Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Koulumme on mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikkuvassa koulussa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen. Ohjelman rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja rahoitus toteutetaan veikkausvoittovaroin.

Olemme pyrkineet muuttamaan koulupäivän rakennetta liikkumiseen kannustavaksi. Kun liikuntatunnit ovat yhden oppitunnin mittaisia, on liikuntaa on saatu jaettua useammalle päivälle viikossa. Koulupäivän aikana on kaksi pitkää välituntia. Näillä pitkillä välitunneilla Välkkäriohjaajat ohjaavat leikkejä ja pelejä.

Välkkäritoiminta on Nuoren Suomen kehittämä välituntitoiminnan muoto. Välkkäritoiminnan ideana on se, että koulun vanhimmat oppilaat toimivat välitunneilla pelien ja leikkien käynnistäjinä sekä ohjaajina itse suunnitellen. Välkkäriohjaajina toimivat kuudennen luokan oppilaat. Vastuuopettajana toimii Maija apunaan Susanna, Inka ja Samu.

Liikkuva koulu -ohjelmasta olemme saaneet rahoitusta välituntivälineiden hankintaan.

Lisätietoa löytyy osoitteesta:

Liikkuva koulu