Vanhempainyhdistykset

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille.

Onnistunut yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja keskinäistä luottamusta kasvatuskumppaneina. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy mielellään koulua, kun vanhemmat osoittavat kiinnostusta hänen koulunkäyntiinsä ja tekevät yhteistyötä opettajan kanssa. Vanhempien osuus on erittäin tärkeä, kun mietitään opiskelun tavoitteita ja arvioidaan oppilaan edistymistä.

Tiirismaalla kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat muun muassa vanhempainillat ja vanhempainvartit, juhlat, avoimet ovet, erilaiset teemapäivät ja yhteiset retket ja keskustelutilaisuudet. Tiirismaalla toimii kolme vanhempainyhdistystä, jotka tukevat koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelmaperusteissa määriteltyä koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedonkulkua varten on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä yhteydenpitokanavana, kuten myös sähköpostiviestit, puhelinkeskustelut ja tapaamiset.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä