≡ Navigointi

Svenska gården-projektet

Svenska gården förverkligas!

Under läsåret 2016-2017 har Svenska gården-projektet tagit ny fart igen. Detta under ledning av VD för Investeringsstiftelsen Johan Johansson. Diskussioner mellan fondrepresentanter och stadens beslutsfattare har förts och våren 2017 fattade Lahtis stadsstyrelse beslutet om att Anttilanmäkiskolan är till försäljning. Ärendet gick vidare till stadsfullmäktige där det diskuterades noggrannt och beslutet om försäljning fattades. Det innebär att Lotilaskolans elever flyttade till till eget skolhus så snart läsåret 2016-2017 slutade. Skolan tömdes och förberedelserna för en totalrenovering av skolhuset påbörjades.
I juni 2017 grundadess Fastighetsbolaget Svenska gården AB som ägs av Investeringsstiftelsen, Brita Maria Renlunds minne samt Folkhälsan. Köpeavtalen undertecknas i juni-juli.
Projektgruppen för Svenska gården utsågs och leds av Reima Luode på Haahtela och första planeringsmötet hölls den 17.5 på Svenska skolan.
Arkitekterna Anneli Hellsten och Seppo Markku ansvarar för planeringen av lokalerna och användarrepresentanterna (Folkhälsan Svenska skolan, Svenska gården, Lahden Ateria) har träffats vid flera tillfällen för att kommentera ritningarna.

Tidtabellen för renovering av skolhuset och tillbyggnad av daghemmet är att verksamheten inleds i Svenska gården den 1.1.2019.

Svenska gården-planerna

Våren 2010 inleddes Svenska gården-projektet i Lahtis då fem fonder beviljade finansiering för projektet. Föräldraförenimgen utredde under många år alternativa lösningar som av olika orsaker inte gick att förverkliga. Svenska skolan flyttade pga dålig inomhusluft från skolhuset på Vuoksenkatu 11 till den nedlagda gymnasieskolan (Kiveriön lukio) den 1. augusti 2013. Skolan verkar där tillsammans med tre andra enheter varav Svenska dagiset är skolans viktigaste samarbetspartner.
Fastighetskontoret i Lahtis stad gjorde ett hyresavtal med husets ägare t.o.m. juli 2017.

Svenska gården-projektet drivs för tillfället av Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter vars VD är Joakim von Bergmann. E-post: joakim.vonbergmann@kustfast.fi
Den 15.2.2016 presenterade Joakim för Svenska skolan och Svenska dagisets föräldrar två alternativ till Svenska gården. Anttilanmäki-skolan framstod som det enda genomförbara alternativet. H&M Arkkitehdit i Lahtis har gjort ritningar på Svenska gården i Anttilanmäki-skolan som finns till påseende här nedan. Skisserna ska inte delas, men förbättringsidéer tas gärna emot!

Vår dröm är att vi den 6. november 2017 sjunger Modersmålets sång i den nyrenoverade Svenska gården!