Koulujen oppilaskunnat

Alakoulut

Lapsilla ja nuorilla tulisi olla kykyihinsä ja kehitykseensä nähden sopivia kanavia, areenoita ja mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Yläkouluissa ja lukioissa hyväksi vaikutuskanavaksi on koettu osallistuminen oppilaskuntien toimintaan.Tällä hetkellä Lahdessa useimmilla alakouluilla on käynnistynyt oppilaskuntatoiminta sivistyslautakunnan 9.6.2009 tekemän päätöksen mukaisesti. Nuorisopalvelut ja koulutuspalvelukeskus ovat valmistelleet järjestelmän, joka perustuu ns. alueellisille oppilaskunnille ja niiden muodostamalle alakoulujen yhteiskokouskäytännölle.Alakoulujen oppilaskuntien nimeämät tai muutoin kouluista valitut edustajat (2 oppilasta / koulu) muodostavat pääasiassa koulujen suuraluejaon mukaisesti ns. alueoppilaskuntaa, jotka kokoontuvat muutaman kerran lukukaudessa tai tarvittaessa useammin.Aluerehtori ja alueen oppilaskuntien ohjaavat opettajat tai muut koulun edustajat, vastaavat toiminnan organisoimisesta. Nämä alueoppilaskunnat voivat antaa esim. lausuntoja ja ehdotuksia heitä ja heidän suuraluettaan tai koulujaan koskevissa asioissa.Kuulemis- ja vaikuttamisjärjestelmä Lahdessa

Yläkoulut ja lukiot

Jokaisella yläkoululla ja lukiolla on omat toimivat oppilaskunnat. Oppilaskuntien hallitusten tehtävänä on

    • organisoida jokaiselle koululle oman näköinen toimintakokonaisuus yhteistyössä rehtorin ja ohjaavan opettajan kanssa

    • olla aktiivisesti mukana kehittämässä koulun toimintakultuuria tekemällä mm. aloitteita, ehdotuksia ja tapahtumia

    • olla mukana demokraattisen toiminnan oppimisessa tukien koulun omaa kasvatustehtävää ja opetussuunnitelman toteuttamista


Oppilaskunnan jokaisen jäsenen tehtävänä on mm. tuoda asioita omaan luokkaan ja luokan mielipiteen vienti oppilaskunnan hallitukseen.

Yläkoulujen puolella oppilaskunnan hallituksen muodostamisessa pääperiaate on, että jokaiselta luokalta valittaisiin 1-2 edustajaa oppilaskunnan hallitukseen.

Jokaisessa lukioissa oppilaskunnan hallitus muodostetaan omalla tavallaan mm. äänestämällä tai valitsemalla luokkien tai opetusryhmien edustajat oppilaskunnan hallitukseen.

Ohjaavat opettajat ovat oppilaskunnan työskentelyssä aina mukana ja toimivat oppilaskunnan hallituksen ja muun opettajakunnan sekä muun henkilökunnan välisenä linkkinä.

Kaikkien yläkoulujen ja lukioiden oppilaskuntia yhdistää Lahden nuorisovaltuusto. Koulut voi nimetä 2 edustaa nuorisovalötuustoon. Valtuustoon voi ilmoittautua myös muut aktiiviset lahtelaiset nuoret.Lahden nuorisovaltuusto

Kuulemis- ja vaikuttamisjärjestelmä Lahdessa