Svenska gården-projektet

Svenska gården förverkligas!

Under läsåret 2016-2017 har Svenska gården-projektet tagit ny fart igen. Detta under ledning av VD för Investeringsstiftelsen Johan Johansson. Diskussioner mellan fondrepresentanter och stadens beslutsfattare har förts och våren 2017 fattade Lahtis stadsstyrelse beslutet om att Anttilanmäkiskolan är till försäljning. Ärendet gick vidare till stadsfullmäktige där det diskuterades noggrannt och beslutet om försäljning fattades. Det innebär att Lotilaskolans elever flyttade till till eget skolhus så snart läsåret 2016-2017 slutade. Skolan tömdes och förberedelserna för en totalrenovering av skolhuset påbörjades.
I juni 2017 grundadess Fastighetsbolaget Svenska gården AB som ägs av Investeringsstiftelsen, Brita Maria Renlunds minne samt Folkhälsan. Köpeavtalen undertecknas i juni-juli.
Projektgruppen för Svenska gården utsågs och leds av Reima Luode på Haahtela och första planeringsmötet hölls den 17.5 på Svenska skolan.
Arkitekterna Anneli Hellsten och Seppo Markku ansvarar för planeringen av lokalerna och användarrepresentanterna (Folkhälsan Svenska skolan, Svenska gården, Lahden Ateria) har träffats vid flera tillfällen för att kommentera ritningarna.

Tidtabellen för renovering av skolhuset och tillbyggnad av daghemmet är att verksamheten inleds i Svenska gården den 1.1.2019.