Föräldraföreningen i Lahtis

FFiL r.f.

Föräldraföreningen i Lahtis r.f.

FFIL r.f. verkar för svensk barnverksamhet i Lahtis med omnejd. Styrelsen sammanträder regelbundet, en gång per månad. Ta gärna kontakt med någon av medlemmarna om du har idéer eller förslag gällande den svenska barnverksamheten i trakten. Som medlem i FfiL får du information om svensk barnverksamhet samt inbjuds till svenska evenemang såsom teater, konserter och olika fester. Välkommen med i verksamheten!

Så blir du medlem
Betala medlemsavgiften 25€ / läsår till Föräldraföreningen i Lahtis, FI3341080010304486. Skriv ditt namn, familjemedlemmarnas namn och kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) i meddelandefältet eller skicka uppgifterna till ffil.lahtis@gmail.com.

Styrelsen
Ordförande Pia Tyyskä
Kristian Ahlfors
Marina Bergman-Pyykkönen
Hanna Rusila
Kati Leppänen
Maija Ihalainen
Sara Schroderus

Kontaktuppgifter
e-post: ffil.lahtis@gmail.com
tel. 044-9458886
Kontonummer FI3341080010304486

Växa och ha det bra!

En handbok för föräldrar om hur man främjar barnens mentala hälsa. Utgiven av Helsingfors hälsovårdscentral, skriven av experter inomområdet. Läsvärd!