Taito- ja taideaineet

Tälle oppiaineryhmän oppimisympäristön etusivulle...

...opettajat yhdessä (jos kaikilla on ylläpito-oikeus) voivat rakentaa / kerätä / koota koko aineryhmää yhdessä koskevaa sisältöä. Jos tämän ryhmän opettajilla on ylläpito-oikeus alkaen tästä tasosta, on opettajien välinen yhteistyö oppimisympäristössä mahdollista.

Ylläpito-oikeus annetaan vähintään jokaisen omalle sivulle = jokaisen opettajan oppimisympäristöön.

Kun/Jos opettaja opettaa useampaa ainetta, luo hän omaan oppimisympärostöönsä alasivut (=oppimisympäristöt) jokaiselle opettamalleen ryhmälle. Tällainen menettely (rakennetaan oppimisympärostö aineryhmittäin ja opettajan nimen mukaan, ei oppiaineiden mukaan) helpottaa opettajaa, sillä näin ollen hän ylläpitää vain yhtä ympäristöä eikä niin montaa ympäristöä kuin opetettavia aineita on.

Vähintään tähän kannattaa laittaa jokin kuva tai lyhyt kuvaus siitä, mitä tässä ryhmässä opetettavat aineet ovat.