Kyrkan på svenska

Skolandakter

Svenska skolan tillhör Joutjärvi församling. Vår skolpräst heter Päivi Pöyhönen. Hon kommer tre gånger/termin till skolan och håller skolandakt på religionslektionerna. Kati Nordberg-Salminen fungerar som skolans kontaktperson när det gäller kyrkligt arbete. Tel. 044-4164771


Svenska gudstjänster i Lahtis

Det ordnas svenska gudstjänster tre gånger per år i Lahtis:
- På palmsöndagen.
- På mikaelidagen
- På första advent
Högmässorna ordnas vanligtvis i Mukkula kyrka kl. 14.

Kontaktpräst när det gäller kyrkligt arbete på svenska i Lahtis med omnejd är Sonja Turunen. Hon talar svenska.

sonja.turunen@evl.fi

044-7191 203

De som är medlemmar i kyrkan och har svenska som modersmål får inbjudan hem med posten. Alla är dock välkomna!

Kyrkliga samfälligheten i Lahtis informerar

Svenska kören

Inför de svenska gudstjänsterna samlas alla som tycker om körsång ca 3 gånger för att öva upp en repetoar till mässan. Om du vill vara i körverksamheten, meddela Karin Ihalainen, 050-3111640 eller 044-5949309

Svenskt församlingsråd

I början av 2016 bildades ett 'församlingsråd' för att sköta planering och genomförandet av kyrkans arbete i Lahtis. Rådet träffas tre gånger per år, i god tid innan de svenska mässirna ( palmsöndagen, mikaelidagen och första advent).
Följande medlemmar deltar i rådet:

Keski-Lahti församlings kyrkoherde:
Miika Hämläinen

Präster Lahtis kyrkliga samfällighet:
Sonja Turunen ( sammankallande, ordförande)
Jari Laulainen


Lekmän:
Kristina Strand-Ketonen
Jukka Ihalainen
Karin Ihalainen
Veikko Wright (pensionerad präst)