Historia

Diaserie om Svenska skolans tillkomst

Svenska skolan grundades officiellt i Lahtis den 14.8.2006 som ett resultat av ihärdigt ideellt arbete i 15 år. År 2003 grundades Svenska dagiset och 2004 fick de först svenska eleverna förskoleundervisning på dagiset. År 2005 fock 7 elever undervisning på svenska i åk. 0-1 i FfiL r.f:s regi.
När Lahtis stad grundade Svenska skolan år 2006 så fanns det 11 elever inskrivna i åk. 0-2. Därefter har skolans elevantal sakta vuxit till att 10 år senare uppgå till 75 elever.
Skolan inledde sin verksamhet i en enrumslägenhet på Kariniemenkatu. År 2006 flyttade staden verksamheten till Vuoksenkatu 11, på Lotila-skolans skolgård. I augusti 2013 hade det mysiga trähuset
med tillhörande barack blivit för litet och inomhusluften för dålig. Då flyttade skolan till den nedlagda högstadie- och gymnasieskolan i Kiveriö. Här verkar skolan sedan dess tillsammans med Svenska dagiset på samma bottenplan och Kristillinen koulu och päiväkoti på övre plan.
De flesta eleverna kommer till skolan från Svenska dagiset och fortsätter efter lågstadiet till svenska gruppen på Tiirismaa högstadieskola. Den svenska skolstigen i Lahtis samlar alltså ca 130 barn och ungdomar idag. Framtiden ser ljus ut och vi hoppas på ett eget svenskt rum inom en snar framtid.