myös, missä kissa on (metsässä, linnassa, puussa tms.) eli piirrä tausta kissallesi.  Voit tehdä piirustuksesi vesiväreillä, liituväreillä, tusseilla tai niillä väreillä, joita sinulla on kotona käytettävissä. Mutta tee työstäsi iloinen ja värikäs ja lähetä se opelle, niin laitamme ne taas näytille tänne koulun sivuille.

Liikunta
Hypätään twistiä

Nyt kysy vaikkapa äidiltä, isältä tai vanhemmalta sisarelta ovatko he hypänneet twistiä. Haasta heidät peliin mukaan. Tarvitset aika pitkän (esim. 3-4 m pitkän) kuminauhan ja ainakin toisen hyppääjän lisäksesi. Twistnarun eli siis kuminauhan toiseen päähän voi laittaa vaikka tuolin.

Perussääntö twistissä on helppo: Jos astuu vahingossa väärin narun päälle tai muuten vaan sotkeentuu askeleissaan, joutuu twistinarun päähän seisomaan ja vuoro vaihtuu kaverille. Jos hyppysarja onnistuu suorittamaan virheettä läpi, nostetaan vaikeustasoa eli narua. Nilkkojen jälkeen polvien korkeudelle, sitten reisien korkeudelle ja vielä vyötärölle, jos sattuu tosi hyvä hyppääjä.

Videolta näet mallia ja mitä yhteen sarjaan voi sisällyttää.

Älä lannistu, vaikka et heti onnistu. Twist vaatii tasapainoa ja koordinaatiota.Tehtävät keskiviikoksi 22.4.2020

Äidinkieli
Lue aapisesta sivu 146 ainakin kaksi kertaa ja vastaa kysymyksiin linkistä.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQVQxWU9TUjhEUE1DQjA2UVQ4TDlRTjQxWi4u

Tee sitten työkirjasta sivu 44.

Matematiikka
Tutustutaan lukuihin 50-100
Katso videot.

Tee sen jälkeen tehtävät sivulta 152-153 ja kotitehtävälokero 38 sivulta 155.
Vapaavalintaiset lisätehtävät: Tee sivuilta 154-155 väliin jääneet tehtävät.

Englanti
Opetellaan perheenjäsenet.

Kuuntele ja laula mukana laulu: I love my family (Rakastan perhettäni)
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

Mene sitten Villeen. Jos haluat tunnistamiseen ja kuunteluun perustuvia perheenjäsentehtäviä, mene kohtaan Family - Perhe. Jos haluat hieman vaativampia, kirjoittamista ja yhdistelyä, vaativia tehtäviä mene kohtaan Family - Perhe (lisätehtävät). Toki voit kokeilla molempiakin ja tehdä vaikka molempia.

Liikunta
Tee lennokki ja mene ulos kokeilemaan, kuinka se lentää.
https://www.youtube.com/watch?v=1N-A8jmRSog&list=PLw5vPjw599Cl0qxm49IU0nStI-bFzJZj3&index=18

Tehtävät tiistaiksi 21.4.2020

Matematiikka 
Muista vanha oppimasi loru lukujen vertailusta: ”Suu auki suurempaan, piikki pienempään.”

Katso sitten video.

Tee sitten sivut 148-149 ja kotitehtävälokero 37 sivulta 151. (Huom! Videon lopussa sanon väärän sivun) 
Valinnainen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 150-141

Äidinkieli 
Tee työkirjasta sivut 42-43.

Satu 
Katso Yle Areenasta satu Kalastaja ja hänen vaimonsa

https://areena.yle.fi/lapset/1-2450991/s/1-4359669/p/1-662086

Kirjoita paperille, mikä oli sadun loppuratkaisu: Kuinka eukolle kävi?
Lähetä kuva paperistasi opelle.

 

Etätehtävät maanantaiksi 20.4.2020

Matematiikka
Katso kaksi videota:

Kpl 36: Tutustutaan lukuihin 0-50
Tee sivut 144-145 ja kotitehtävälokero 36 sivulta 147.
Vapaavalintaisena lisätehtävänä voit tehdä sivuilta 146-147 väliin jääneet tehtävät.

Äidinkieli 
Ota esille aapisen sivu 144: Sankareita ja faneja. Voit päättää luetko pitkän läksyn (koko sivu) vai lyhyen läksyn (keltaisen laatikon tekstin).Valitse seuraavasta alla olevasta luettelosta, kuinka luet läksyn.Käy merkitsemässä lukutapasi kyselyyn. Lue läksy ainakin 3 kertaa.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUOE1BQzNUNUExUEYxQVdBN1hEOVE2Qk5LUS4u

Tee sitten työkirjasta s. 41.

Kuvataide
Kokeillaan animaation tekemistä. Katso seuraava video ja keksi, millaisen liikkuvan kuvan sinä saat aikaan. Laita siitä WhatsAppilla pieni video opettajalle.

Liikunta
Kerrataan ensin aakkoslaulu. Laula mukana.

 

Liikutaan sitten keppihevosella. Tee aakkoset lapuille ja liiku videon neuvojen mukaan keppihevosellasi.

https://www.youtube.com/watch?v=EBcgFVKgXDs&list=PLiasumBC3gz0KxFq1jMZ7RO4JwMwWvpGb&index=5

2. luokan etätehtävät 14.4.-18.4.2020

Tehtävät torstaiksi 16.4.2020

Äidinkieli 
Ota esille vihkosi ja laita siihen allekkain 7 numeroa. Katso sitten videolla oleva jakson aloituskuva ja kirjoita numeron perään, mitä kuvan asiaa ope tarkoittaa. Laita opelle kuva paperistasi.

Kuuntele lopuksi tehtävän jälkeen kuuluva seuraavan jakson aloitustarina: Vanhan ajan juttuja. Historiaa

Tee sitten oranssista kirjasta, Matkaopas oikeinkirjoitukseen, 1-2 sivua.

 

Matematiikka

Nyt opetellaan mittaamaan painoa. Tutustutaan painon yksikköön grammaan ( 1 gramma = 1g)

Katso ensimmäinen video ja ota videon ohjeen mukaan kuva, jossa on 4 kotoasi löytyvää alle 5 gramman esinettä.

Kuvan otettuasi katso sitten toinen video.

Tee sitten kirjasta gramma,
sivut 148-149 ja sivulta 151 kotitehtävälokero 37

Kuvataide
Kättä avuksi käyttämällä saa aikaan kivoja piirroksia. Katso alla olevasta linkistä seuraavaa videota sen alusta 2 ja puoli minuuttia ja kokeile piirtää ainakin yksi eläin. Lähetä kuva piirroksestasi opelle. Muista piirtää ja värittää huolella.

https://www.youtube.com/watch?v=GdzfUog6oqk

Keskiviikon 15.4.2020 tehtävät

Äidinkieli 
Tee työkirjasta sivut 35-36.
Sivun 36 tehtävässä 5 ei tehdä tähdellä merkittyä vihkotehtävää.

Matematiikka
Tee kirjasta sivut 144-145 ja kotitehtävälokero 36 sivulta 147.

Englanti 
Kertaa ensin englannin numerot tutun laulun avulla:How many fingers?

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&feature=youtu.be

Tee sitten Ville-tehtäviä Englannin-kurssista: Numerot - Numbers


Tehtävät tiistaiksi 14.4.2020


Matematiikka
Opettaja vähän horisi ennen lomaa ja laittoi matematiikan tehtäviin väärän (=seuraavan asian) videon. Katso siksi, mitkä tehtävät sinulla on tekemättä a)- vai b)-kohdan sivut. Tee tekemättömät sivut.
a) Tee kirjasta Senttimetri ja metri
Kpl 34, sivut 136-137 ja kotitehtävälokero 34 sivulta 139
Katso video ennen tehtävien tekoa.


b)Metri ja kilometri
Kpl 140-141 ja kotitehtävälokero 35 sivulta 143
Katso video ennen sitä.


Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee sivuilta 138-139 ja 142-143 väliin jääneet tehtävät.

Äidinkieli
Lue lukukirjasta ainakin kaksi kertaa kappale: Johtolanka löytyy kirjastosta
sivut 110-111.
Vastaa sen jälkeen kysymyksiin:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQzNIV0tZUVhXQUFaMEs2RDU1MUJJU1g0VC4u

Tee vielä työkirjasta sivu 34.

Liikunta
Pidä välitunti. Etsi vessapaperirulla ja tee videon innostamana oma sisätemppurata.
https://www.youtube.com/watch?v=klvsa-g1sJI

Etäopetus Pe 8.5.2020

Tehtävät: Pe 8.5.  

Moi! Ensi viikolla Raija ottaa sitten vetovastuun myös perjantain opetuksesta. Minulla on ollut mukava ja erittäin opettavainen vuosi teidän 0.-2. luokkien kanssa. :) Tästä tehtäviä vielä tälle perjantaille, tsemppiä kaikille! -Erik 

Ym--ris--op-pi: 

 • Eskareille riittää, että tarkastelee ympäristöopin kirjan s. 114–115 kuvia, valitsee yhden selkärangattoman eläimen ja piirtää siitä kuvan. 
 • 1.-2. luok-ka-lai-set: 
 1. Lue kap-pa-le 36 ym--ris--o-pin kir-jan s. 114–115 (ku-va a-la-puo-lel-la). 
 2. Va-lit-se sen jäl-keen yk-si sel--rang-a-ton e-läin ja piir- sii- ku-va. 
 3. Ku-van piir--mi-sen jäl-keen kir-joi-ta ku-van vie-reen, on-ko va-lit-se-ma-si e-läin ni-vel-jal-kai-nenma-to vai nil-vi-äi-nen. 
 4. Laita valmiista piirroksesta kuva Erikille. 

 

Lii-kun-ta: 

 • Käy tä-nään ul-ko-na reip-pai-le-mas-sa vä-hin-tään tun-ti. 

 

Us-kon-to ja E-lä-män-kat-so-mus-tie-to: 

 • Eskareille riittää, että keskustelee kuvan aiheista jonkun perheenjäsenen kanssa. 
 • 1.-2. luokkalaiset: 
 1. Jaa vih-kon si-vu tai ir-to pa-pe-ri nel-jään o-saan (e-si-merk-ki al-la).


2. Kir
-joi-ta jo-kai-seen o-saan ot-si-kok-si I-LOSU-RUVI-HA ja JÄN-NI-TYS (e-si-merk-ki al-la). 


3. Piir-rä
 tai kir-joi-ta laa-ti-koi-hin ky-sei-seen tun-tee-seen liit-ty-viä a-si-oi-ta tai ti-lan-tei-ta. (e-si-mer-kik-si: jos au-rin-ko on si-nul-le i-loi-nen a-si-a, piir-rä au-rin-ko i-lon laa-tik-koon) 

4. Laita lopuksi tehdystä tehtävästä kuva Erikille. 

 

0.-2.-luokan läksyt ajalle 14.-15.5. (torstai ja perjantai) Huom! Tehtäviä ei lähetetä opettajalle (poikkeuksena kokeet)

0 lk
Taikamaan esiopetus:
Tehdään kirjasta sivut 86-87 sekä 32-33.

Pikku tuhattaituri
Tehdään kirjasta sivut 62-64

Ville
Kirjaimet N ja U on avattu1 lk
Matematikka
Tee koe ja lähetä se poikkeuksellisesti opettajalle.
Koe 1.pdf

Koe 2.pdf
Tee kirjasta sivut 192-195.

Äidinkieli
Lue aapisesta sivut 161-163.
Tee tehtävät sivuilta 57-61.

Villestä on avattu Kevään kertaustehtäviä 2: Yhteen ja vähennyslaskua 0-100, kymmenylitys.2 lk
Matematiikka
Tee koe ja lähetä se poikkeuksellisesti opettajalle.
Matematiikan koe 4 2 lk.pdf
Tee kirjasta sivut 192-195

Äidinkieli
Lempi leikkii Liukasta Gekkoa s. 126-131 sekä Tarmon kisa-aamu, Pomon kisa-aamu 132-133
Tee työkirjasta sivut 53-54 sekä 56-57

Villestä on avattu Kertolaskujen kertaus.

Tsemppiä ja aurinkoisia päiviä!

Raija ja Sanna

2. luokan etätehtävät 20.4.-25.4.2020

2 LK: LÄHETTÄKÄÄ TÄLLÄ VIIKOLLA TEHTÄVÄT KATSOTTAVAKSI SANNA-OHJAAJALLE
Etätehtävät torstaiksi 23.4.2020

Matematiikka
Tee koe. Voit tulostaa sen linkistä tai kirjoittaa vastaukset paperille. Lähetä sitten vastaamasi koe opettajalle.
Tee koe rauhassa. Älä kiirehdi. Jos et ymmärrä ohjetta, voit soittaa opelle tai Sannalle tai kysyä, isommalta sisareltai tai vanhemmiltasi, mitä tehtävässä pitää tehdä.
Matematiikan koe 2 lk.pdf

Äidinkieli 
Tee 2 sivua oranssista kirjasta, Matkaopas oikeinkirjoitukseen.

Kuvataide 
Katso ensin satu Hiiritytön häät
https://www.youtube.com/watch?v=gRu6HqShlkE

Mutta hiiriä pyytää kissa ja nyt tehtävänäsi on piirtää satukissa. Alla on yksi malli, mutta tee sellainen satukissa kuin sinä itse keksit. Mieti myös, missä kissa on (metsässä, linnassa, puussa tms.) eli piirrä tausta kissallesi. Voit tehdä piirustuksesi vesiväreillä, liituväreillä, tusseilla tai niillä väreillä, joita sinulla on kotona käytettävissä. Mutta tee työstäsi iloinen ja värikäs ja lähetä se opelle, niin laitamme ne taas näytille tänne koulun sivuille.

Liikunta
Hypätään twistiä

Nyt kysy vaikkapa äidiltä, isältä tai vanhemmalta sisarelta ovatko he hypänneet twistiä. Haasta heidät peliin mukaan. Tarvitset aika pitkän (esim. 3-4 m pitkän) kuminauhan ja ainakin toisen hyppääjän lisäksesi. Twistnarun eli siis kuminauhan toiseen päähän voi laittaa vaikka tuolin.

Perussääntö twistissä on helppo: Jos astuu vahingossa väärin narun päälle tai muuten vaan sotkeentuu askeleissaan, joutuu twistinarun päähän seisomaan ja vuoro vaihtuu kaverille. Jos hyppysarja onnistuu suorittamaan virheettä läpi, nostetaan vaikeustasoa eli narua. Nilkkojen jälkeen polvien korkeudelle, sitten reisien korkeudelle ja vielä vyötärölle, jos sattuu tosi hyvä hyppääjä.

Videolta näet mallia ja mitä yhteen sarjaan voi sisällyttää.

Älä lannistu, vaikka et heti onnistu. Twist vaatii tasapainoa ja koordinaatiota.
Tehtävät keskiviikoksi 22.4.2020

Matematiikka 
Laske sivu 156. Siinä on hyviä tehtäviä huomista koetta varten. Tee lisäksi valintasi mukaan ainakin yksi sivu sivuista 157-159.
Vapaavalintainen lisätehtävä: Koetta vasten voit halutessasi harjoitella seuraavilla tulostettavalla monisteella.
Harjoitusta kokeeseen.pdf

Äidinkieli 
Lue lukukirjasta sivu 116 ja tee sen jälkeen työkirjasta sivu 40.
Lukukirjan teksti on tietoteksti ja siksi aika vaikea. Kannattaa katsoa kuvat aika tarkasti, sillä ne varmaan auttavat sinua ymmärtämään tekstiä vanhanajan esineistä.


Englanti 
Opetellaan perheenjäsenet.

Kuuntele ja laula mukana laulu: I love my family (Rakastan perhettäni)

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

Mene sitten Villeen. Jos haluat tunnistamiseen ja kuunteluun perustuvia perheenjäsentehtäviä, mene kohtaan Family - Perhe. Jos haluat hieman vaativampia, kirjoittamista ja yhdistelyä, vaativia tehtäviä mene kohtaan Family - Perhe (lisätehtävät). Toki voit kokeilla molempiakin ja tehdä vaikka molempia.


Liikunta 
Tee lennokki ja mene ulos kokeilemaan, kuinka se lentää. 
https://www.youtube.com/watch?v=1N-A8jmRSog&list=PLw5vPjw599Cl0qxm49IU0nStI-bFzJZj3&index=18Tehtävät tiistaiksi 21.4.2020

Ville.utu.fi 
Tee koetta silmällä pitäen jo kertauslaskut Villestä kohdasta: Mittayksiköitä: tilavuus, massa, pituus
Koe pidetään torstaina 24.4.2020

Äidinkieli 
Tee työkirjasta sivut 38-39. Voit jättää tekemättä sivun 39. tehtävästä 5. vihkotehtävän.

Satu 
Katso Yle Areenasta satu Kalastaja ja hänen vaimonsa

https://areena.yle.fi/lapset/1-2450991/s/1-4359669/p/1-662086

Kirjoita paperille 
1) Mitkä kolme toivomusta kampela toteutti eukon ja ukon pyynnöstä. 
2) Kirjoita myös, mikä oli sadun loppuratkaisu: Kuinka eukolle kävi?
Lähetä kuva paperistasi Sannalle.

Etätehtävät maanantaiksi 20.4.2020

Matematikka 
Tänään tutustumme kilogrammoihin? Mieti, milloin olet kuullut puhuttavan kiloista eli kilogrammoista (kg)? Mistä sana on sinulle tuttu?
Katso sitten video.

Lähetä kuva esineistä, jotka painavat noin kilon.

Tee sitten sivut 152-153 ja kotitehtävälokero 28 sivulta 155

 

Äidinkieli
Lue lukukirjasta kappale Meerin onnellinen lapsuus (s. 114-115) ja vastaa Kahoottiin. Saat yrittää niin monta kertaa kuin haluat, mutta voittaja selviää klo 20.00, jolloin peliaika loppuu.

Kahoot löytyy pin-koodilla 01136975 tai linkistä
https://kahoot.it/challenge/01136975?challenge-id=2aa051af-c60f-4c5d-83fe-7f1a4eda71c9_1587284763315

Tee sitten työkirjasta vielä sivu 37.

Kuvataide
Kokeillaan animaation tekemistä. Katso seuraava video ja keksi, millaisen liikkuvan kuvan sinä saat aikaan. Laita siitä WhatsAppilla pieni video Sannallle.

Liikunta
Kerrataan ensin aakkoslaulu. Laula mukana.

Liikutaan sitten keppihevosella. Tee aakkoset lapuille ja liiku videon neuvojen mukaan keppihevosellasi.

https://www.youtube.com/watch?v=EBcgFVKgXDs&list=PLiasumBC3gz0KxFq1jMZ7RO4JwMwWvpGb&index=5

Ekaluokkalaisten etätehtävät 4.5.- 8.5.2020

Raija soittaa tänään, mutta palaverin takia vasta klo 12 jälkeen

Ohjeet torstaiksi 7.5.2020

Matematiikka
Tänään kerrataan opittua. Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 180-181 ja kotitehtävälokero 45 sivulta 183.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 182-183.

Äidinkieli
Lue aapisesta kappale Huono voittaja, hyvä häviäjä ( s. 157) loppuun.
Tee työkirjasta sivut 51-52.


Liikunta
Tänään pelataan liikunnassa Bottle flipiä keinulaudalle eli koppipulloa.

https://www.youtube.com/watch?v=_OBtEsGBaSI


Ohjeet keskiviikoksi 6.5.2020

Matematiikka
Tänään opitaan vähentämään yksinumeroinen luku kaksinumeroisesta. Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 176-177 ja kotitehtävälokero 44 sivulta 179.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 178-179.


Äidinkieli

1. Lue aapisesta kappale Huono voittaja, hyvä häviäjä, sivut 50-51.
Vastaa sitten Kahoot-haasteeseen:
2. Pääset vastaaman haasteeseen pin-koodilla 06341477 (Jos sinulla on Kahoot- appi ladattuna esim. puhelimeen tai tablettiin)
tai linkistä:
https://kahoot.it/challenge/06341477?challenge-id=2aa051af-c60f-4c5d-83fe-7f1a4eda71c9_1588673936889


Kuvataide

Ensi sunnuntaina vietetään äitienpäivää.
Aloita kortin tekeminen. Älä näytä tätä videota äidille:)


Englanti 

Opetellaan laulu äitienpäiväksi:

https://www.youtube.com/watch?v=lqdFW6EvbxI

Laulun sanat:

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

 

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

care of me  huolehtii

care of me.  huolehtii.

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

because she loves me so koska hän rakastaa minua niin.

 

She takes me to the park to play Hän vie minut puistoon leikkimään

She says she loves me everyday Hän sanoo joka päivä rakastavansa minua

She chases all the clouds away Hän jahtaa kaikki pilvet

off they go. pois.

--
Ja toivotaan äidille englanniksi:

Happy Mother’s Day! Hyvää äitienpäivää!Ohjeet tiistaiksi 5.5.2020

Matematiikka
Katso ensin video. Opit lisäämään ykkösiä.

Tee sitten kirjastasi tehtävät s. 172-173 ja kotitehtävälokero 43 sivulta 175.
Vapaaehtoisena lisätehtävänä voit laskea väliin jääneet tehtävät sivuilta 174-175.

Äidinkieli
Lue näytelmä Reponen ja Jänönen. Voit kuunnella sen aluksi Otso sovelluksesta. Olisi mukava, jos saat lukukaverin tai lukukavereita itsellesi. Voit valita itsellesi osan/osia lukutaitosi mukaan.

Ville 
Tee osio Ykköset ja kymmenet, lukualue 0-100


Tehtävät maanantaiksi 4.5.2020

Matematikka
Tänään opetellaan laskemaan täysillä kymmenillä. Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 168-169 ja kotitehtävälokero 42 sivulta 171.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 179-171.

Äidinkieli
Tee työkirjasta sivu 49.
Sitten lauletaan:

Jos saat itsellesi pelikaverin, niin voitte pelata aapisen sivun 151 Hassut kysymykset peliä. (Voit toki pelata myös itseksesi, että ensin heität kysymyksen ja sitten heität vastauksen.)
Tarvitset kaksi noppaa. Tavallisen ja värinopan.  Katso ohjeet:

Ps. Jos sinulla ei ole värinoppia, voit käyttää tavallista noppaa värinoppana siten, että heittäessäsi
1 ja 2: Valitset ylimmän taulun
3 ja 4: Valitset keskimmäisen taulun
5 ja 6: Valitset alimman taulun

Liikunta 
Tänään tarvitset välkkäritreenissä nopan tai kaksi ja sitten vain katsomaan video, kuinka noppapeliä pelataan.

https://www.youtube.com/watch?v=pQgVRYCGa3s

 

2. luokan etätehtävät 4.5.-8.5.2020

Ohjeet torstaiksi 7.5.2020

Matematiikka
Tänään opitaan lakemaan puolet ja kaksikertainen määrä. Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 184-185 ja kotitehtävälokero 46 sivulta 187.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 186-187.

 

Äidinkieli
Tee työkirjasta sivut 48 sekä sivulta 49 tehtävä 6.

Kuuntele seuraava video ainakin kaksi kertaa ja kirjoita sen juoni niin tarkasti kuin muistat vihkoosi tai paperille. Laita kirjoituksesta kuva Raijalle. Muistathan tarkistaa virkkeiden isot alkukirjaimet ja loppumerkit?

 

Liikunta
Tänään pelataan liikunnassa Bottle flipiä keinulaudalle eli koppipulloa.

https://www.youtube.com/watch?v=_OBtEsGBaSI

 Ohjeet keskiviikoksi 6.5.2020

Matematiikka
Tänään opitaan sisältöjakoa eli määrän jakamista tietyn kokoisiin joukkoihin. Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 180-181 ja kotitehtävälokero 45 sivulta 183.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 182-183.

Äidinkieli
1. Lue lukukirjasta kappale Maailman ovelin mummo lukukirjasta, sivut 122-123.
2. Vastaa Kahoot haasteeseen:
Pääset vastaaman haasteeseen pin-koodilla 05412863 (Jos sinulla on Kahoot-appi ladattuna esim. puhelimeen)
tai linkistä

https://kahoot.it/challenge/05412863?challenge-id=2aa051af-c60f-4c5d-83fe-7f1a4eda71c9_1588672572754

3.Tee sitten työkirjasta sivu 47.

Kuvataide
Ensi sunnuntaina vietetään äitienpäivää.
Aloita kortin tekeminen. Älä näytä tätä videota äidille:)

Englanti
Opetellaan laulu äitienpäiväksi:

https://www.youtube.com/watch?v=lqdFW6EvbxI

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

care of me huolehtii

care of me. huolehtii.

Mommy takes good care of me Äiti pitää minusta hyvää huolta

because she loves me so koska hän rakastaa minua niin.

 

She takes me to the park to play Hän vie minut puistoon leikkimään

She says she loves me everyday Hän sanoo joka päivä rakastavansa minua

She chases all the clouds away Hän jahtaa kaikki pilvet

off they go. pois.

 

Ja toivotetaan äidille englanniksi:

Happy Mother’s Day! Hyvää äitienpäivää!

 

Ohjeet tiistaiksi 5.5.2020

Matematiikka
Katso ensin video. Tänään kerrataan jakomerkki ja harjoitellaan ositusjakoa.

Tee sitten kirjastasi tehtävät s. 176-177 ja kotitehtävälokero 44 sivulta 179.
Vapaaehtoisena lisätehtävänä voit laskea väliin jääneet tehtävät sivuilta 178-179.

Äidinkieli 
Tee työkirjasta sivut 45-46.

Ville
Tee Villestä osio Teatteri ja elokuva (lopetusmerkit)


Tehtävät maanantaiksi 4.5.2020

Matematikka
Tänään opetellaan kertolaskun liitännäisyyttä. Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 172-173 ja kotitehtävälokero 43 sivulta 175.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 174-175.

Äidinkieli
Lue lukukirjasta sivut 120-121 ja vastaa kysymyksiin.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQlUxT0VUT0NZTDMwQlFIWEszN0hUTjE1Mi4u

Tee työkirjasta s. 44

Liikunta 
Tänään tarvitset välkkäritreenissä nopan tai kaksi ja sitten vain katsomaan video, kuinka noppapeliä pelataan.

https://www.youtube.com/watch?v=pQgVRYCGa3s

1. luokan etätehtävät 30.3.-3.4.2020

Torstain 2.4.2020 tehtävät

Äidinkieli
1. Lue aapisesta sivu 140 (Nokan läpimurto) ainakin kolmessa eri paikassa. Valitse paikat alla olevasta luettelosta. Voit valita sivulta 140 lyhyemmän läksyn (keltaisella pohjalla oleva teksti) tai pidemmän läksyn (koko sivu).

Lue kylmässä saunassa.
Lue pöydän alla.
Lue peilin edessä.
Lue sängyssä.
Lue keittiössä.
Lue perheenjäsenelle.
Lue puhelimessa jollekin tutulle.
Lue jollekin eläimelle.

2. Luettuasi vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä.
Lukutehtävä

3.Kuuntele seuraava lasten kuunnelma Yle Areenasta. Kuunneltuasi lähetä opelle viesti, mikä ja millainen eläin ajaa ison, ilkeän leijonan pois savannilta. (Voit kirjoittaa eläimen nimen ja sen ominaisuudet paperille ja lähettää paperista ottamasi kuvan opelle). Satu on somalialainen satu Afrikasta. Googlaa myös missä osassa Afrikkaa on Somalia.
Lasten kuunnelma Areenasta

Kuvataide:
Pääsiäismuna
Piirrä
paperille pääsiäismuna ja väritä se. Voit käyttää vesivärejä, tusseja, puu- tai liituvärejä. Tärkeää on, että työsi on värikäs ja huolellisesti piirretty.

Lähetä työsi sitten kuva minulle WhatsAppilla (ilman piirtäjän nimeä), niin kokoan sitten pääsiäistervehdykseksi kaikki saamani kuvat yhteen ja julkaisen sen sitten näillä ohjesivuilla. (Jos sinä/tai vanhempasi et halua jostain syystä työtäsi yhteisessä koonnissa julkaistavaksi, niin laittakaa siitä viesti opelle.

Tee lisäksi Terhi-open antamat musiikin tehtävät, jotka ovat toisaalla tällä sivulla.


Keskiviikon 1.4.2020 tehtävät

Raija soittaa teille aamupäivällä, jos vanhempiesi kanssa ei ole muuta sovittu.

Liikunta
Kipaisepa käymään postilaatikolla. Olen lähettänyt sinulle kirjeen, josta löytyy makkaransiementä. Pane siemenet multaan ja odota. Kasvatetaan siemenistä äidille äitienpäivälahjaksi makkarapuu.

Matematiikka
Kappale 30: Tutustutaan mittaamiseen
Tee sivut 120-121 ja kotitehtävälokero 30 sivulta 123.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 122-123.

Äidinkieli
Lue sivu 139 ainakin kolme kertaa. Halutessasi voit ennen lukemista kuunnella kappaleen Otso-sovelluksen kautta.
Vastaa sitten alla olevasta linkistä kysymyksiin.
Kysymykset

Englanti
Katso alla olevasta linkistä video ainakin kolme kertaa ja toista vaatteiden nimet.
Vaatteet

Pue sitten karhuherra pelaamalla peliä ohjeiden jälkeen olevasta linkistä:

Va-lit-se nal-le hii-rel-lä klik-kaa-mal-la nuo-lia. Klik-kaa sit-ten CHOOSE.
Va-lit-se nuo-les-ta min-kä vaat-teen ha-lu-at pu-ke-a nal-lel-le.
Lo-puk-si klik-kaa FINISH. Nal-le on val-mis.
Karhuherra


Tiistain 31.3.2020 tehtävät

Matematiikka 
Tee kirjasta sivut 116-117 ja kotitehtävälokero 29 sivulta 119.

Jos sinulla on Villen tehtäviä tekemättä, voit jatkaa niitä osiosta tasatunnit ja puolet tunnit.

Äidinkieli
Tee työkirjasta sivut 32-33. Ole tarkkana, että muistat virkkeessä ison alkukirjaimen ja pisteen loppumerkiksi.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee myös sivu 34.

Käsityö
Siivoa oma vaatekaappisi (tai sopimalla perheen aikuisten kanssa muu järjestelyä vaativa kohde). Ota kuva alkutilanteesta. Tämän jälkeen siirrä vaatteet pois kaapista. Pyyhi kostealla siivousliinalla kaapin tasot ja seinät, anna pintojen kuivahtaa. Laita vaatteet siististi viikattuina takaisin kaappiin. Laita myös kuva lopputilanteesta.


Maanantain 30.3.2020 tehtävät
Äidinkieli
Lue aapisesta s. 138 Salakerhon vastaisku. Lue ainakin kaksi kertaa vuoropuheluun asti ja jos jaksat, niin lue koko sivu.
Vastaa sitten alla olevasta linkistä kysymyksiin. Jos valitsit lyhyemmän läksyn, vastaa kysymyksiin 1-4. Jos luit koko sivun, vastaa kaikkiin kysymyksiin.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUNjIyVEc0N1Q4SDZUNUVGOVJOT09UOVRPTi4u

Matematiikka
Kappale 28: Kerrataan tasatunnit
s. 112-113 ja kotitehtävälokero 28 sivulta 115.
Lisätehtävänä voit tehdä sivuilta 114-115 väliin jääneet tehtävät.


Ville
Pääset tällä viikolla tekemään Villestä:
Kellonajat, tasat ja puolet tunnit
- Puolet tunnit tulevat huomenna kirjasta tehtäväksi, joten älä huoli, jos et vielä niitä osaa. Mutta Villen kautta saatat oppia.

Liikunta
Tee ensin jumppakissan taukojumppa ja mene sitten ulos reippailemaan ja leikkimään
Jumppakissan taukojumppa

Hei huoltajat!

Luittehan meidän opettajien ja ohjaajan yhteisen viestin etusivuilta?

Haluan vielä korostaa sitä, että varsinkin eskarit ja ekaluokkalaiset tulevat tarvitsemaan teidän vanhempien tukea tehtävien tekemiseen ja uskon myös 2.luokkalaisilla olevan avun tarvetta. Te vanhemmat ja oppilaat suoraan voitte olla yhteydessä minuun lukujärjestyksen mukaisina aikoina, jos tekemisessä tulee hankaluutta tai tarvitsette neuvoja. Saatte toki soittaa, lähettää viestejä ja sähköpostia muulloinkin ja yritän vastata niihin mahdollisimman pian. Mutta osan päivästäni vie tehtävien tarkistus, suunnittelu, yhteydenpito ja hallinnolliset tehtävät. Illat yritän rauhoittaa itselleni, jotta jaksan pirteänä tehdä päivällä etäopetusta.

Yritän, etten kuormita teitä vanhempia liikaa. Kertokaa siksi rohkeasti, kuinka etäopiskelu sujuu. Laitoin lisäksi vapaaehtoisia lisätehtäviä, sillä varsinkin 1. ja 2.luokilla oppilaiden taidoissa on suuria eroja. Osa tekee perustehtävät, osa tekee ne vikkelästi ja haluaa lisätehtäviä. Mutta muistakaa, kukaan ei selviä ilman työntekoa ja jokainen on hyvä jossain aineessa:)

Tulen soittamaan tällä viikolla joka oppilaan kotiin.
Koska annan etäopetusta 23 oppilaalle, olen ajatellut, että soitan 
tiistaina 24.3. 2. luokkalaisille
keskiviikkona 25.3. 1.luokkalaisille
ja torstaina 26.3. eskareille.
Soitan teidän vanhempien puhelimeen, mutta jos haluatte, että soitan lapsen puhelimeen suoraan, niin laittakaa siitä tieto ja puhelinnumero minulle. Samoin, jos haluatte, että soitan tietylle huoltajalle.
Jutellaan, miten tehtävien tekeminen on onnistunut. Tokaluokkalaisia luettaisin mielelläni lukukirjasta ja ekaluokkalaisia aapisesta, joten varatkaapa ne esille tuona päivänä.

Muistattehan, että elämme nyt poikkeusolosuhteissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja siksi ymmärrämme, että jokainen perhe/oppilas tekee tehtäviä voimavarojen mukaan. 


Raija-ope

Ps. Tehtävien palautus edelleen WhatsAppilla. Jos 1-2. luokan huoltajat tarkastatte neuvoessa lapsenne matematiikan tehtävät, niin riittää oikeinmerkki sivuun tai tieto minulle, että olette tarkastaneet ne tällä kertaa/tai tarkastatte ne aina (Silloin kuvaa ei tarvitse lähettää).

Tehtävät 1. luokalle 6.-8.4.2020

HUOM! TÄMÄN VIIKON ETÄTEHTÄVÄT 1. LUOKKA PALAUTTAA SANNA-OHJAJALLE

Tehtävät keskiviikoksi 8.4.2020

Äidinkieli 
Kirjoita tarina seuraavista kuvista paperille tai vihkoosi (Ainakin yksi virke joka kuvasta.). Laita kuva tarinastasi Sannalle.

Matematiikka 
Katso video.

Tee sitten kappale 33: Kolmio, nelikulmio ja ympyrä
Sivulta 132-133 ja kotitehtävälokero 33 sivulta 135

Englanti

Nyt opetellaan: 

Viikonpäivälaulu

Viikonpäivät (The days of the week):

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

 

Harjoittele viikonpäiviä alla olevasta linkistä. Voit pyytää vanhempaasi /vanhempaa sisarta eka kerralla avuksi. Katso Quizletin ohjeet alta kuvista.
Qiuzletin ohje 1.jpg
Quizlet ohje 2.jpg

Huom.

 • Sinun ei tarvitse kirjautua tähän peliin. (kirjautua = Log in)
 • Start= aloita
 • Sivussa on mainoksia. Älä paina niitä, niin et joudu pelistä harhaan.


Ja tehtävät löytyvät tällä linkillä

https://quizlet.com/_8aa0ws?x=1qqt&i=2sixcn 

Ilahduttaminen

Soita mummolle, ukille, kummille tai jollekin tutulle aikuiselle ja ilahduta häntä. Kysy mitä hänelle kuuluu, kerro millaisia läksyjä sinulla on ollut ja toivota Hyvää Pääsiäistä!Tehtävät tiistaiksi 7.4.2020
SANNA SOITTAA TEILLE AAMUPÄIVÄLLÄ.

Matematiikka
Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta kpl 32: Harjoitellaan
128-129 ja kotitehtävälokero 32 sivulta 131.

Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee väliin jääneet tehtävät sivuilta 130 ja 131.

Äidinkieli
Tee työkirjasta sivut 36-37.

Kuvataide 
Toivotaan, että tänään paistaa aurinkoa. Katso video ja kokeillaan varjopiirrosta. Voit myös asettaa esim. työvalolamppusi auringon tilalle.
https://www.youtube.com/watch?v=FyyJDXq-7uU

Ville (Ville.utu.fi)
Tee Villestä kohta Mittaaminen ja senttimetri.Tehtävät maanantaiksi 6.4.2020
Äidinkieli

1. Tänään koetetaan luetko nopeammin, jos luet saman läksyn useampaan kertaan.

Lue siis lukukirjastasi sivu 141 neljä kertaa läpi (Pidempi läksy: Koko sivu tai lyhyempi läksy: lue puoleen väliin sivua). Pyydä jotakin perheen jäsentäsi ottamaan aika joka lukukerralla. Voit ottaa myös ajan itse, jos osaat laittaa esim. omasta puhelimestasi ajanoton päälle. Merkitkää ajat ylös paperille joka kerta. Merkitse sitten alla olevasta linkistä ajat tiedoksi myös opettajalle.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQk8zODJJRlFISFFUTVI5MFhQTFc3SE9aSC4u

2. Tee työkirjasta sivu 35. Muista, että sanaväli on noin yhden sormen leveys.

 

Matematiikka 
Katso ensin opetusvideo:


Tee sitten kpl 31: Mitataan senttimetreillä
s. 124-125 ja kotitehtävälokero 31 sivulta 127

Pääsiäinen

Mene Otso-sovellukseen ja kuuntele aapisesi sivulla 195 laulu Pääsiäisyönä tapahtuu. Laula mukana.  Mieti sen jälkeen kuvan avulla riimipari. Kirjoita riimisana paperille ja ota kuva paperista.

!) Annu lentää kohti kuuta, kun hänen allaan on nopea __________.

2) Kuka tuolla liitää? Lailla raketin hän ­__________.

3) Milloin noidan kotiin entää? Kaikki tahtovat vain __________.

4) Onko Tarmon kyydissä Annu? Ei, vaan nokinen kahvi__________.

Liikunta 
Katso video ja kokeile seinäkymppiä. Tämä on peli, jota minä pelasin paljon siskojeni kanssa, kun olin sinun ikäisesi. Älä lannistu, vaikka et heti osaisi, sillä tässä pelissä harjoittelu auttaa:)
https://www.youtube.com/watch?v=ZKp21KTBreY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Y7ujTHgTLT9jprOCvUxEiotDmksUMvbfs8X5erTH2Teoly7m4PxiEs8Q

Etätehtävät 2.luokalle 6.4.-8.4.2020

Tehtävät keskiviikoksi 8.4.2020

Äidinkieli

Tehdään toistokirjoitus.Kuuntele tarina piisamista. Kirjoita sitten tarina vihkoosi tai paperille niin hyvin kuin muistat. Tarinaa ei tarvitse osata kirjoitaa juuri samoilla sanoilla, mutta kirjoita tärkeimmät asiat. Voit kuunnella tarinan useampaan kertaan alla olevasta linkistä.

Tarkasta tarinasi oikeinkirjoitus lopuksi ja katso, että pisteet ja isot kirjaimet ovat oikeilla paikoillaan. Laita kuva tarinasta opettajalle.

Matematiikka

Katso ensin opetusvideo.

Tee sitten kappale 34: Senttimetri ja metri. Sivut 136-137 ja kotitehtävälokero  34 sivulta139.

 

Englanti

Nyt opetellaan: 

Viikonpäivälaulu

Viikonpäivät (The days of the week):

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

 

Harjoittele viikonpäiviä alla olevasta linkistä. Voit pyytää vanhempaasi /vanhempaa sisarta eka kerralla avuksi. Katso Quizletin ohjeet alta ja kuvista.

Huom.

 • Sinun ei tarvitse kirjautua tähän peliin. (kirjautua = Log in)
 • Start= aloita
 • Sivussa on mainoksia. Älä paina niitä, niin et joudu pelistä harhaan.


Ja tehtävät löytyvät tällä linkillä

https://quizlet.com/_8aa0ws?x=1qqt&i=2sixcn 

Ilahduttaminen

Soita mummolle, ukille, kummille tai jollekin tutulle aikuiselle ja ilahduta häntä. Kysy mitä hänelle kuuluu, kerro millaisia läksyjä sinulla on ollut ja toivota Hyvää Pääsiäistä!

Tehtävät tiistaiksi 7.4.2020

OPE SOITTAA SINULLE AAMUPÄIVÄLLÄ.

Äidinkieli 
Tee äidinkielen työkirjasta sivut 32-33. (6. tehtävässä ei tarvitse tehdä vihkotehtävää.)


Matematiikka
 
Katso ensin video.Tee kirjasta kpl 33: Millimetri ja senttimetri
s.132-133 ja kotitehtävälokero 33 sivulta 135.

Vastaa myös kyselyyn
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUN1BYM1NIMVkwVldDRERQWDNEVzZTNDNUMi4u


Kuvataide
 
Toivotaan, että tänään paistaa aurinkoa. Katso video ja kokeillaan varjopiirrosta. Voit myös asettaa esim. työvalolamppusi auringon tilalle.
https://www.youtube.com/watch?v=FyyJDXq-7uU


Ville
(ville.utu.fi)
Tee Ville-tehtäviä kohdasta mittaaminen ja mittayksikötTehtävät maanantaiksi 6.4.2020

Äidinkieli 
1. Tänään koetetaan luetko nopeammin, jos luet saman läksyn useampaan kertaan.

Lue siis lukukirjastasi sivu 109 neljä kertaa läpi ja pyydä jotakin perheen jäsentäsi ottamaan aika joka lukukerralla. Voit ottaa myös ajan itse, jos osaat laittaa esim. omasta puhelimestasi ajanoton päälle. Merkitkää ajat ylös paperille joka kerta. Merkitse sitten linkistä ajat tiedoksi myös opettajalle.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUN1hSWEpIMVBUSVNQRVFKUDBZMk9TWDFGUC4u

2. Tee työkirjasta sivu 31. Muista, että yhdyssanoihin ei tule sanavälejä, vaikka ne olisivat kolmiosaisia.

 

Matematiikka

Katso ensin video.

Tee sitten kirjasta sivut 128-129 ja sivulta 131 kotitehtävälokero 32.

Mene lopuksi pelaamaan Kahoot- haastetta. Tällä kertaa nopeudesta ei tule pisteitä, ainoastaan oikeista vastuksista. Voit pelata pelin monta kertaa, mutta laita uudella kerralla aina numero nimesi perään. Esim. Raija-ope, Raija-ope1, Raija-ope2. Peliaikaa on maanantai-iltaan klo 20 saakka.

Kahoot-haasteeseen pääset kahta tietä. Pelata voit tabletilla, tietokoneella tai puhelimella. Valitse itse kumpaa kautta pelaat.

 1. a) kahoot.it sivulle ja kirjoita avaimeksi 0105111 , Tämä on helpompi tapa pelata tai
 2. b) mene suoraan pelaamaan linkistä. Tässä linkissä joudut vastaamaan ensiksi kahteen kysysmykseen: 1. Kysymys, vastaa: as a astudent 2. Kysymykseen kirjoita numeroilla ikäsi ja sitten vast saat laittaa nimesi

https://kahoot.it/challenge/0105111?challenge-id=2aa051af-c60f-4c5d-83fe-7f1a4eda71c9_1586089746050

Liikunta

Katso video ja kokeile seinäkymppiä. Tämä on peli, jota minä pelasin paljon siskojeni kanssa, kun olin sinun ikäisesi. Älä lannistu, vaikka et heti osaisi, sillä tässä pelissä harjoittelu auttaa:).

https://www.youtube.com/watch?v=ZKp21KTBreY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Y7ujTHgTLT9jprOCvUxEiotDmksUMvbfs8X5erTH2Teoly7m4PxiEs8Q

 

Pääsiäinen: Lempin ensimmäinen virpomisreissu

Lue lukukirjasta kappale Lempin ensimmäinen virpomisreissu s. 188-191 ja vastaa sen jälkeen linkistä kysymyksiin.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUNzJIVU5MODVRWDc1UVJMR0JVTjJKQk83NS4u

1. luokan etäopetustehtävät 23.3.-27.3.


Torstain 25.3. tehtävät

Sanna-ohjaaja soittaa teille tänään ja luettaa sinua.

Torstaisin on kaksi tuntia äidinkieltä. Siksi äidinkielen tehtäviä on paljon.
Äidinkieli
Tee työkirjasta sivu 30. 
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee työkirjasta myös sivu 31. Voit käyttää sivun yläreunassa olevia kuvia kirjoittamisen vihjeenä tai keksiä ihan omat virkkeet: Esim. Haluan aina hypätä ruutua. (kuvasta) Haluan aina juoda kaakaota. (oma keksimä)

Kirjan lukeminen
Lue kotoa löytyvä pieni kirja tai lue sähköinen kirja netistä sivulta iltasatu.org
Voit tarvittaessa kysyä lukuapua aikuiselta --> Kirjoita sitten vihkoon kaksi asiaa, mitä kirjassa tapahtui (ja laita opelle kuva)
tai kirjoita/tee postikortti kirjan päähenkilölle tai sankarille (ja laita se opelle)

Kuvataide
Lue alla oleva tarina ja piirrä kissa tarinan mukaan. (Monet ekaluokkalaiset tarvitsevat vielä aikuisen apua tarinan (=eli kuuntelevat tarinan, kun aikuinen lukee) lukemisessa). Väritä kissasi sitten kotoa löytyvillä väreilla ( esim. vesivärit, puuvärit, tussit) . Laita k
uva opelle.
Musiikki
Käy kuuntelemassa Lastenkonsertti Yle Areenasta.
Tässä suora linkki:

https://areena.yle.fi/1-4155735
Osallistu leikkeihin ja lauluihin!

Keskiviikon 25.3.2020 tehtävät

Matematiikka

Kpl 27: Testataan ja toimitaan
Tee sivut 108-109. 
Voit myös tehdä sivun 109 tilalla sivun 111, jos perheestäsi löytyy sinulle pelikaveri.

Äidinkieli
- Lue sivu 135. Jos luet puolet sivusta, lue se kolme kertaa. Jos luet koko sivun, riittää sen lukeminen kaksi kertaa.
- Tee työkirjasta sivu 29.
 • Muista vaikea kohta: Me emme makaa.
 • Muista, että virke alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen.
Englanti
Kerrataan värejä Ville-tehtävien avulla.
Mene ville.utu.fi ja kirjaudu omalla tunnuksellasi. Valitse kurssiksi englannin tehtävät ja tee niitä niin paljon kuin jaksat. Saatko minkä värisen pokaalin?


Tiistain 24.3.2020 tehtävät
Matematiikka
Kpl 26: Harjoitellaan

Tee sivut 104-105 ja sivulta 107 kotitehtävälokero 26.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Laske myös väliin jääneet tehtävät sivuilta s. 106 ja 107.

Äidinkieli
Valitse a- tai b-tehtävä:
a) Lue aapisen sivulta 134 ainakin keltaisella pohjalla oleva teksti kolme kertaa.
b) Lue koko aapisen sivu 134 kaksi kertaa.

Paina sitten alla olevaa linkkiä ja vastaa kysymyksiin. Raija näkee vastauksesi suoraan omalta koneltaan.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQjU3TDVMMkJUQUFaM0JSU1gyTEFMSkhGTC4u

Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee äidinkielentehtäviä Villestä (ville.utu.fi)kohdasta B, C, F, G, Q,W, X,Z,Å

Käsityö
Opettele sitomaan kengännauhat.
Ohjevideo kengännauhojen sitomiseen


Maanantai 23.3.2020
Aamunavaus: Laula tällä sivulla (Englannin linkkejä 1-2-luokkalaisille) linkeissä oleva, viime keskiviikkona opittu, englannin laulu Transportation song ainakin kaksi kertaa.
Vapaaehtoinen lisätehtävä :
Kirjoita, mitä seuraavat kulkuneuvot ovat suomeksi:
1. a bus=
2. a car=
3. a plane=
4. a train=
5. a bike=
6. a rocket=
Merkitse numero ja suomennos.Palauta tehtävä kuvana WhatAppissa.

Matematiikka: 
Kpl 25: Harjoitellaan
Tee sivut 100-101 ja sivulta 103 kotitehtävälokero 25.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Laske myös väliinjääneet tehtävät sivulilta s. 102 ja 103.

Äidinkieli: 
Tee työkirjasta sivut 26-27
Vapaaehtoinen lisätehtävä: 
Tee sivu 28: Kirjoita kuvasta
- Voit kirjoittaa kuvasta sanoja tai virkkeitä. Muista, että virke alkaa isolla alkukirjaimella ja päätyy pisteeseen.

Liikunta:
Käy leikkimässä/reippailemassa ulkona ainakin puoli tuntia. Sääennusteen mukaan tänään maanantaina on hyvä ilma.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Laita minulle kuva/video, mitä teit ulkona.

Ville:

Mene nettiin ville.utu.fi --> Tee niin paljon tehtäviä kuin jaksat matematiikan tehtäviä kohdasta: Kymmenylitys vähennyslaskussa, vähennetään 2-5

Etätehtävät 30.3.-3.4.2020

Hei oppilaat ja huoltajat!

Sanna-ohjaaja pääsee tällä viikolla enemmän mukaan etäopetukseen. Olemme miettineet, kuinka se onnistuisi parhaiten ja sopineet, että Sanna tarkastaa aina yhden viikon ajan yhden luokan oppilaiden tehtävät.

Eli tällä viikolla toisen luokan (2. lk) oppilaiden tehtävät palautetaan WhatsAppina Sannalle (040-4883787).
Muiden luokkien (0 ja 1 lk) tehtävät palautetaan Raijalle entiseen tapaan.

Sannan on helpoin tarkastaa tehtävät aamuisin, joten Sanna antaa palautteet tehtävistä ennen klo 9 seuraavana aamuna. Esim. maanantain tehtävistä tiistaiaamuna.

Raija antaa palautteet sitä mukaa, kun ehtii. Pyrin kuitenkin siihen, että en anna palautetta enää klo 18 jälkeen, jotta pysyn myös itse virkeänä. Tämä etäopetus on mielenkiintoista, mutta aikaa vievää.

Minä opettajana etsin, laadin ja mietin tehtävät kaikille oppilaille. Minulle voitte myös te kaikki soittaa kysyäksenne ohjeita ja neuvoja tehtävien teossa.

Ollaan yhteydessä:)

Terkuin Raija

Ps. Soittomme tällä viikolla oppilaille
- Sanna soittaa tiistaina 2. luokkalaisille
- Raija keskiviikkona 1. luokkalaisille
- Raija torstaina eskareille eli 0. luokkalaisille

2. luokan etäopetustehtävät 23.3.-27.3.2020

Torstain 26.3. tehtävät
Torstaisin on kaksi tuntia äidinkieltä. Siksi äidinkielen tehtäviä on paljon.
Äidinkieli
Tee työkirjasta sivut 25-26.
Ole tarkkana yhdyssanoissa, että oikeasti kirjoitat ne yhteen. Niihin ei saa jäädä sanaväliä. Katso esimerkkkiä sivun 25 tehtävän 1. sanasta lentopallo.

Kirjan lukeminen
Lue kotoa löytyvä tasollesi sopiva kirja tai lue sähköinen kirja netistä sivulta.iltasatu.org
Kirjoita minulle ainakin 5 virkettä pitkä tarina, mitä kirjassa tapahtui. Laita tarina sitten opelle kuvana.

Kuvataide
Lue alla oleva tarina ja piirrä kissa tarinan mukaan. Väritä kissasi sitten kotoa löytyvillä väreilla ( esim. vesivärit, puuvärit, tussit) . Piirrä kissalle myös ympäristö, missä kissa on juuri nyt. Laita kuva opelle.
Ps. Alla oleva kuva suurenee klikkaamalla.
Musiikki
Käy kuuntelemassa Lastenkonsertti Yle Areenasta.
Tässä suora linkki:

https://areena.yle.fi/1-4155735
Osallistu leikkeihin ja lauluihin!


Keskiviikon 25.3. tehtävät
Matematiikka

Kpl 28: Tasat ja puolet tunnit
s. 112-113 ja kotitehtävälokero 28 sivulta 115.

Valinnainen lisätehtävä: Tee sivu 114 ja loput tehtävät sivulta 115
 • Kerrataan viime vuonna opittua.Muista minuuttiviisari (pidempi viisari) ulottuu tehtävissä kellotaulun numeron päälle, mutta tuntiviisari (lyhyt viisari) katkoviivoihin saakka. (Muuten en saa selvää vastauksitasi.)
Dia1.JPGDia2.JPG
Englanti
Kerrataan värejä Ville-tehtävien avulla.
Mene ville.utu.fi ja kirjaudu omalla tunnuksellasi. Valitse kurssiksi englannin tehtävät ja tee niitä niin paljon kuin jaksat. Saatko minkä värisen pokaalin? Raija näkee Ville- tehtäväsi suoraan

Äidinkieli
Lue lukukirjasta sivut 104-105: Kirjeitä.
Vastaa alla olevasta linkistä tehtäviin. Raija näkee vastauksesi suoraan.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUQ0JPUDdHSFNXVFgzNTM1MU9CNkVMNlVTOC4u


Tiistain 24.3. tehtävät
Matematiikka:
Kpl 27: Testataan ja toimitaan
Tee sivut 108-109
Vapaaehtoinen lisätehtävä:
Tee sivut 110-111 (sivulle 111 tarvitset jonkun perheenjäsenesi pelikaveriksi)

Äidinkieli:
Lue lukukirjasta sivut 102 ja 103.
Tee työkirjasta sivu 24.

Vapaaehtoinen lisätehtävä: Tee Villestä (Ville.utu.fi) äidinkielen tehtäviä kohdasta Kirjat (kaksoiskonsonantti)

Käsityö
Opettele sitomaan kengännauhat.
Ohjevideo kengännauhojen sitomiseen

Soitto
Soitan jokaisen 2. luokkalaisen kotiin tänään klo 9-11, elemme ole vanhempien kanssa muuta sopineet


Maanantai 23.3.2020
Aamunavaus: Laula tällä sivulla (Englannin linkkejä 1-2-luokkalaisille) linkeissä oleva, viime keskiviikkona opittu, englannin laulu Transportation song ainakin kaksi kertaa.
Vapaaehtoinen lisätehtävä :
Kirjoita, mitä seuraavat kulkuneuvot ovat suomeksi:
1. a bus=
2. a car=
3. a plane=
4. a train=
5. a bike=
6. a rocket=
7. Lisäpähkinä mietittäväksi: Mitä tarkoittaa suomeksi faster =
Merkitse numero ja suomennos.Palauta tehtävä kuvana WhatAppissa.

Matematiikka:
Kpl 26: Harjoitellaan
Tee sivut 104-105 ja sivulta 107 kotitehtävälokero 25

Ohje:  Tässä kappaleessa harjoitellaan pylväskuvioiden lukemista ja tietojen etsimistä. Kanttattaa ensin tutkia käärmeiden pituudet lyhimmästä pisimpääm.
Kyy= 50 cm eli puoli metriä
Mamba= 300 cm eli 3 m
Kobra=  550 cm eli 5 ja puoli metriä jne.

Vapaaehtoinen lisätehtävä:
Laske väliin jääneet tehtävät sivuilta 106-107

Äidinkieli: 
Tee työkirjasta sivut 21-22
Vapaaehtoinen lisätehtävä:
Tee työkirjasta sivu 23.

Liikunta:
Käy leikkimässä/reippailemassa ulkona ainakin puoli tuntia. Sääennusteen mukaan tänään maanantaina on hyvä ilma.
Vapaaehtoinen lisätehtävä: Laita minulle kuva/video, mitä teit ulkona.Tai kirjoita siitä tarina, jossa on ainakin 3 virkettä.

Ville:
Mene nettiin ville.utu.fi --> Matematiikka 2 lk 19-20 --> Tee niin paljon tehtäviä kuin jaksat kohdasta Ykköset lisääntyvät ja vähenevät, kymmenylitys 0-100

Kotitehtävät 1. lk

Keskiviikko 18.3. (Tehtävät oppilaille torstaiksi. Huomaa on tehtäviä kolmesta aineesta.)

1. Äidinkieli: Lukekaa sivu 133 aapisesta jollekin perheenjäsenelle kaksi kertaa. Pidä välillä taukoa, sillä tämä on vaikea teksti.

2. Englanti: Kuuntele ja opettele seuraavaa matkalaulua Sama laulu on myös 2. luokkalaisilla)


kulkuvälineet 1.jpg

Katso alla olevaa kuvaa. Laita sitten vihkoosi kuusi numeroa. Mieti ja kirjoita, mitä kulkuneuvot ovat suomeksi (Ei siis tarvitse kirjoittaa sanaa englanniksi. Numero ja suomennos riittää). Lähetä kuva vastauksista WhatsAppisaa opelle.
kulkuvälineet 2.jpg
3. Kuvataide: Piirrä kartta kotipihastasi ja laita kuva WhatsApissa opettajalle.Tiistai 17.3.2020

Matematiikka
Kpl 24
Vähennetään luvuista 15-18
s. 96-97

Tee valintasi mukaan äidinkielen tai matematiikan Ville-tehtäviä tietokoneella.

Kotitehtävät 2. lk

Keskiviikko 18.3.2020 (Tehdään torstaina. Huomaa on kolme tehtävää: Äidinkielestä, englannista ja kuvataiteesta)
1. Äidinkieli:
Lue lukukirjasta sivut 100-101 ainakin kahteen kertaan läpi.

Vastaa sitten seuraavan linkin kautta kysymyksiin. ( Paina linkistä, mutta ole kärsivällinen, sillä nyt aamulla 19.3. tämä peda.net toimii tosi hitaasti. Voit myös yrittää myöhemmin uudelleen):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGmyWxwobQ2xInc0keiQ1ZQpUM1c3MjVHOEJBV1dDOTkyUkNBM0pYQTFaVi4u

Näitä vastauksia ei tarvitse lähettää, sillä ope näkee vastauksesi.

2. Englanti: Kuuntele ja opettele seuraavaa matkalaulua
Katso alla olevaa kuvaa. Laita sitten vihkoosi kuusi numeroa. Mieti ja kirjoita, mitä kulkuneuvot ovat suomeksi. Lähetä kuva vastauksista WhatsAppisaa opelle.3. Kuvataide: Piirrä kartta kotipihastasi ja laita kuva WhatsApissa opettajalle.Tiistai 17.3.2020
Matematiikka:
Kpl 25
Lisätään ja vähennetään satoja
s. 100-101 + kotitehtävälokero 25 s.103
Äidinkieli
Tee Ville-tehtäviä


Maanantai 16.3.2020

Matematiikka:
Kpl 24
Harjoitellaan
s. 96-97 + kotitehtävälokero s. 99
Äidinkieli: 
VILLE: mene nettiin: ville.utu.fi -->tee sieltä yksi ennen avattu tehtäväsarja
Ympäristöoppi:
Lue s. 94-95 ja tee tehtävät 1-2 vihkoon (Ei tehtävän kaksi tilastoa taululle).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä