Tiirismaan koulu

Ajankohtaista


Tiirismaan visio vuosille 2015 - 2018: Tiirismaa hyvinvoivaksi!

Koulun toiminnan painopisteet lukuvuonna 2017 - 2018:

1. Oppimisen tukeminen
2. Elämänhallinta ja arjen taidot

Tiirismaan englanninkieliseen esikouluun ja musiikkiluokille hakeminen 2018


9.1.2018 tiistaina
klo 18.00 järjestetään infotilaisuus Tiirismaan koululla toimivien Lahden englanninkielisten luokkien esikouluun hakevien oppilaiden huoltajille. Paikkana koulun A-parakki, esikoululuokka

9.1.2018 tiistaina
klo 18.00 järjestetään infotilaisuus Tiirismaan 7. musiikkiluokille hakeville. Paikkana koulun C-parakki, musiikkiluokka. Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä huoltajat, että oppilaat.

1.2.2018 torstaina järjestetään musiikkiluokkien pääsykokeet (ei koske Lotilan ala-koulusta suoraan siirtyviä musiikkiluokkalaisia), varapäivänä 8.2.2018 torstai.

Lisätietoja ja ohjeita painotetun opetuksen hakuprosessista Lahden kaupungin internet-sivuilta.

Tiirismaan koulu

Tiirismaan peruskoulu on monipuolinen, innostava ja innostuva oppimisympäristö Lahden keskustassa. Kouluyhteisöömme kuuluu n. 650 oppilasta ja 60 opettajaa ja avustajaa, ja tavoitteenamme on oppia ja voida hyvin!

Koulussamme
  • toimivat 7. - 9. luokkien musiikkiluokat
  • annetaan laajamittaista kaksikielistä opetusta englannin kielellä vuosiluokilla 0 - 9
  • toimii Lahden ruotsinkielisen koulun yläkouluopetus
  • on laaja kieliohjelma: A1-kielinä opiskellaan englantia, ruotsia ja venäjää, B1-kielenä ruotsia ja valinnaisina B2-kielinä saksaa, ranskaa ja venäjää
  • arvostetaan taide- ja taitoaineita ja vaalitaan vahvaa käsityö- ja kuvataideperinnettä
  • on tiiviit ystävyyskoulusuhteet ja kansainvälisyystoimintaa.
Koulu toimii tällä hetkellä parakeissa Ursan kentällä. Tiirismaan uuden koulurakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä.

Tiirismaan visio vuosille 20152018:
Tiirismaa hyvinvoivaksi!
Koulun painopistealueet lukuvuodelle 2017–2018:
1. Oppimisen tukeminen
​2. Elämänhallinta ja arjen taidot