Tiirismaan koulu

Tiirismaan koulu

Tiirismaan peruskoulu on monipuolinen, innostava ja innostuva oppimisympäristö Lahden keskustassa. Kouluyhteisöömme kuuluu n. 650 oppilasta ja 60 opettajaa ja avustajaa, ja tavoitteenamme on oppia ja voida hyvin!

Koulussamme
  • toimivat 7. - 9. luokkien musiikkiluokat
  • annetaan laajamittaista kaksikielistä opetusta englannin kielellä vuosiluokilla 0 - 9
  • toimii Lahden ruotsinkielisen koulun yläkouluopetus
  • on laaja kieliohjelma: A1-kielinä opiskellaan englantia, ruotsia ja venäjää, B1-kielenä ruotsia ja valinnaisina B2-kielinä saksaa, ranskaa ja venäjää
  • arvostetaan taide- ja taitoaineita ja vaalitaan vahvaa käsityö- ja kuvataideperinnettä
  • on tiiviit ystävyyskoulusuhteet ja kansainvälisyystoimintaa.
Koulu toimii tällä hetkellä parakeissa Ursan kentällä. Tiirismaan uuden koulun hankesuunnittelu on käynnissä.


Koulun painopistealueet lukuvuodelle 2019–2020:
1. Osallisuus, avoin vuorovaikutus ja keskustelumahdollisuuksien luominen
​2. Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen sekä kaikkien tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu, yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen ja erilaisuuden hyväksyminen


Ajankohtaista
Caf -raportti/Kehittämistoimenpiteet:

Ajankohta, määräaika

1. Kokouksien painopistettä enemmän keskustelulle. Aiheet tiimeiltä, joryltä, ohr:ltä ja hyvinvointiasiamieheltä

Lukuvuosi 2018-2019

1.Tiimeille keskustelua varten toinen ys-aika lukujärjestykseen

Lukuvuosi 2018-2019

1. Luokkatunneille keskustelua edistäviä työtapoja.

Lukuvuosi 2018-2019

2. Koulun tehtävien kartoittaminen, pisteyttäminen ja uudelleen jakaminen tasapuolisesti.

Syyslukukausi kartoitus ja pisteytys kevätlukukausi päätökset näistä

2. Yhteisten pelisääntöjen kirkastaminen oppilaille ja henkilökunnalle

Lukuvuosi 2018-2019