Yleistä

Yleistä tietoa käytännön asioista

Poissaolot
Sairaana tai puolikuntoisena on jäätävä kotiin ja huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta opettajalle mahdollisimman pian. Joskus oppilaalle joudutaan pyytämään ns. ”omaa lomaa” perhejuhlan, matkan tms. vuoksi. Tällaiset lomat on aina anottava kirjallisesti etukäteen. Opettaja voi myöntää loman enintään viideksi koulupäiväksi. Anomisen voi tehdä Wilma-viestillä tai kirjallisesti. Pidemmät poissaolot myöntää rehtori. Nämä pidemmät lomat anotaan rehtorilta Wilmasta Tulosteet-välilehdeltä löytyvällä Poissaololomakkeella.
 
Varsinkin silloin, jos oppilaalla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä haasteita, kannattaa ylimääräisiä lomia käyttää harkiten ja hoitaa poissaolon aikaiset tehtävät huolella. Tukiopetusta ei anneta lomamatkan takia. Kun otetaan huomioon oppilaiden sairauspoissaolot, anotut vapaat, hammaslääkäri-, lääkäri-, terveydenhoitaja-, terapia- ym. käynnit, on ymmärrettävää, etteivät opettajat pysty aina ilmoittamaan poissaolijoille läksyjä, vaan oppilaiden on itse oltava aktiivisia. Oppilaan on huolehdittava poissaolon aikaisista koulutehtävistä, oli kyse sitten sairaudesta tai anotusta vapaasta. Kaveriapu läksyjen toimittamisessa on hyvää harjoittelua toinen toisensa auttamisessa.

Wilma
Koulumme käyttää kodin ja koulun yhteistyössä Wilma-ohjelmaa. Wilman avulla huoltajat voivat:
- seurata oppilaan opintosuorituksia
- seurata oppilaan tuntikäyttäytymistä
- tarkastella oppilaan poissaolotietoja
- selvittää oppilaan poissaoloja
- lähettää viestejä opettajille
- lukea opettajien lähettämiä viestejä
- vastata palautekyselyihin

Vanhempainillat
Luokkakohtaisia vanhempainiltoja järjestetään lukuvuoden aikana.

Arvioinnit
1.-5. -luokilla on sanallinen arviointi, 6. -luokilla on numerotodistus.

Kummioppilaat
Villähteen koulussa on monivuotinen perinne kummioppilastoiminnasta. Kummioppilaat auttavat ja tukevat 1.- ja 2.-luokkalaisia. Kummeina toimivat 5.- ja 6.-luokkalaiset.

Kirjastoauto
Kirjastoauto käy koulullamme joka tiistai klo 10.20-11.20.

Uskonnolliset tilaisuudet
Uskonnollisia tilaisuuksia koulussamme ovat seurakunnan päivänavaukset, koulujumalanpalvelukset kevätlukukauden lopussa ja kinkerit kevättalvella.