Svenska gården-projektet

Svenska gården-planerna

Våren 2010 inleddes Svenska gården-projektet i Lahtis då fem fonder beviljade finansiering för projektet. Föräldraförenimgen utredde under många år alternativa lösningar som av olika orsaker inte gick att förverkliga. Svenska skolan flyttade pga dålig inomhusluft från skolhuset på Vuoksenkatu 11 till den nedlagda gymnasieskolan (Kiveriön lukio) den 1. augusti 2013. Skolan verkar där tillsammans med tre andra enheter varav Svenska dagiset är skolans viktigaste samarbetspartner.
Fastighetskontoret i Lahtis stad gjorde ett hyresavtal med husets ägare t.o.m. juli 2017.

Svenska gården-projektet drivs för tillfället av Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter vars VD är Joakim von Bergmann. E-post: joakim.vonbergmann@kustfast.fi
Den 15.2.2016 presenterade Joakim för Svenska skolan och Svenska dagisets föräldrar två alternativ till Svenska gården. Anttilanmäki-skolan framstod som det enda genomförbara alternativet. H&M Arkkitehdit i Lahtis har gjort ritningar på Svenska gården i Anttilanmäki-skolan som finns till påseende här nedan. Skisserna ska inte delas, men förbättringsidéer tas gärna emot!

Vår dröm är att vi den 6. november 2017 sjunger Modersmålets sång i den nyrenoverade Svenska gården!