Oppilaskunnat

Oppilaskuntatoiminta

Lahden kaupungissa on toimintamalli lasten ja nuorten kuulemiseksi. Malli perustuu tällä hetkellä yläkoulujen ja lukioiden oppilaskuntien, nuorisotalotoimikuntien ja nuorisovaltuuston kuulemiseen. Järjestelmään on ollut tarkoitus ottaa mukaan myös alakoulujen ja ammattioppilaitosten oppilaskunnat, sitä mukaa, kun niitä perustetaan.

Lasten ja nuorten kuulemismalliin kuuluu myös nuorten kärkihankelista, jossa nuoret tuovat päättäjien tietoon asioita, joita he pitävät tärkeinä ja joihin heidän mielestään pitää Lahdessa panostaa.

Tavoitteena on, että kuulemismallilla vastataan nuorisolain 8 §:n velvoitteeseen, ja että nuoret kokevat Lahden kaupunkina, jossa heitä kuullaan ja jonka asioihin he voivat omalla panoksellaan vaikuttaa. Tätä kautta nuorten kiinnostus kotikaupunkiaan ja sen kehittämistä kohtaan tulee kasvamaan. Samalla nuoret oppivat tärkeitä tietoja ja taitoja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta sekä kehittävät vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan.

Lähtökohtana pitäisi olla, että lapsilla ja nuorilla on kykyihinsä ja kehitykseensä nähden sopivia kanavia, areenoita ja mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Osallistumisen ja osallisuuden toteutuminen tarvitsee toteutuakseen myös pysyvät rakenteet ja toimintamallit sekä kehittyvän ja kannustavan toimintakulttuurin.Lasten ja nuorten kuulemismalli

Nuorisovaltuusto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä