Föräldraföreningen i Lahtis

FFiL r.f.

Föräldraföreningen i Lahtis r.f.

FFiL r.f. verkar för att svensk- och tvåspråkiga familjer ska kunna leva ett gott liv i Lahtis med omnejd.  Vi jobbar för att alla ska ha möjlighet till svensk dagvård, skolgång och eftermiddagsverksamhet. Vi möjliggör också annan verksamhet där svenska språket och kulturen är av central betydelse. Föreningen vill föra fram de svensktalandes rättigheter i samhället, framförallt när det gäller barn- och skolverksamhet.
Styrelsen sammanträder regelbundet, en gång per månad. Ta gärna kontakt med någon av medlemmarna om du har idéer eller förslag gällande den svenska barnverksamheten i trakten. Som medlem i FfiL får du information om svensk barnverksamhet samt inbjuds till svenska evenemang såsom teater, konserter och olika fester. Välkommen med i verksamheten!

Så blir du medlem
Betala medlemsavgiften 25€ / läsår till Föräldraföreningen i Lahtis, FI3341080010304486. Skriv ditt namn, familjemedlemmarnas namn och kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) i meddelandefältet eller skicka uppgifterna till ffil.lahtis@gmail.com.
Samtidigt samtycker du till att bli införd i föreningens medlemsregister (uppgifterna används enbart för att hålla kontakt i föreningens ärenden och överlåts inte till tredje part).


Styrelsen
Ordförande Kati Leppänen
Vice ordförande Kristian Ahlfors
Kassör Sara Schroderus
Sekreterare Hanna Rusila
Informatör Maija Ihalainen
Emmi Mustonen
Kaspar Abella

Kontaktuppgifter
e-post: ffil.lahtis@gmail.com
tel. 044-9458886
Kontonummer FI3341080010304486