Högstadiegruppen

Läsåret 2016-2017

Undervisningen fotsätter som i fjol på Tiirismaa högstadieskola, i barackbyn. Lärare för högtadiegruppn är Axel Nyman.
axel.nyman@edu.lahti.fi

Läsåret 2015-2016

Den svenska skolstigen fortsätter från lågstadiet till högstadiet på Tiirismaa högstadieskola, Ursankatu 4. Där får eleverna undervisning på svenska i modersmål, finska, historia, religion, geografi, biologi, samhällslära och hälsolära.
Under 2015-2016 deltar högstadiegruppen tillsammans med Svenska skolan i ett av Undervisningsministeriet finansierat projekt som strävar till att utveckla språkbadsundervisningen på svenska i Lahtis.
Lärare för högstadiegruppen, som arbetar i sammansatt grupp, är Axel Nyman.