Oppilaskunta

Oppilaskunnan logo on otettu käyttöön 22.11.2014. Sen ovat tehneet koulumme entiset oppilaat Ella ja Saga.

Oppilaskunnan-virallinen-logo.jpg

Kaikki koulumme oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskuntatoiminta on aloitettu koulussamme keväällä 2013.

Oppilaskunnan edustajana toimii oppilaskunnan hallitus. Hallitus toimii esim. oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten välittäjänä rehtorille, opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Alkusyksystä järjestetään oppilaskunnan hallituksen vaalit, joissa jokainen oppilas voi asettua ehdolle. Oppilaat äänestävät omalta luokalta mieluistaan ehdokasta. Eniten ääniä saanut valitaan edustajaksi, toiseksi eniten varalle. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja tiedottajan.

Hallitus on järjestänyt viime vuosina esim. koko koulun pikkujoulut, ystävänpäiväviikon ja vappuviikon tapahtumia.

Oppilaskuntatoiminnasta vastaa opet Pirjo, Susanna ja Elina K.