Itäinen alue / Östra skoldistriktet

Information om skoldistriktet

Lahtis skolr är indelade i tre distrikt:
-Södra skoldistriktet
-Norra skoldistriktet
-Östra skoldistriktet

Svenska skolan tillhör det östra skoldistriktet. Dit hör 11 andra skolor; alla skolor i centrum samt Lahtis Nastolas skolor.

Alla distrikt har en distriktschef. Distriktschef för Östra skoldistriktet är Mauno Väänänen (han talar svenska).
mauno.väänänen@lahti.fi / 044-4164671
Distriktschefen är rektorernas och skolsekreterarnas närmaste chef.
Skolornas rektor och skolsekreterare sammanträder regelbundet för att maximera samarbetet.