≡ Navigointi

Perusopetus

Perusopetus

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus, joka suoritetaan perusopetuksessa. Maksutonta, yleissivistävää opetusta annetaan alakouluissa vuosiluokilla 1-6 ja yläkouluissa vuosiluokilla 7-9. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppilas on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai käynyt koulua kymmenen vuotta.

Oppimisvaikeudet huomataan usein jo peruskoulussa, jolloin oppilas voi saada erityisopetusta joko yksittäisissä aineissa tai luokkamuotoisena. Luokkamuotoiset erityisopetuksen ryhmät on sijoitettu normaalien peruskoulujen sisälle tai oppilaat on integroitu normaaliopetukseen.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut ylläpitää monipuolista koulutustarjontaa Lahdessa. Peruskoulutusta saa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Opetus ja oppimateriaali on maksutonta kaikissa kaupungin kouluissa sekä yksityisissä kouluissa, jotka antavat perusasteen opetusta.


Katso lisää Lahden kaupungin verkkosivuilta Perusopetus Lahdessa.