KiVa-koulu

KiVa-koulu

Kiusaaminen on aggressiivista käyttäytymistä, ryhmän ulkopuolelle jättämistä, sanallista haukkumista tai pahan mielen aiheuttamista, joka on toistuvaa, tahallista ja kohdistuu suhteellisen puolustuskyvyttömään lapseen tai nuoreen.

Koulumme on päässyt syksystä 2009 alkaen mukaan KiVa-koulu -ohjelmaan. KiVa-koulu -nimi tulee sanoista "kiusaamista vastustava, kiusaamisen vastainen". Hanke on Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen kehittelemä kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jota opetusministeriö on rahoittanut.

Ohjelma on suunnattu ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaille. KiVa-tunneilla käsitellään kiusaamista keskusteluin ja erilaisten harjoitusten avulla. Muiden luokkien opettajat käsittelevät KiVa-koulu -aihetta haluamallaan tavalla.

Koulullemme on perustettu KiVa-tiimi, jonka tehtävänä on ratkoa vaikeat ja toistuvat kiusaamistapaukset. KiVa-tiimiin kuuluu Pirjo Tenhu, Mirka Korhonen, Joona Sipi ja Leena Jarla. Esille nousevat kiusaamistapaukset selvitellään ensisijaisesti luokanopettajan johdolla ja KiVa-tiimille ohjataan hankalammat ja pidempiaikaiset kiusaamistapaukset. KiVa-tiimin jäsenet ovat koulutuksessa perehtyneet toimenpiteisiin, joiden avulla yksittäisiin kiusaamistapauksiin puututaan.

Jos oppilas kertoo kotona kiusaamisesta, vanhempien tulisi ottaa yhteys omaan luokanopettajaan, joka arvioi ja selvittää tilanteen. Tarvittaessa tilanne viedään KiVa-tiimin käsittelyyn.

Osoitteesta www.kivakoulu.fi löytyy aiheesta lisätietoa. Vanhemmat-valikosta löytyy Vanhempien opas, jossa kerrotaan KiVa-koulusta ja kiusaamisesta enemmän.