Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus

Perusopetus ja oppiminen ovat koulumme arvopohja. Opettajakunta, oppilaat ja vanhemmat ovat yhdessä päättäneet koulumme tärkeimmäksi tavoitteeksi keskeisten tietojen ja taitojen oppimisen.
Opetuksen perustana on suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri. Opetuksen ja kansainvälisen toiminnan avulla edistämme suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämistä. Monipuolinen taidekasvatus antaa nuorelle mahdollisuuden luovuuteen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen.


Tarjoamme opetuksessamme ajankohtaista tietoa sekä kartutamme jatko-opintoihin ohjaavaa osaamista.

Tuemme oppilaan kasvua, kehitystä ja aikuistumista, joten pidämme tärkeänä

 • terveen itseluottamuksen ja tasapainon kehittymistä
 • suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä
 • yhteistyökykyä ja toisen huomioonottamista
 • vastuun kantamista omasta työstä
 • itsenäisen työskentelyn oppimista ja tiedonhankintaa
 • hyvän henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämistä
 • loogisen ajattelun ja kriittisyyden kehittämistä
 • tietojen yhdistelyä laajoiksi kokonaisuuksiksi
 • hyvien käytöstapojen arvostamista
 • koulun perinteiden vaalimista ja yhteistilaisuuksien järjestämistä
 • luovaa ja osallistuvaa työntekoa ja yhdessäoloa
 • luonnon ja kulttuuriympäristön arvostamista ja säilyttämistä

KiVa-koulu- ohjelma on käytössä koulussamme.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä