Svenska gården-projektet

Artikel om Svenska gården 16.9.2017

Lahtiselever får svenska väggar omkring sig

I januari 2019 ska det äntligen bli verklighet – en egen byggnad för den svenska skolan och det svenska dagiset i Lahtis. Finlandssvenska stiftelser har bildat Fab Svenska gården i Lahtis som köpt en nedlagd skola och ska bygga om det för den svenska verksamhetens behov.

Rektor Karin Ihalainen är nöjd med att Svenska skolan i Lahtis och det svenska daghemmet, som nu delar en gammal gymnasiebyggnad med en kristen enhetsskola och ett finskt daghem, snart ska få en egen plats där man talar svenska från morgon till kväll.

– Barnen väntar hemskt mycket på det här. Nu finns vi i en gammal gymnasiebyggnad och gården är ju verkligen inte gjord för dagis- och lågstadiebarn, säger Ihalainen.

Barnen ska få vara med och planera skolgården.

Stiftelser hjälper

Arbetet med att få en egen byggnad har pågått sedan 2010. Lahtis stad har sökt tomter och fastigheter, men lösningen har låtit vänta på sig. Nu har den infunnit sig i och med att staden beslutade att stänga Anttilanmäen koulu som är i behov av renovering. Den finlandssvenska stiftelsesfären har trätt in för att hjälpa. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar och Folkhälsan har bildat Fab Svenska gården i Lahtis som nu har köpt Anttilanmäen koulu för 630 000 euro och ska bygga om fastigheten för 6,6 miljoner euro.

– Det här är ett skolexempel på hur de finlandssvenska fonderna kan vara med och hjälpa det tvåspråkiga Finland och öppna portar till finska Finland, säger Johan Johansson, direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

Han är glad över det stora intresse Lahtis stad har visat för projektet. I våras blev Johansson utfrågad i en och en halv timme på stadsfullmäktiges strategiseminarium.

Det här ska bli Svenska gården i Lahtis. Den gamla delen som Museiverket klassar som en nationellt betydelsefull byggnad är från början av 1900-talet.BILD: LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

– Lahtis ser den svenska skolan som en konkurrensfördel när det gäller att locka pendlare, säger han.

Den gamla delen av skolan är från början av 1900-talet och klassas av Museiverket som en nationellt betydande fastighet, vilket sätter ramar för vad som får göras i skolan. Därför kommer man bland annat att skrapa fram en gammal väggmålning. Skolgården ska också få ett konstverk av en bildkonstnär som ska anlitas i samarbete med Pro Artibus.

Grundades 2006

Svenska skolan i Lahtis grundades 2006, samma år som järnvägen till Helsingfors öppnades för tågen. Ett svenskt dagis hade öppnats några år tidigare. Det hela började med att några mammor diskuterade saken i lekparken och började ordna dagverksamhet för barnen, berättar Pia Tyyskä, ordförande för Föräldraföreningen i Lahtis. Det är också tåget som lockar finlandssvenskar som gift sig med någon från Lahtis att slå sig ner i staden.

– Det är en plats där det finns allt och finns det inte så är det lätt att ta sig till Helsingfors, säger Tyyskä som själv flyttade till staden för att studera och under studietiden träffade sin blivande make.

I flera år var Svenska skolan mycket liten med dussinet elever, men nu har skolan, inklusive förskolan, 73 elever och fyra lärare. Dagiset som drivs av Folkhälsan Välfärd har 40 platser. Kring 15 elever som gått i Svenska skolan får svenskspråkig undervisning i läsämnena i en finsk högstadieskola.

Boost av språkbad

Johan Johansson presenterade de senaste planerna för Föräldraföreningen i Lahtis i torsdags.BILD: LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Tillväxten har skett delvis tack vare språkbadsverksamheten som först inleddes på daghemmet och för ett par år sedan i skolan. Alla elever kommer från tvåspråkiga hem eller hem med finskspråkiga föräldrar, säger Ihalainen. Sinsemellan talar barnen nästan bara finska.

– När vi kommer till vårt eget hus så är det ju bara vi där. Vi får svenska väggar omkring oss, säger Ihalainen som hoppas att det ska bidra till att barnen talar mer svenska.

Johansson är mån om att Svenska gården också ska bli en plats för svensk medborgarverksamhet.

– Vi är gärna med och investerar i levande svenska rum. Vi försöker undvika att skapa döda svenska rum, säger han. 

FAKTA

Svenska gården i Lahtis

Ska inhysa Svenska skolan i Lahtis och det svenska daghemmet.

Är en skola från början av 1900-talet med tillbyggnad. En del av tillbyggnaden ska rivas och ersättas med en nybyggnad för daghemmet.

Fastighetsbolaget ägs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som bidrar med en miljon euro till ombyggnaden, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar som bidrar med en miljon och Folkhälsan som bidrar med 200 000 euro.

Dessutom bidrar Konstsamfundet med 400 000 euro och Svenska folkskolans vänner med 200 000 euro till renoveringen.

Byggnadskostnaderna beräknas uppgå till 6,6 miljoner euro. Stiftelsernas bidrag är 2,8 miljoner euro. Resten täcks med lån.

Lahtis stad har ingått ett 17,5 år långt avtal om att hyra skollokalerna. Daghemslokalerna hyrs av Folkhälsan Välfärd som driver daghemmet. (FNB)HBL 16.9.2017

Svenska gården förverkligas!

Under läsåret 2016-2017 har Svenska gården-projektet tagit ny fart igen. Detta under ledning av VD för Investeringsstiftelsen Johan Johansson. Diskussioner mellan fondrepresentanter och stadens beslutsfattare har förts och våren 2017 fattade Lahtis stadsstyrelse beslutet om att Anttilanmäkiskolan är till försäljning. Ärendet gick vidare till stadsfullmäktige där det diskuterades noggrannt och beslutet om försäljning fattades. Det innebär att Lotilaskolans elever flyttade till till eget skolhus så snart läsåret 2016-2017 slutade. Skolan tömdes och förberedelserna för en totalrenovering av skolhuset påbörjades.
I juni 2017 grundadess Fastighetsbolaget Svenska gården AB som ägs av Investeringsstiftelsen, Brita Maria Renlunds minne samt Folkhälsan. Köpeavtalen undertecknas i juni-juli.
Projektgruppen för Svenska gården utsågs och leds av Reima Luode på Haahtela och första planeringsmötet hölls den 17.5 på Svenska skolan.
Arkitekterna Anneli Hellsten och Seppo Markku ansvarar för planeringen av lokalerna och användarrepresentanterna (Folkhälsan Svenska skolan, Svenska gården, Lahden Ateria) har träffats vid flera tillfällen för att kommentera ritningarna.

Tidtabellen för renovering av skolhuset och tillbyggnad av daghemmet är att verksamheten inleds i Svenska gården den 1.1.2019.

Svenska gården-planerna

Våren 2010 inleddes Svenska gården-projektet i Lahtis då fem fonder beviljade finansiering för projektet. Föräldraförenimgen utredde under många år alternativa lösningar som av olika orsaker inte gick att förverkliga. Svenska skolan flyttade pga dålig inomhusluft från skolhuset på Vuoksenkatu 11 till den nedlagda gymnasieskolan (Kiveriön lukio) den 1. augusti 2013. Skolan verkar där tillsammans med tre andra enheter varav Svenska dagiset är skolans viktigaste samarbetspartner.
Fastighetskontoret i Lahtis stad gjorde ett hyresavtal med husets ägare t.o.m. juli 2017.

Svenska gården-projektet drivs för tillfället av Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter vars VD är Joakim von Bergmann. E-post: joakim.vonbergmann@kustfast.fi
Den 15.2.2016 presenterade Joakim för Svenska skolan och Svenska dagisets föräldrar två alternativ till Svenska gården. Anttilanmäki-skolan framstod som det enda genomförbara alternativet. H&M Arkkitehdit i Lahtis har gjort ritningar på Svenska gården i Anttilanmäki-skolan som finns till påseende här nedan. Skisserna ska inte delas, men förbättringsidéer tas gärna emot!

Vår dröm är att vi den 6. november 2017 sjunger Modersmålets sång i den nyrenoverade Svenska gården!