Svenska skolan i Lahtis

Välkommen! Här finns vi!


Svenska gården juni 2019.jpgSvenska språkets och kulturens allaktivitetshus - 
Svenska gården i Lahtis

Svenska enhetsskolan 
Svenska skolan fungerar som regional svensk närskola för svenskspråkiga elever. Skolan är fr o m 1.8.2019 en enhetsskola med årskurserna 0-9.
I Svenska gården finns klasserna 0-6. Hösten 2019 har skolan 103 elever.
Högstadiet är förlagt till Tiirismaan koulu på Ursankatu 4 men tillhör Svenska skolan administrativt.
Svenska skolan är en av Lahtis stads skolor och vi följer den svenska läroplanen (Lahtis läroplan för grundskolan).

Språkbadsundervisning
Svenska skolan har under åren 2015-2019 deltagit i ett statligt finansierat språkbadsprojekt inom vilket skolan utvecklat undervisningen för språkbadselever. Läsåret 2019-2020 tar vi emot elever till språkbadsförskola. Halva förskoleklassen består av språkbadselever och klassen undervisas av två pedagoger.

DISTANSUNDERVISNING 18.3-13.5.2020

För att inte sprida det tråkiga Corona-viruset till människor som kan bli riktigt sjuka om de blir smittade, så är Svenska skolan stängd och eleverna i åk. 0-9 får distansundervisning hemma.


Dessa instruktioner för distansundervisningen meddelades via Wilma den 17.3.2020.

1. Eleverna har skoldag enligt läsordningen

Det betyder att de ska börja och sluta med skolarbetet den tid som står på läsordningen.

Arbetsuppgifter ska lämnas in under skoldagen (åk. 3-9), inte kvällstid. Elever i åk. 0-2 lämnar in arbetsuppgifterna då föräldrarna har tid att hjälpa dem, helst samma dag.

Om arbetsuppgifter inte lämnas in markerar läraren "luvaton poissaolo" i Wilma.

Eleverna ska INTE leka med telefonerna under skoldagen.

 

2. Arbetsuppgifter

Lärarna skickar uppgifter för följande skoldag via Wilma. Både elever och föräldrar får uppgifterna till sina brevlådor.

Lärarna ansvarar för undervisningen men vi behöver föräldrarnas hjälp för att få det att fungera i hemmen.

Lärarna berättar också hur eleverna ska visa att de gjort sina uppgifter.

Eleverna bör i skolarbetet använda egna datorer, tabletter eller smartphones. Om eleven INTE har tillgång till dator, tablett eller smartphone så är det möjlígt att låna från skolan. Kontakta klassläraren.

 

3. Eleverna bör äta en näringsrik lunch varje dag. De kan också behöva mellanmål på eftermiddagen.

 

4. Det är viktigt att barnen får frisk luft varje dag!

 

5. Frånvaro

Om eleverna är sjuka ska detta anmälas i Wilma.

Eleven gör arbetsuppgifterna som hen missar och visar upp dem för läraren enligt lärarens anvisningar.

 

6. Lärarna jobbar varje dag

Kontakta oss via Wilma, e-post eller telefon om ni undrar över något. Vi finns till för ER!

Vi har ca 10 elever utspridda i olika klassrum på skolan, de deltar i kontaktundervisning då deras föräldrar jobbar inom kritiska yrken.

Vi sköter distansundervisningen från skolan, åtminstone tills vidare.

Om ni behöver hämta något, kom!

 

6. Elevvården fungerar som vanligt

Ta kontakt vid behov!

Skolhälsovårdare Tiina Pankka 044-7161812

Skolkurator Heli pätiälä 044-4163723

Skolpsykolog Pauliina Juvonen 050-5597815

Speciallärare (onsdagar) Niina Sivonen 0440-187389

Skolpräst Riitta Särkiö 044-7191493

 

7. Alla evenemang ställs in tills vidare

 

8. Vi kompletterar med information allt eftersom

 

Med hopp om det allra bästa!

Karin & CO

Liitteet:

Så här använder du "Zoom" i åk 3-9
Så här använder du "Zoom" i åk 1-2.
Så här använder du Team