Skolskjutsar

Regler för skolskjutsar i Lahtis

Elever beviljas skolskjuts enligt följande:

Åk. 0
Om skolvägen är längre än 5 km, eller annars svår och krävande.
Åk. 1-2 Om skolvägen är längre än 3 km, eller annars svår eller krävande.
Åk. 3-6 Om skolvägen är längre än 5 km, eller annars krävande.

BUSS

Skolskjutsarna sköts med hjälp av lokaltrafikens bussar. Elevens busskort består av två resor (med nödvändiga byten) / dag under skolveckan. Inte under loven.

Busskorten är personliga och beställs från skolan i enlighet med elevens personliga uppgifter.
Om busskortet försvinner eller förstörs är eleven skyldig att betala 10 € för ett nytt kort.

TAXI

Om föräldrarna anser att eleven av någon orsak inte klarar av att åka buss till och från skolan, så anhåller de om skolskjuts med taxi.
Ansökningsblanketten finns på www.lahti.fi -
Asiointi ja palaute -kohdasta
Blankett ifylles och skickas till Kirjaamo: PL 202, Harjukatu 31, 15101 Lahti , kirjaamo@lahti.fi

För
mer information från Lahtis stad om skolskjutsar, kontakta Hannele Rouvari, taloussihteeri
Lahden kaupungin sivistystoimiala, Hallintopalvelut
puh. 040 183 4314, etunimi.sukunimi@lahti.fi

REGLER FÖR TAXIELEVER

- Eleven får skolskjuts mellan hemmet och skolan (inte hem efter klubbar eller eftis).
- Eleven ska vara färdig 5 min före taxins beräknade avgångstid.
- Om taxin är försenad ska eleven vänta minst 20 min. Därefet meddelas förseningen till skolskjutsplaneraren tel. 044-416 3330
- Om eleven är sjuk ska föräldrarna avboka taxin direkt av chauffören.
- Andra ombokningar av taxin görs av skolskjutsansvarig (Kati) MINST EN VECKA i förväg. Tel. 044-4164771.Skolskjutsansvarig på Svenska skolan 2016-2017

Kati Nordberg-Salminen ansvarar för elevernas skolskjutsar.
Hennes telefonnr är 044-4164771.

Kati kontrollerar transporttiderna och meddelar om det är några förändringar.
Till Kati kan ni ringa kl. 8-15.30 i ärenden som gäller skolskjutsar.