Tiirismaan koulu

Ajankohtaista
Caf -raportti/Kehittämistoimenpiteet:

Ajankohta, määräaika

1. Kokouksien painopistettä enemmän keskustelulle. Aiheet tiimeiltä, joryltä, ohr:ltä ja hyvinvointiasiamieheltä

Lukuvuosi 2018-2019

1.Tiimeille keskustelua varten toinen ys-aika lukujärjestykseen

Lukuvuosi 2018-2019

1. Luokkatunneille keskustelua edistäviä työtapoja.

Lukuvuosi 2018-2019

2. Koulun tehtävien kartoittaminen, pisteyttäminen ja uudelleen jakaminen tasapuolisesti.

Syyslukukausi kartoitus ja pisteytys kevätlukukausi päätökset näistä

2. Yhteisten pelisääntöjen kirkastaminen oppilaille ja henkilökunnalle

Lukuvuosi 2018-2019