Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Ilmastonmuutos – lahtelaiset tulevaisuudentekijät lukuvuonna 2019 -2020

Tervetuloa monialaisten oppimiskokonaisuuksien sivustolle! Sivustolla pääset tutustumaan Lahden perusopetuksessa eri lukuvuosina toteutettuihin kokonaisuuksiin.

Lukuvuonna 2019-2020 Lahden koko perusopetuksen monialainen oppimiskokonaisuus on Ilmastonmuutos – lahtelaiset tulevaisuudentekijät. Kolmen aiemman lukuvuoden monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemoina ovat olleet Lahti MM2017, Suomi 100 ja Luonnollisesti liikkeessä. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan elokuussa 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisesti. 

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tarkastellaan oppiainerajat ylittäen arkielämän ja todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Oppilaat osallistuvat teemasisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen ja tuovat näin esiin merkitykselliseksi kokemiaan asioita ja kysymyksiä. Tietoa rakennetaan yhteistoiminnallisesti. Oppilailla on mahdollisuus tietojen ja taitojen soveltamiseen.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään koulujen ja opetushenkilöstön paikallisia voimavaroja, mahdollisuuksia ja yhteistyötä.

Ilmastonmuutos – lahtelaiset tulevaisuudentekijät aiheen käsittelyä voi seurata elokuusta eteenpäin tältä sivustolta. 

Lisätiedusteluihin vastaa opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, etunimi.sukunimi@lahti.fi, p. 044 416 3159