Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta

Koulussamme on toiminut syksystä 2009 alkaen vanhempaintoimikunta.

Vanhempaintoimikunnan toiminta-ajatus:

Tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään, tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Vanhempaintoimikunta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi toimikunta

- perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
- tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille
- pitää yhteyttä koulun opettajiin ja muuhun henkilökuntaan
- käsittelee kokouksissaan koulun ja kodin yhteistoimintaa edistäviä asioita
- tukee koululaisten toimintaa taloudellisesti ja toiminnallisesti
- järjestää yhteistyössä koulun kanssa tapahtumia

Villähteen koulun vanhempaintoimikunta:

Markus Junes, pj.
Mari Seppälä, varapj.
Lea Kemppainen, siht.
Piia Virtala, rahastonhoitaja
Pauli Kaarre
Terhi Keskinen
Pia Koliseva
Suvi Rantalainen
Riikka Tuomela
Outi Tuovila
Jonna Valo
Kirsi Burke
Anna-Kaisa Hämäläinen
Mirja Talja
Minna Lehtinen
Outi Korhonen

Kokouksiin osallistuvat myös rehtori Pirjo Tenhu tai koulun apulaisjohtaja Matti Haverinen.