Lahden Musiikkiluokkien tuki ry

Vanhempainyhdistys

 LAHDEN MUSIIKKILUOKKALAISTEN TAUSTATUKI

Lahden musiikkiluokkien tuki ry on musiikkiluokkalaisten vanhempainyhdistys, joka on yli 40 vuoden ajan tukenut jo reilut 50 vuotta menestyksellisesti toimineiden Lahden musiikkiluokkien oppilaitten opiskelu- ja harrastustoimintaa alakoulusta lukioon. Yhdistys avustaa konserttien, esiintymisien ja musiikkitapahtumien järjestelyissä, tukee kuorojen konserttimatkoja kotimaassa ja ulkomailla sekä tuottaa ja kustantaa äänitteitä ja julkaisuja.

Lahden musiikkiluokkien tuki toimii läheisessä yhteistyössä musiikinopettajien ja koulujen kanssa avustaen mm. musiikkiluokkalaisten kuoro- ja soitinkonserttien toteutuksessa. Osallistuminen tilaisuuksiin ja niiden järjestelyihin on kodin ja koulun yhteistyötä parhaimmillaan. Tapahtumien runsas yleisö on lapsille ja nuorille oiva kannustin musiikin opiskelussa ja harrastuksessa.

Maksullisista tilaisuuksista kertyneillä varoilla tuetaan Lotilan ja Tiirismaan koulujen musiikkiluokkien ja Tiirismaan musiikkilukion kuorojen ja Lahden musiikkiluokkien edustuskuoron Laulupuun kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvia kilpailu- ja konserttimatkoja, leirikouluja, musikaali- yms. produktioita sekä soitinhuoltoa ja -hankintoja. Jokakeväinen ilo on myös saada jakaa stipendejä musiikkiluokkien oppilaille ja musiikkilukion opiskelijoille, jotka lukuvuoden aikana ovat ansioituneet musiikinopiskelussaan.

Yhdistys on vuosikokouksessaan päättänyt, että vapaaehtoinen jäsenmaksu on 0 €. Kotijoukoille perinteisesti lähetetyn tilisiirron sijaan toivomme, että yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset, jotka haluavat tukea lahtelaista musiikkikasvatustyötä kauttamme, osoittaisivat oma-aloitteisesti sopivaksi katsomansa kannatusmaksun yhdistyksen tilille FI56 3131 3001 1859 25.

Sydämelliset kiitokset tukijoukoille niin kodeissa, yhteisöissä ja yrityksissä!

Sähköpostiosoite: lahden.musiikkiluokkientuki@gmail.com
Facebook: @Lahdenmusiikkiluokkientuki

Lahden musiikkiluokkien tuki ry Hallitus 2017–2018:
Hannu Vierimaa, puheenjohtaja
Sari Latvala, varapuheenjohtaja
Heidi Sihvonen, sihteeri
Veli Kaksonen
Mari Silvennoinen
Raili Sipura
Hanna-Mari Virtanen

Lahden musiikkiluokkien tuki ry:n jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa Lotilan alakoulun ja Tiirismaan yläkoulun musiikkiluokkalaisten sekä Tiirismaan lukion musiikkilinjan opiskelijoiden hyväksi. Hallitustyöskentelyyn osallistuvat lisäksi musiikkia opettava yhdysopettaja Lotilan alakoulusta, Tiirismaan yläkoulusta ja Tiirismaan lukiosta. Hallituksen valitsee loppusyksyllä pidettävä yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, johon musiikkiluokkalaisten vanhemmat ovat kutsutut.