Anmälningar

Skolanmälan

Anmälan till årskurserna 7-9 den 11.1.-21.1.2019

 

Det är möjligt att gå hela grundskolan på svenska i Lahtis, även för eleverlataus.jpg från närliggande kommuner såsom Orimattila, Hollola, Vääksy och Heinola. Så sott som alla ämnen undervisas på svenska. Konst och färdighetsämnen undervisas på finska.

Undervisningen i årskurserna 7-9 anordnas på Tiirismaa högstadieskola, Ursankatu 2.

Fr o m läsåret 2019-2020 är högstadieklasserna administrativt en del av Svenska skolan vilket innebär att eleverna får ett svenskt slutbetyg från grundskolan. Eleverna befinner sig dock fysiskt på Tiirismaa.

Eleven har rätt till skolskjuts om skolvägen är längre än 5 km. Skolskjuts innebär för det mesta kollektiv busstrafik.

Anmälan till svensk högstadium sker under tiden 11.-21.1.2019 kl. 15. Anmälan sker i första hand elektroniskt via Wilma. Alla elever som går lågstadiet på svenska i Lahtis har fått information om anmälningsförfarandet via Wilma.

För elever som inte har gått lågstadiet i Lahtis men vill gå högstadiet på svenska, används blanketten på
 https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/kielitarjonta/ruotsinkielinen-opetus under rubriken Asio verkossa. 

Informationstillfälle om svensk högstadieundervisning ordnas tisdagen den 8.1.2019 kl. 18 på Tiirismaa-skolan i barack A på Ursankatu 2.

Ansvarig högstadielärare på Tiirismaa-skolan är Axel Nymanaxel.nyman@edu.lahti.fi  

Kontaktuppgifter till Tiirismaa-skolan: https://peda.net/lahti/koulut/tiirismaa/yhteystiedot.

Kontaktuppgifter till Svenska skolan i Lahtis:050-3111640/karin.ihalainen@lahti.fi

Anmälan till årskurs 1 den 9. – 24.1.2019

De barn som under år 2019 fyller 7 år ska anmäla sig till skolan. Svenska skolan i Lahtis erbjuder svensk grundskola (årskurs 1-9) för elever som så önskar. 49601287_2270579159856116_2096042975019663360_n.jpg

Svenska skolan fungerar som svensk närskola även för barn som bor i närliggande kommuner, t ex Hollola, Orimattila, Vääksy och Heinola. Kontakta egen kommun då ni anmäler barnet till svensk grundskola i Lahtis. Det är hemkommunen som betalar elevens skolgång.

Anmälan till årskurs 1 görs i första hand elektroniskt via Wilma under tiden 9.–24.1.2019. Alla hem i Lahtis där det finns blivande förstaklassister, samt de familjer som deltagit i svensk förskola i Lahtis, kommer att få ett brev hem med posten. Brevet innehåller information om anmälan samt de nyckelkoder som behövs för att sköta anmälan elektroniskt. OBS! Spara dessa nyckekoder! Koderna behövs för anmälan till eftermiddagsverksamheten (i april 2019).

Om ert barn inte har deltagit i svensk förskola i Lahtis så kan ni ändå anmäla barnet till svensk grundskola. Kontakta skolans rektor (karin.ihalainen@lahti.fi/050-3111640) för vidare information.

Så snart eleven fått beslut om skolplats ska föräldrarna kontakta skolhälsovårdare Tiina Pankka (tiina.pankka@lahti.fi/044-7161812) och boka tid för skolhälsogranskning. För mer information se: Kouluterveydenhuollon sivuilta / Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Elever i årskurs 1-2 som har längre skolväg än 3 km har rätt till skolskjuts. Med skolskjuts menas i vanliga fall kollektiv busstrafik. Om skolvägen anses farlig erbjuds eleven skolsskjuts med taxibussar.
Anhållan om skolskjuts görs på https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/koulukuljetukset under rubriken Asioi verkossa.

Om eleven har behov av eftermiddagsvård så erbjuder Folkhälsans Daghem i Lahtis svenskt eftis kl. 12-17 varje skoldag. Eftisverksamheten ordnas i skolans lokaler. Anhållan om eftisplats görs under tiden 5.–26.4.2019 via Wilma med hjälp av samma nyckelkoder som används för anmälan till årskurs 1. 
Om ni inte fått nyckelkoder så att ni kan anmäla ert barn till eftis via Wilma, kontakta Folkhälsans Daghem i Lahtis.Anmälan till förskolan 9. – 24.1.2019

Under läsåret 2019-2020 anordnas svensk förskoleundervisningen fyra timmar per dag för de elever som under läsåret fyller 6 år. Den svenska förskoleundervisningen är en del av den svenska skolstigen i Lahtis och följer grundskolans arbetstider. Skolåret börjar den 12.8.2019 och slutar den 30.5.2020.
Förskoleundervisningen är gratis och förskoleeleverna äter skollunch varje dag.22498986_1998244677089567_7942015592108060165_o.jpg

Till den svenska förskolan antas också elever från grannkommunerna.

Även elever med annat hemspråk än svenska kan delta i den svenska förskolan om barnet har motivation att lära sig svenska.

Elever med uppskjuten skolstart kan börja förskolan det år barnet fyller 7 år.

Anmälan till svensk förskola görs i första hand elektroniskt på en blankett som under ansökningstiden 9. – 24.1.2019 finns på https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/esiopetus under rubriken Asio verkossa.

Beslut om förskoleplats meddelas i april.

Förskoleelever har rätt till skolskjuts om skolvägen är längre än 5 km. Anhållan om skolskjuts görs på https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/koulukuljetukset under rubriken Asioi verkossa.

Folkhälsans daghem i Lahtis verkar på samma adress som den svenska förskolan och erbjuder kompletterande dagvård åt förskoleeleverna. Ansökan om kompletterande dagvård görs på samma elektroniska blankett som anmälan till förskolan. 

Det ordnas en förskoleklubb för blivande förskoleelever på Svenska skolan, Teinintie 4, 15100 Lahtis. Klubben ordnas fr o m torsdag den 10.1 fram till sportlovet, varje torsdag kl. 11.30-12.15.