Tiirismaan koulu

Hakeminen Tiirismaan musiikkiluokille ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen


Tiirismaalla annetaan painotettua musiikinopetusta vuosiluokilla 7 - 9. Kevään 2019 hakuohjeet ovat täällä: https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/painotettu-opetus/7-luokalle

Tiirismaan laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa opetuskielinä ovat englanti ja suomi. Kevään 2019 hakuohjeet ovat täällä: https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/kielitarjonta/englanninkieliset-luokat

Tiirismaalla annetaan myös ruotsinkielistä opetusta vuosiluokilla 7 - 9. Tutustu tarkemmin täällä: https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/kielitarjonta/ruotsinkielinen-opetus